<< SpäťZ201522

Zmluva o dielo č. 7/2015, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, vykonávanie pravidelnej trojmesačnej kontroly a ročnej revízie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS); Zverejnené: 30.11.2015

Z201522.pdf Adobe PDF súbor


Z201521

Darovacia zmluva č. 9/2015, Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Finančný dar, 150 €; Zverejnené: 01.12.2015

Z201521.pdf Adobe PDF súbor


Z201520

Zmluva č. 8/2015, Michal Bistiak, Palúčanská 219/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, Finančný dar pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, 1000 €; Zverejnené: 19.11.2015

Z201520.pdf Adobe PDF súbor


Z201519

Zmluva č. 5190024252, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby od 11.11.2015 do 10.05.2016, 6,64 €; Zverejnené: 10.11.2015

Z201519.pdf Adobe PDF súbor


Z201518

Zmluva č. 2011/139/I/C-01, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodatok o nájme garáže; Zverejnené: 30.10.2015

Z201518.pdf Adobe PDF súbor


Z201517

Zmluva č. 2015/183/I/C-01, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, prenájom telesa fontány od 1.1.2016 do 31.12.2016, 1 €; Zverejnené: 30.10.2015

Z201517.pdf Adobe PDF súbor


Z201516

Zmluva č. 6/2015, BM WORK AGENCY, Soblahov 804, 913 38 Soblahov, Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu; Zverejnené: 27.10.2015

Z201516.pdf Adobe PDF súbor


Z201515

Zmluva č. 5190013691, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie s účinnosťou od 2.10. 2015 do 31.3.2016, 19,92 €; Zverejnené: 01.10.2015

Z201515.pdf Adobe PDF súbor


Z201514

Zmluva č. 5/2015, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 2.10. 2015 do 31.3. 2016; Zverejnené: 01.10.2015

Z201514.pdf Adobe PDF súbor


Z201513

Licenčná zmluva, IreSoft s.r.o., Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika, IS Cygnus; Zverejnené: 18.06.2015

Z201513.pdf Adobe PDF súbor


Z201512

Dodatok k zmluve č. 812, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 3/2012; Zverejnené: 01.06.2015

Z201412.pdf Adobe PDF súbor


Z201511

Darovacia zmluva č. 7/2015, Výdajňa zdravotníckych pomôcok S.V., Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš, vecný dar - 4 ks evakuačnej podložky, 600 €; Zverejnené: 25.05.2015

Z201411.pdf Adobe PDF súbor


Z201510

Darovacia zmluva č. 6/2015, Elena Vargová, Nábrežie Dr. Stodolu 1787/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 50 €; Zverejnené: 04.05.2015

Z201510.pdf Adobe PDF súbor


Z201509

Darovacia zmluva č. 5/2015, Zlatica Šimová, Kemi 629/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 200 €; Zverejnené: 04.05.2015

Z201509.pdf Adobe PDF súbor


Z201508

Darovacia zmluva č. 4/2015, Ján Lichvár, Osadná 47/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 100 €; Zverejnené: 04.05.2015

Z201508.pdf Adobe PDF súbor


Z201507

Darovacia zmluva č. 3/2015, Michal Bistiak, Palúčanská 219/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 1000 €; Zverejnené: 28.04.2015

Z201507.pdf Adobe PDF súbor


Z201506

Darovacia zmluva č. 2/2015, Ing. Juraj Vavro, Prekážka 725/17, 033 01 Liptovský Hrádok, finančný dar, 20 €; Zverejnené: 16.04.2015

Z201506.pdf Adobe PDF súbor


Z201505

Darovacia zmluva č. 1/2015, Ingrid Bubniaková, Dúbrava 544, 031 12 Dúbrava, finančný dar, 10 €; Zverejnené: 16.04.2015

Z201505.pdf Adobe PDF súbor


Z201504

Zmluva č. 25/2015, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6, 814 99 Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine so sídlom: Malá Hora 4A, 036 01 Martin, zmluva o odbornej pomoci; Zverejnené: 13.05.2015

Z201504.pdf Adobe PDF súbor


Z201503

Zmluva 5190013687, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie s účinnosťou od 1.3. 2015 do 31.8. 2015; Zverejnené: 28.02.2015

