<< SpäťZ201711

Zmluva č. 3, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Zmluva o nájme garáže, 252 €; Zverejnené: 20.12.2017

Z201711.pdf Adobe PDF súbor


Z201710

Zmluva č. 6, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Zmluva o poskytovaní verejných služieb,  €; Zverejnené: 08.11.2017

Z201710.pdf Adobe PDF súbor


Z201709

Zmluva č. 7, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka stravy,  €; Zverejnené: 20.12.2017

Z201709.pdf Adobe PDF súbor


Z201708

Zmluva č. 4/2017, P_10/2017, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Zmluva o dielo. Využívanie aktulnej verzie aplikačného programového vybavenia. , 229,04 €; Zverejnené: 26.09.2017

Z201708.pdf Adobe PDF súbor


Z201707

Zmluva č. 11/2006, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení prác, služieb a výkonov. Zmena ceny dodávanej stravy s platnosťou od 1.10. 2017; Zverejnené: 29.09.2017

Z201707.pdf Adobe PDF súbor


Z201706

Zmluva č. 5/2017, 844/2017/80c, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, zmluva o vymedzení rozsahu a spôsobu vzájomnej spolupráce; Zverejnené: 13.09.2017

Z201706.pdf Adobe PDF súbor


Z201705

Zmluva č. 2/2017, Taipei Representative Office, Bratislava, Mostová 2, 811 02 Bratislava, finančný dar, 6000 €; Zverejnené: 24.07.2017

Z201705.pdf Adobe PDF súbor


Z201704

Zmluva č. 1/2017, Kluby seniorov Liptovský Mikuláš, 03101 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 200 €; Zverejnené: 17.03.2017

Z201704.pdf Adobe PDF súbor


Z201703

Zmluva č. 2/2017, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby; Zverejnené: 18.02.2017

Z201703.pdf Adobe PDF súbor


Z201702

Zmluva o poskytovaní stravy, Hotel Europa LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Predmetom zmluvy je príprava a dodávka teplého hlavného jedla pre zamestnancov; Zverejnené: 01.02.2017

Z201702.pdf Adobe PDF súbor


Z201701

Kolektívna zmluva na rok 2017, Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 31.01.2017

Z201701.pdf Adobe PDF súbor


Z201617

Zmluva č. 1/2017, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, zmluva o nájme č. 2016/159/I/C-01, 1 €; Zverejnené: 05.12.2016

Z201617.pdf Adobe PDF súbor


Z201616

Darovacia zmluva č. 5/2016, Ing. Pavol Mojžiš, Liptovský Peter 396, 033 01 Liptovský Hrádok, finančný dar pre potreby zariadenia, 100 €; Zverejnené: 01.12.2016

Z201616.pdf Adobe PDF súbor


Z201615

Reklamácia č. 40739, TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, Informovanie o spôsobe vybavenia reklamácie; Zverejnené: 17.09.2016

Z201615.pdf Adobe PDF súbor


Z201614

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme garáže č. 2013/3/I/C-01, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, predĺženie do 31.12. 2017; Zverejnené: 5.12.2016

Z201614.pdf Adobe PDF súbor


Z201613

Darovacia zmluva č. 4/2016, LUNA MOTOR s.r.o., Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 500 €; Zverejnené: 13.09.2016

Z201613.pdf Adobe PDF súbor


Z201612

Darovacia zmluva č. 3, Nadácia Jednota COOP, Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava, 26 ks evakuačných podložiek, členkový pás a pás na zápästie, 3700 €; Zverejnené: 07.07.2016

Z201612.pdf Adobe PDF súbor


Z201611

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu č. OK26052016LM, BM WORK AGENCY, Soblahov 804, 913 38 Soblahov, realizácia odbornej praxe sa vykonáva bezplatne v trvaní 74 vyučovacích hodín na účastníka od 9.6. 2016 do 31.12. 2016; Zverejnené: 09.06.2016

Z201611.pdf Adobe PDF súbor


Z201610

Darovacia zmluva č. 2/2016, Zlatica Šimová, Kemi 629/9, 031 04 Liptovský Mikuláš, finančný dar na reprezentačné účely k 10. výročiu, 100 €; Zverejnené: 16.06.2016

Z201610.pdf Adobe PDF súbor


Z201609

Zmluva o dielo 4/2016, Miroslav Hablák, Oravská Polhora 939, 02947 Oravská Polhora, zbúranie 3 komínov, prekrytie otvorov po zbúraní komínov a odvoz, 1500 €; Zverejnené: 06.06.2016

Z201609.pdf Adobe PDF súbor


Z201608

Darovacia zmluva občana č. 1/2016, Milan Burian, Senická 626/10, 031 04 Liptovský Mikuláš, Televízor značky PHILIPS; Zverejnené: 15.03.2016

Z201608.pdf Adobe PDF súbor


Z201607

Zmluva č. 5190027944, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.4. 2016 do 30.9. 2016, 19,92 €; Zverejnené: 30.03.2016

Z201607.pdf Adobe PDF súbor


Z201606

Dohoda, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M. M. Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby; Zverejnené: 23.03.2016

Z201606.pdf Adobe PDF súbor


Z201605

Darovacia zmluva č. 1/2016, LUNA MOTOR s.r.o., Revolučná 3, 031 05 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 1000 €; Zverejnené: 01.04.2016

Z201605.pdf Adobe PDF súbor


Z201604

Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby , GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 01.03.2016

Z201604.pdf Adobe PDF súbor


Z201603

Kolektívna zmluva na rok 2016 , Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 25.02.2016

Z201603.pdf Adobe PDF súbor


Z201602

Zmluva č. 1/2016, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, Kúpna zmluva na dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a hygienické potreby podľa prílohy zmluvy, 5872,19 €; Zverejnené: 17.02.2016

Z201602.pdf Adobe PDF súbor


Z201601

Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 01.01.2016

Z201601.pdf Adobe PDF súbor


<< Späť