Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2011 v znení VZN č. 5/2012 (zo dňa 8.11.2012, účinnosť od 1.1.2013) a v znení VZN č. 3/2014 (zo dňa 15.5.2014, účinnosť od 3.6.2014) a v znení VZN č. 5/2014 (zo dňa 24.7.2014, účinnosť od 9.8.2014) o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby pokytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

platby2014_8.pdf Adobe PDF súbor