Z201503.pdf Adobe PDF súbor


Z201501

Kolektívna zmluva na rok 2015, Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 16.01.2015

Z201501.pdf Adobe PDF súbor


Z201421

Zmluva č. 2014/168/I/C-01, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, nájom telesa fontány od 1.1. 2015 do 31.12. 2015, 1 €; Zverejnené: 30.12.2014

Z201421.pdf Adobe PDF súbor


Z201420

Dodatok č. 2 k zmluva č. 2013/3/I/C-01, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, predĺženie rvania zmluvy od 1.1. 2015 do 31.12. 2015; Zverejnené: 19.12.2014

Z201420.pdf Adobe PDF súbor


Z201419

Zmluva č. 7, OZ Náš nový domov, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 308 €; Zverejnené: 10.11.2014

Z201419.pdf Adobe PDF súbor


Z201418

Zmluva o dielo- zbúranie komínov, Ondrejka Peter - Výškové práca, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 27.10.2014

Z201418.pdf Adobe PDF súbor


Z201417

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 04/09 o zmene v časti zmluvných strán a to v údajoch o prenajímateľovi a nájomcovi, DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 23.10.2014

Z201417.pdf Adobe PDF súbor


Z201416

Zmluva č. 6/2014 o zabezpečení odborného výcviku v šk. roku 2014/2015 v učebnom odbore: Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti, Odborné učilište v Liptovskom Mikuláši, Janka Alexyho 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 03.09.2014

Z201416.pdf Adobe PDF súbor


Z201415

Darovacia zmluva č. 6/2014, Kveta Kováčová , Žiar 17, 032 05 Smrečany, finančný dar, 200 €; Zverejnené: 10.10.2014

Z201415.pdf Adobe PDF súbor


Z201414

Darovacia zmluva č. 5/2014, OZ Ĺuďom Mikuláša , Kolomana Sokola 4426/10, 03101 Liptovský Mikuláš , vecný dar NB Lenovo B50-30, MO: CB0406116N v hodnote 1000 €; Zverejnené: 09.10.2014

Z201414.pdf Adobe PDF súbor


Z201413

Darovacia zmluva č. 4/2014, Ing. Pavol Mojžiš, Belanská 576/22, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 100 €; Zverejnené: 30.09.2014

Z201413.pdf Adobe PDF súbor


Z201412

Darovacia zmluva č. 3/2014, Ján Lichvár, Osadná 47/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, finančný dar, 300 €; Zverejnené: 26.09.2014

Z201412.pdf Adobe PDF súbor


Z201411

Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle paragrafu 51 Občianskeho zákonníka, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, odborná prax študentov študujúcich v obore sociálna práca; Zverejnené: 25.09.2014

Z201411.pdf Adobe PDF súbor


Z201410

Zmluva č. 5190010957, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, 33,20 €; Zverejnené: 31.07.2014

Z201410.pdf Adobe PDF súbor


Z201409

Zmluva 6/2014, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Liptovský Hrádok, Zmluva o poskytovaní závodného stravovania; Zverejnené: 05.06.2014

Z201409.pdf Adobe PDF súbor


Z201408

Zmluva č. 080-8017610/6575158172, Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, poistná zmluva/návrh od 1.4. do 30.6. 2014, 64,12 €; Zverejnené: 28.03.2014

Z201408.pdf Adobe PDF súbor


Z201407

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 plus viazanosť; Zverejnené: 22.04.2014

Z201407.pdf Adobe PDF súbor


Z201406

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 plus viazanosť; Zverejnené: 22.04.2014

Z201406.pdf Adobe PDF súbor


Z201405

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci, Mária Piťová, Bodíky 99, 930 31 Bodíky, posteľná bielizeň a uteráky, 297,06 €; Zverejnené: 25.04.2014

Z201405.pdf Adobe PDF súbor


Z201404

Darovacia zmluva č. 2/2014, RTC s.r.o., Nábrežie J. Kráľa 4359, 03101 Liptovský Mikuláš, dar - kopírovací stroj v hodnote 200 €; Zverejnené: 17. 3. 2014

