<< SpäťZ201804

Zmluva č. 3/2018, 32018OLM097, Synergon a.s., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, Zmluva na realizovanie diela v rozsahu špecifikovanom v prílohe 1 tejto zmluvy. Účelom zmluvy je vypracovanie analýzi súladu organizácie s európskou smernicou GDPR; 3000 €; Zverejnené: 21.03.2018

Z201804.pdf Adobe PDF súbor


Z201803

Zmluva č. 2/2018, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, Kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb, ktoré sú špecifikované v prílohe. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 17.2. 2018 do 17.2. 2019 do uvedeného finančného limitu., 5875,02 €; Zverejnené: 05.02.2018

Z201803.pdf Adobe PDF súbor


Z201802

Kolektívna zmluva , Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš, kolektívna zmluva na rok 2018; Zverejnené: 22.12.2017

Z201802.pdf Adobe PDF súbor


Z201801

Zmluva č.1/2018 , BM WORK AGENCY, Soblahov 804, 913 38 Soblahov, Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu,   Zverejnené: 03.01.2018

Z201801.pdf Adobe PDF súbor


Z201711

Zmluva č. 3, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Zmluva o nájme garáže, 252 €; Zverejnené: 20.12.2017

Z201711.pdf Adobe PDF súbor


Z201710

Zmluva č. 6, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Zmluva o poskytovaní verejných služieb,  €; Zverejnené: 08.11.2017

Z201710.pdf Adobe PDF súbor


Z201709

Zmluva č. 7, Hotel EURÓPA LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka stravy,  €; Zverejnené: 20.12.2017

Z201709.pdf Adobe PDF súbor


Z201708

Zmluva č. 4/2017, P_10/2017, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Zmluva o dielo. Využívanie aktulnej verzie aplikačného programového vybavenia. , 229,04 €; Zverejnené: 26.09.2017

Z201708.pdf Adobe PDF súbor


Z201707

Zmluva č. 11/2006, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení prác, služieb a výkonov. Zmena ceny dodávanej stravy s platnosťou od 1.10. 2017; Zverejnené: 29.09.2017

Z201707.pdf Adobe PDF súbor


Z201706

Zmluva č. 5/2017, 844/2017/80c, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, zmluva o vymedzení rozsahu a spôsobu vzájomnej spolupráce; Zverejnené: 13.09.2017

Z201706.pdf Adobe PDF súbor


Z201705

Zmluva č. 2/2017, Taipei Representative Office, Bratislava, Mostová 2, 811 02 Bratislava, finančný dar, 6000 €; Zverejnené: 24.07.2017

Z201705.pdf Adobe PDF súbor


Z201704

Zmluva č. 1/2017, Kluby seniorov Liptovský Mikuláš, 03101 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 200 €; Zverejnené: 17.03.2017

Z201704.pdf Adobe PDF súbor


Z201703

Zmluva č. 2/2017, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby; Zverejnené: 18.02.2017

Z201703.pdf Adobe PDF súbor


Z201702

Zmluva o poskytovaní stravy, Hotel Europa LM, s.r.o., Štúrova 808/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, Predmetom zmluvy je príprava a dodávka teplého hlavného jedla pre zamestnancov; Zverejnené: 01.02.2017

Z201702.pdf Adobe PDF súbor


Z201701

Kolektívna zmluva na rok 2017, Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 31.01.2017

Z201701.pdf Adobe PDF súbor


<< Späť