Podľa § 49a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýcy zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania. S účinnosťou od 01. 02. 2014.


Profil verejného obstarávateľa
Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Sídlo:
Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:
37980513

DIČ:
2022189884

Štatutárny zástupca:
Mgr. Zuzana Šlauková, riaditeľka

e-mail:
zuzana.slaukova@mikulas.sk

tel.:
+421 445 624 511

tel.:
+421 915 070 890

fax:
+421 445 624 510


- Jednoduché zákazky