Z201404.pdf Adobe PDF súbor


Z201403

Kúpna zmluva, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 10606,90 €; Zverejnené: 17. 2. 2014

Z201403.pdf Adobe PDF súbor


Z201402

Zmluva č. 23, Univerzita Komenského v Bratislava, Šafárikovo námestie č. 6. 818 06 Bratislava, Jesseniova lekárska fakutla v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, zmluva o odbornej pomoci sa uzatvára za účelom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získavania praktických zručností študentov; Zverejnené: 31. 1. 2014

Z201402.pdf Adobe PDF súbor


Z201401

Zmluva č. 1, JUDr. Pavol Sochor, Bjorsonova 1644/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, dar- televízny prijímač Sencor, 215,28 €; Zverejnené: 20. 1. 2014

Z201401.pdf Adobe PDF súbor


Z201319

Poistná zmluva, Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla, 277,12 €; Zverejnené: 5. 12. 2013

Z201319.pdf Adobe PDF súbor


Z201318

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Wustenrot poisťovňa a.s., 99 €; Zverejnené: 20. 12. 2013

Z201318.pdf Adobe PDF súbor


Z201317

Kolektívna zmluva na rok 2014, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 20. 12. 2013

Z201317.pdf Adobe PDF súbor


Z201316

Zmluva o nájme garáže - dodatok, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš; Zverejnené: 19. 12. 2013

Z201316.pdf Adobe PDF súbor


Z201315

Zmluva o nájme, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, prenájom telesa fontány od 1.1. 2014 do 31.12.2014, 1 €; Zverejnené: 19. 12. 2013

Z201315.pdf Adobe PDF súbor


Z201314

Zmluva č. 11/2013, Ondrejka-Výškové práce, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, zbúranie 3 ks komínov, prekrytie vzniknutých otvorov, odvoz odpadu, 1176 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

Z201314.pdf Adobe PDF súbor


Z201313

Zmluva č. 10/2013, Ondrejka-Výškové práce, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, pretmelenie 15 ks komínov, oprava 10 výlezných okienok a vyčistenie odpadových rúr, 804 €; Zverejnené: 20. 11. 2013

Z201313.pdf Adobe PDF súbor


Z201312

Zmluva o určení výučbového zariadenia strednej odbornej školy zdravotníckej, Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš, účelom zmluvy je stanovenie podmienok konkrétnej realizácie odbornej klinickej praxe žiakov SZŠ vo výučbovom sociálnom zariadení; Zverejnené: 30. 9. 2013

Z201312.pdf Adobe PDF súbor


Z201311

Zmluva č. 8/2013, BAL KAP - STAV, Žiarska 635/4, zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadu; Zverejnené: 1. 10. 2013

Z201311.pdf Adobe PDF súbor


Z201309

Zmluva č. 6/2013, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, kúpna zmluva, hygienické prípravky; Zverejnené: 9. 7. 2013

Z201309.pdf Adobe PDF súbor


Z201308

Zmluva č. 5/2013, Jaroslav Potfajt, S.K. Liptov s.r.o, Belopotockého 4, 03101 Liptovský Mikuláš, darovacia zmluva, drevené stoly a lavice; Zverejnené: 3. 9. 2013

Z201308.pdf Adobe PDF súbor


Z201307

Zmluva č. 4/2013, Zuzana Freissl, Okoličné 905, 031 04 Liptovský Mikuláš, darovacia zmluva, TV Samsung; Zverejnené: 3. 9. 2013

Z201307.pdf Adobe PDF súbor


Z201306

Darovacia zmluva č. 3/2013, Anna Mičuchová, Veterná Poruba 81, Liptovský Mikuláš, peňažný dar vo výške 245 €, Zverejnené: 26.6.2013

Z201306.pdf Adobe PDF súbor


Z201305

Darovacia zmluva č. 2/2013, MUDr. Ján Hiko, Kollarova 1928/16, Liptovský Mikuláš, polohovateľné kreslo v hodnote cca 400 €, Zverejnené: 25.6.2013

Z201305.pdf Adobe PDF súbor


Z201304

Darovacia zmluva č. 1/2013, Michal Bistiak, Palúčanská 219/23, Liptovský Mikuláš, peňažný dar vo výške 800 €, Zverejnené: 6.5.2013

