Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš kvôli priblíženiu spôsobu života ľuďom mimo zariadenia a na spríjemnenie života ľuďom v zariadení začal vydávať občasník NOVINKY. Najprv iba v papierovej forme, ale aby si ho mohol prečítať naozaj každý, každé číslo bude zverejnené i na tejto stránke.

Novinky 10

Číslo venované desiatemu výročiu zariadenia. Vydané 22.5. 2016. Prvých 10 rokov zariadenia, teda roky 2006 až 2016 ubehlo ako voda a preto stojí za to, pripomenúť si tie najdôležitejšie udalosti, dôležitých ľudí, čísla a všeličo iné.

Novinky_10.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 9

Vianočné číslo december 2013. Vydané 25.12. 2013. V tomto vianočnom čísle rekapitulujeme rok 2013 ako i posledné udalosti. Ďalej občasník obsahuje pútavé poučné články.

Novinky_9.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 8

Vianočné číslo december 2012. Vydané 31.12. 2012. Vo vianočnom čísle si, ako inak, prečítame niečo nové o tomto období roka. Pokračuje i tradícia rozprávania obyvateľov domova. Ďalej sú popísané výlety do Demänovskej doliny, Krakova a na Štrbské pleso a kultúrne podujatie Sami sebe. Nechýbajú zaujímavosti - tento krát o slivkách, bežné rubriky a pod.

Novinky_8.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 7

Letné číslo jún 2012. Vydané 21.6. 2012. Občasník tentokrát začína článkom o dôležitosti cvičenia i vo vyššom veku. Pokračuje súpisom noviniek v domove. Spomína tiež na fašiangy, svetový deň sprievodcov a hasičské cvičenie. Znova sa vracia k pracovnej terapii. Jeden z článkov je venovaný bezpečnosti chodcov na cestách. Okrem menovaných je možné ešte objaviť stále rubriky a ďalšie.

Novinky_7.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 6

Vianočné číslo noviniek roku 2011. Vydané 20.12. 2011. Občasník začína príhovorom všetkým, ktorý sú deťmi. Obsahuje bohatú fotodokumentáciu činností v zariadení. Popisuje oslavy piateho výročia zariadenia. Zachytáva návštevu mikuláša 6.12., víta nových klientov, lúči sa inými, gratuluje k jubileám, ďakuje sponzorom. Ďalej obsahuje spomienky jednej z obyvateliek domova a recepty.

Novinky_6.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 5

Novinky s novým dizajnom. Vydané 27.6. 2011. Občasník začína zaujímavou príhodou z Číny, pokračuje článkami zo života v zariadení, o pracovnej terapii. Určite zaujme i článok z návštevy primátora mesta a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny alebo článok z fašiangov v zariadení. Ďalej v občasníku je možné nájsť znova i články klientov, fotografie a články z návštev v galérii a múzeách. Nechýba predstavenie novej služby v zariadení a to masérskych služieb a rovnako nechýbaju ani všetky rubriky, ktoré sa objavovali v predchádzajúcich číslach.

Novinky_5.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 4

Druhé vianočné Novinky. Vydané 7.12. 2010. Po úvode nasleduje článok z otvárania počítačovej miestnosti, ďalej fotografie z kultúrnych akcií a návštevy pravého Mikuláša i s pomocníkmi čertom a anjelom, komentár klientov zariadenia, blahoželania, privítanie i smutnú rozlúčku, poďakovanie sponzorom, prianie do nového roku, zaujímavosti, tentoraz zo sveta ľudského tela, rady pre zdraú životosprávu, vtipy, jazykolamy a občasník končí popisom jednotlivých sviatočných dní okolo Vianoc.

Novinky_4.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 3

Letné vydanie Noviniek. Vydané 8.6. 2010. Občasník opäť obsahuje mnoho informácií, fotografií zo života v zariadení, blahoželania, ďalej článok o projekte Zelená pre seniorov, popis osláv prvej storočnice pani Márie Schwarzovej, článok o Orlovi Skalnom, privítanie sa s novými obyvateľmi, rozlúčenie s tými, ktorý museli odísť, poďakovanie darcom, tretie pokračovanie zaujímavostí o mede, článok o prospechu pohybu a nechýbajú ani vtipy na koniec.

Novinky_3.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 2

Vianočné číslo Noviniek. Vydané 8.12. 2009. V občasníku okrem informačných článkov a fotografií zo života v zariadení nájdete krátky článok o pozorovaní Svišťa Vrchovského, blahoželania, zoznam darcov, zoznam ľudí, ktorý zariadenie opustili pred vydaním Noviniek, informácie o zdravotném štýle, ďalšie zaujímavosti o mede, zuboch, výroky slávnych i článok o vianočných zvykoch na Liptove

Novinky_2.pdf Adobe PDF súbor


Novinky 1

Prvé číslo Noviniek. Vydané 9.7. 2009. V občasníku okrem informačných článkov nájdete básne, článok o účinkoch vírivej vane, fotografie z výletu do Vlkolínca, z divadelných vystúpení, zábavy, z výletu na háj Nicovô, poďakovanie darcom zariadenia ale i zaujímavosti a vtipy.

Novinky_1.pdf Adobe PDF súbor


Program Acrobat Reader® na prezeranie Adobe PDF súborov nájdete tu: get adobe reader