Z201304.pdf Adobe PDF súbor


Z201303

Dohoda o vykonaní práce 23/2013, Ján Ochodnický, Nábr. Dr. A. Stodolu 1797/57, 031 01 Liptovský Mikuláš, správa internetovej stránky a zverejňovanie dokumentov od 21.1.2013 do 22.1.2013, Zverejnené: 18.1.2013

Z201303.pdf Adobe PDF súbor


Z201302

Kúpna zmluva, PETRUS GROUP s.r.o., kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, zmluva na dodávku hygienických a dezinfekčných prostriedkov na obdobie od 1.2.2013 do 31.1.2014, Zverejnené: 15.1.2013

Z201302.pdf Adobe PDF súbor


Z201301

Zmluva o dielo, M - FLY, Ing. Mojmír Šnajdárek, Palúčanská 566/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, vykonávanie pravidelnej trojmesačnej kontrolz a ročnej revízie Elektrickej požiarnej signalizácie, Zverejnené: 15.1.2013

Z201301.pdf Adobe PDF súbor

Z201261

Zmluva o nájme, Žilinský samosprávny kraj Žilina v správe LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, prenájom panelovej garáže č. 12, Zverejnené: 31.12.2012

Z201261.pdf Adobe PDF súbor


Z201260

Zmluva o nájme, Žilinský samosprávny kraj Žilina v správe LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, prenájom telesa fontány, Zverejnené: 31.12.2012

Z201260.pdf Adobe PDF súbor


Z201259

Zmluva o poskytovaní stravy, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodávka teplého hlavného jedla pre zamestnancov, Zverejnené: 31.12.2012

Z201259.pdf Adobe PDF súbor


Z201258

Kolektívna zmluva na rok 2013, Základná odborová organizácia pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 28.12.2012

Z201258.pdf Adobe PDF súbor


Z201257

Kúpna zmluva č. 003/2012, MEDIHUM spol. s r.o. - Bosákova 7, 851 04 Bratislava, dodávka umývačky podložných mís CBM, Zverejnené: 16.11.2012

Z201257.pdf Adobe PDF súbor


Z201256

Zmluva č. 15/2012 - dodatok k Zmluve o poskytovaní stravy, DUGE CATERING - Jánošíkova 538, 03101 L. Mikuláš, úpravy ceny jedla, Zverejnené: 24.10.2012

Z201256.pdf Adobe PDF súbor


Z201255

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 04/09, QUADRIQ a.s. - Priemyselná 1, 03101 L. Mikuláš, úprava nájomnej zmluvy, Zverejnené: 22.10.2012

Z201255.pdf Adobe PDF súbor


Z201254

Darovacia zmluva č. 43/2012, Náš nový domov O.Z. - Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, účelovo viazaný peňažný dar 800,00 € na nákup umývačky podložných mís, Zverejnené: 25.10.2012

Z201254.pdf Adobe PDF súbor


Z201253

Poistná zmluva č. PZ: 023 503 8464, KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, poistenie zamestnancov od 1.9. 2012 do 28.2. 2013, 56,88 €, Zverejnené: 1.9.2012

Z201253.pdf Adobe PDF súbor


Z201252

Darovacia zmluva č. 42/2012, Klimčíková Jarmila - bytom Okoličné 376, 03101 L. Mikuláš, dar 100,00 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 24.9.2012

Z201252.pdf Adobe PDF súbor


Z201251

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou s.r.o., Poprad, Zverejnená: 1.9.2012

Z201251.pdf Adobe PDF súbor


Z201250

Dohoda č. 109/par.51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, Zverejnená: 19.9.2012

Z201250.pdf Adobe PDF súbor


Z201249

Zmluva 6/2012 o zabezpečení odborného výcviku v šk. roku 2012/2013, Odborné učilište v Liptovskom Mikuláši, Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti, Zverejnená: 10.9.2012

Z201249.pdf Adobe PDF súbor


Z201248

Darovacia zmluva č. 41/2012, Mgr. Spilá Lívia - bytom Podtatranského 1044/4, 03101 L. Mikuláš, dar 500,00 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 21.9.2012

Z201248.pdf Adobe PDF súbor


Z201247

Darovacia zmluva, BM WORK AGENCY s.r.o. - Kuzmnyho 717/7, 91101 Trenčín, účelovo viazaný peňažný dar vo výške 96,02 € na zabezpečenie prevádzaky Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnená: 16.9.2012

Z201247.pdf Adobe PDF súbor


Z201246

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, Zverejnená: 24.8.2012

Z201246.pdf Adobe PDF súbor


Z201245

Darovacia zmluva č. 40/2012, p.Oľga Halušková - bytom Kráľova Lehota č. 102, dar veci osobnej potreby pre klientov ZPS a DSS pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 17.7.2012

Z201245.pdf Adobe PDF súbor


Z201244

Darovacia zmluva č. 39/2012, p.Bistiak Michal - bytom ZPS a DSS mesta Lipt. Mikuláš, Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar polohovateľné kreslo, televízor a skrinku pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 27.6.2012

Z201244.pdf Adobe PDF súbor


Z201243

Darovacia zmluva č. 37/2012, p.Balážová Anna - bytom Nábrežie 4. apríla, 1860/11, 03101 L. Mikuláš, dar 100,00 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 26.4.2012

Z201243.pdf Adobe PDF súbor


Z201242

Zmluva o nájme nebytových priestorov 6/2012, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 03101 L. Mikuláš, prenájom nebytových priestorov, Zverejnené: 13.8.2012

Z201242.pdf Adobe PDF súbor


Z201241

Darovacia zmluva č. 38/2012, p.Droppová Anna - bytomPalúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar Magnetoterapeutický prístroj - matrac na relaxáciu pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 30.5.2012

Z201241.pdf Adobe PDF súbor


Z201240

Zmluva o odbornej pomoci č. 213/2012, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6. 81806 Bratislava a Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá hora 4A, 03601 Martin, za účelom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získavania praktických zručností študentov. Zverejnené: 23.4.2012

Z201240.pdf Adobe PDF súbor


Z201239

Dodatok č. 1/2012 k dohode č. 103/§52a/2012/NP V-2, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Zverejnené: 19.4.2012

Z201239.pdf Adobe PDF súbor


Z201238

Darovacia zmluva č. 36/2012, p.Ing Šišáková Zuzana - bytom Mincova 537/39, 03105 L. Mikuláš - L.Ondrášová, dar 303,29 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 10.4.2012

Z201238.pdf Adobe PDF súbor


Z201237

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0910 99 99 10, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Zverejnené: 14.3.2012

Z201237.pdf Adobe PDF súbor


Z201236

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0910 939 509, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Zverejnené: 14.3.2012

Z201236.pdf Adobe PDF súbor


Z201235

Poistná zmluva č. PZ: 023 503 7727, KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. Vienna Group, Bratislava, počet poistených osôb 4, 56,88 €, Zverejnené: 14.3.2012

Z201235.pdf Adobe PDF súbor


Z201233

Darovacia zmluva č. 33/2012, Mojžiš Pavol - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 100 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 20.2.2012

Z201233.pdf Adobe PDF súbor


Z201232

Darovacia zmluva č. 32/2012, Anna Dzúrová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201232.pdf Adobe PDF súbor


Z201231

Darovacia zmluva č. 31/2012, Milena Gajdičiarová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2,50 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201231.pdf Adobe PDF súbor


Z201230

Darovacia zmluva č. 30/2012, Darina Cukerová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201230.pdf Adobe PDF súbor


Z201229

Darovacia zmluva č. 29/2012, Mária Václavíková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201229.pdf Adobe PDF súbor


Z201228

Darovacia zmluva č. 28/2012, Anna Stankovianska - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201228.pdf Adobe PDF súbor


Z201227

Darovacia zmluva č. 27/2012, Paulína Krmeská - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201227.pdf Adobe PDF súbor


Z201226

Darovacia zmluva č. 26/2012, Mária Gajdárová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201226.pdf Adobe PDF súbor


Z201225

Darovacia zmluva č. 25/2012, Ondrej Ševčík - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 20 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201225.pdf Adobe PDF súbor


Z201224

Darovacia zmluva č. 24/2012, Eugen Fronko - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 4 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201224.pdf Adobe PDF súbor


Z201223

Darovacia zmluva č. 23/2012, Mária Benková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 1 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201223.pdf Adobe PDF súbor


Z201222

Darovacia zmluva č. 22/2012, Pavel Stanislav - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201222.pdf Adobe PDF súbor


Z201221

Darovacia zmluva č. 21/2012, Eva Štrbová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201221.pdf Adobe PDF súbor


Z201220

Darovacia zmluva č. 20/2012, Margita Gulejová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201220.pdf Adobe PDF súbor


Z201219

Darovacia zmluva č. 19/2012, Anna Droppová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201219.pdf Adobe PDF súbor


Z201218

Darovacia zmluva č. 18/2012, Rudolf Hrnčiar - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201218.pdf Adobe PDF súbor


Z201217

Darovacia zmluva č. 17/2012, Helena Kovaľová - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201217.pdf Adobe PDF súbor


Z201216

Darovacia zmluva č. 16/2012, Ján Guoth - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 10 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201216.pdf Adobe PDF súbor


Z201215

Darovacia zmluva č. 15/2012, Jolana Bubniaková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201215.pdf Adobe PDF súbor


Z201214

Darovacia zmluva č. 14/2012, Anna Petríková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201214.pdf Adobe PDF súbor


Z201213

Darovacia zmluva č. 13/2012, Dymiana Mareková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 2 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201213.pdf Adobe PDF súbor


Z201212

Darovacia zmluva č. 12/2012, Pavel Mlynár - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201212.pdf Adobe PDF súbor


Z201211

Darovacia zmluva č. 11/2012, Ján Kuchárik - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 3 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201211.pdf Adobe PDF súbor


Z201210

Darovacia zmluva č. 10/2012, Emília Barteková - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201210.pdf Adobe PDF súbor


Z201209

Darovacia zmluva č. 9/2012, Ľudovít Veselovský - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 10 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201209.pdf Adobe PDF súbor


Z201208

Darovacia zmluva č. 8/2012, Michal Bistiak - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 10 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 17.2.2012

Z201208.pdf Adobe PDF súbor


Z201207

Darovacia zmluva č. 7/2012, Ivana Kašáková - bytom Nábrežie Dr.A. Stodolu 1575/3, 03101 L. Mikuláš, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 14.2.2012

Z201207.pdf Adobe PDF súbor


Z201206

Darovacia zmluva č. 6/2012, Tatiana Zubeková - bytom Podtureň 513, 03301 L. Hrádok, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 14.2.2012

Z201206.pdf Adobe PDF súbor


Z201205

Kúpna zmluva č. 4/2012, CHIROS MEDICAL s.r.o., 84104 Bratislava, 4 kusy prístrojov Aerte AD2.0, Zverejnené: 13.8.2012

Z201205.pdf Adobe PDF súbor


Z201204

Darovacia zmluva č. 4/2012, Ján Spodniak - bytom Palúčanská 219, 03101 L. Mikuláš, dar 30 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 13.2.2012

Z201204.pdf Adobe PDF súbor


Z201203

Darovacia zmluva č. 3/2012, Renata Šebeková - bytom Fiačice 75, Gôtovany, dar 5 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 10.2.2012

Z201203.pdf Adobe PDF súbor


Z201202

Darovacia zmluva č. 02/2012, Ivana Tabajová - bytom Sládkovičova 5, 03101 L. Mikuláš, dar 500 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš plus na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 8.2.2012

Z201202.pdf Adobe PDF súbor


Z201201

Darovacia zmluva č. 1/2012, Ján Hiko - bytom Kollárova 1928/16, 03101 L. Mikuláš, dar 50 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš - na zakúpenie odsávačky hlienov DeVilbiss, Zverejnené: 1.2.2012

Z201201.pdf Adobe PDF súbor


Z201121

Darovacia zmluva č. 12/2011, BMWORK AGENCY s.r.o., Trenčín, dar 30 € pre zabezpečenie behu prevádzky, Zverejnené: 21.12.2011

Z201121.pdf Adobe PDF súbor


Z201120

Kúpna zmluva na tovar: Zdvihák pre stavanie a presuny SARA 3000 HEA0002 so závesným pásom plochým, sprchové a toaletné kreslo CARINO BOB2001-01, ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Školská 428, 059635 Batizovce, Zverejnená: 14.12.2011

Z201120.pdf Adobe PDF súbor


Z201119

Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov za poskytnuté sociálne služby, Obec Demänovská Dolina, Zverejnená: 5.12.2011

Z201119.pdf Adobe PDF súbor


Z201118

Zmluva o nájme nebytových priestorov pre účely výučby účastníkov kurzu Opatrovateľstvo, BM AGENCY, Palackého 11, 91101 Trenčín, Zverejnená: 29.11.2011

Z201118.pdf Adobe PDF súbor


Z201117

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, Zverejnená: 22.8.2011

Z201117.pdf Adobe PDF súbor


Z201116

Darovacia zmluva č. 03/2011, Miroslav Šeďo - bytom Nad Závozom 8, 03203 L. Ján, dar 100 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 30.9.2011

Z201116.pdf Adobe PDF súbor


Z201115

Darovacia zmluva č. 07/2011, Roľnícke družstvo Liptovská Kokava, dar 50 € pri príležitosti 5. výročia zaloťenia ústavu, Zverejnené: 22.9.2011

Z201115.pdf Adobe PDF súbor


Z201114

Darovacia zmluva č. 06/2011, Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Lipt. Kokava, dar 50 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 21.9.2011

Z201114.pdf Adobe PDF súbor


Z201113

Dohoda o poskytnutí dotácie, Obec Podtureň, dotácia 30 €, Zverejnená: 20.9.2011

Z201113.pdf Adobe PDF súbor


Z201112

Darovacia zmluva č. 03/2011, Obec Ľubeľa, dar 50 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 21.9.2011

Z201112.pdf Adobe PDF súbor


Z201111

Zmluva č.2/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, Obec Dúbrava, Zverejnená: 26.9.2011

Z201111.pdf Adobe PDF súbor


Z201110

Zmluva o poskytovaní stravy, DUGE CATERING, s.r.o., Zverejnená: 1.10.2011

Z201110.pdf Adobe PDF súbor


Z201109

Darovacia zmluva č. 05/2011, Obec Lipt. Peter, dar 30 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 21.9.2011

Z201109.pdf Adobe PDF súbor


Z201108

Darovacia zmluva č. 04/2011, Ing. Pavel Vrbičan - bytom Glejárska 911/2, 03101 L. Mikuláš, dar 50 € pre potreby Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Zverejnené: 27.9.2011

Z201108.pdf Adobe PDF súbor


Z201107

Poistná zmluva (o úrazovom poistení osôb), KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Zverejnená: 31.8.2011

Z201107.pdf Adobe PDF súbor


Z201106

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2011/118/B/C-01, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Zverejnená: 25.8.2011

Z201106.pdf Adobe PDF súbor


Z201105

Zmluva o dodávke maliarskych a natieračskych prác, Maliarske a natieračské práce Rastislav Tomčík, Zverejnená: 6.6.2011

Z201105.pdf Adobe PDF súbor


Z201104 - Dohoda

Dohoda č. 94/§52a/2001/NP V-2, ÚPSVaR, Liptovský Mikuláš, dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti, Zverejnená: 30.1.2011

Z201104.pdf Adobe PDF súbor


Z201103 - Dohoda

Dohoda č. 34/§50i/2001/NP I-2/C, ÚPSVaR, Liptovský Mikuláš, dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti, Zverejnená: 28.1.2011

Z201103.pdf Adobe PDF súbor


Z201102

Poistná Zmluva č. PZ: 023 5014788, KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. Vienna Group, Bratislava, počet poistených osôb 4, 56,88 €, Zverejnené: 28.1.2011

Z201102.pdf Adobe PDF súbor


Z201101

Darovacia zmluva č. 01/2011, Oľga Klocháňová - bytom Zariadenie pre seniorov a DSS mesta Liptovský Mikuláš, dar 200 € pre potreby zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš Zverejnené: 5.1.2011

Z201101.pdf Adobe PDF súbor

<< Späť