<< SpäťFA2015247

Faktúra č. 152130, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za december 2015, 678,43 €; Zverejnené: 13.01.2016

FA2015247.pdf Adobe PDF súbor


FA2015246

Faktúra č. 150018936, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie, vodné, za rok 2015, 90,31 €; Zverejnené: 13.01.2016

FA2015246.pdf Adobe PDF súbor


FA2015245

Faktúra č. 2015123, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 12/2015, 39,00 €; Zverejnené: 11.01.2016

FA2015245.pdf Adobe PDF súbor


FA2015244

Faktúra č. 2780940268, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za december 2015, 82,80 €; Zverejnené: 08.01.2016

FA2015244.pdf Adobe PDF súbor


FA2015243

Faktúra č. 2781004543, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za december 2015, 32,35 €; Zverejnené: 07.01.2016

FA2015243.pdf Adobe PDF súbor


FA2015242

Faktúra č. 152104, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za december 2015, 2743,76 €; Zverejnené: 07.01.2016

FA2015242.pdf Adobe PDF súbor


FA2015241

Faktúra č. 152117, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za december 2015, 10419,37 €; Zverejnené: 07.01.2016

FA2015241.pdf Adobe PDF súbor


FA2015240

Faktúra č. 152116, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za december 2015, 141 €; Zverejnené: 07.01.2016

FA2015240.pdf Adobe PDF súbor


FA2015239

Faktúra č. 2015131, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.12. 2015 do 31.12 2015, 536,40 €; Zverejnené: 03.01.2016

FA2015239.pdf Adobe PDF súbor


FA2015238

Faktúra č. 1500798, Želmíra Moravčíková, TEX-MO, Iľanovská č. 11/34, 031 01 Liptovský Mikuláš, napínacia plachta, 154,73 €; Zverejnené: 31.12.2015

FA2015238.pdf Adobe PDF súbor


FA2015237

Faktúra č. 51151221, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pomôcky na čistenie, 86,52 €; Zverejnené: 30.12.2015

FA2015237.pdf Adobe PDF súbor


FA2015236

Faktúra č. 274175, STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, zárubne, 196,00 €; Zverejnené: 30.12.2015

FA2015236.pdf Adobe PDF súbor


FA2015235

Faktúra č. 3611600679, NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, elektronika, 255,97 €; Zverejnené: 30.12.2015

FA2015235.pdf Adobe PDF súbor


FA2015234

Faktúra č. 40/12, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Faktúra na lividáciu odpadu - december 2015, 37,50 €; Zverejnené: 30.12.2015

FA2015234.pdf Adobe PDF súbor


FA2015233

Faktúra č. 1600036, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky a svietidlá, 590,90 €; Zverejnené: 29.12.2015

FA2015233.pdf Adobe PDF súbor


FA2015232

Faktúra č. 1554906, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, hosting OPTIMUM od 15.12. 2015 do 14.12. 2016, 49,10 €; Zverejnené: 23.12.2015

FA2015232.pdf Adobe PDF súbor


FA2015231

Faktúra č. 2015971, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 245,10 €; Zverejnené: 23.12.2015

FA2015231.pdf Adobe PDF súbor


FA2015230

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,35 €; Zverejnené: 23.12.2015

FA2015230.pdf Adobe PDF súbor


FA2015229

Faktúra č. 7510681903, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 za obdobie od 8.11. 2015 do 7.12. 2015, 23,39 €; Zverejnené: 17.12.2015

FA2015229.pdf Adobe PDF súbor


FA2015228

Faktúra č. 7510675383, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón za obdobie od 8.11. 2015 do 7.12. 2015, 18,14 €; Zverejnené: 17.12.2015

FA2015228.pdf Adobe PDF súbor


FA2015227

Faktúra č. 51151117, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 28,73 €; Zverejnené: 17.12.2015

FA2015227.pdf Adobe PDF súbor


FA2015226

Faktúra č. 2015012, L.K.-TAILOR, Zubeková Lucia, Vrbická 1869/2, 03101 Liptovský Mikuláš, ušitie pracovného odevu, 30 €; Zverejnené: 16.12.2015

FA2015226.pdf Adobe PDF súbor


FA2015225

Faktúra č. 51571525, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, operatívny servis, 31,98 €; Zverejnené: 14.12.2015

FA2015225.pdf Adobe PDF súbor


FA2015224

Faktúra č. 20158311, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, kontrola PHP a hydrantov podľa DL, 156,28 €; Zverejnené: 14.12.2015

FA2015224.pdf Adobe PDF súbor


FA2015223

Faktúra č. 152012, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiad november 2015, 529,32 €; Zverejnené: 11.12.2015

FA2015223.pdf Adobe PDF súbor


FA2015222

Faktúra č. 6780089297, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za november 2015, 32,18 €; Zverejnené: 09.12.2015

FA2015222.pdf Adobe PDF súbor


FA2015221

Faktúra č. 1600033, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, elektro spotrebný tovar, 181,38 €; Zverejnené: 08.12.2015

FA2015221.pdf Adobe PDF súbor


FA2015220

Faktúra č. 8780028311, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za november 2015, 82,80 €; Zverejnené: 07.12.2015

FA2015220.pdf Adobe PDF súbor


FA2015219

Faktúra č. 151967, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za november 2015, 2276,42 €; Zverejnené: 04.12.2015

FA2015219.pdf Adobe PDF súbor


FA2015218

Faktúra č. 151981, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za november 2015, 159 €; Zverejnené: 04.12.2015

FA2015218.pdf Adobe PDF súbor


FA2015217

Faktúra č. 151980, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za november 2015, 10069,86 €; Zverejnené: 04.12.2015

FA2015217.pdf Adobe PDF súbor


FA2015216

Faktúra č. S1511007, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 03.12.2015

FA2015216.pdf Adobe PDF súbor


FA2015215

Faktúra č. 18/15, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, revízie elektro spotrebičov a vypracovanie vyraďovacích protokolov elektr. spotrebičov, 192,50 €; Zverejnené: 03.12.2015

FA2015215.pdf Adobe PDF súbor


FA2015214

Faktúra č. 17/15, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, fakturácia OP a OS (revízia), 487,34 €; Zverejnené: 03.12.2015

FA2015214.pdf Adobe PDF súbor


FA2015213

Faktúra č. 2015114, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.11. 2015 do 30.11. 2015, 643,70 €; Zverejnené: 03.12.2015

FA2015213.pdf Adobe PDF súbor


FA2015212

Faktúra č. 20150993, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 11/2015, 57 €; Zverejnené: 02.12.2015

FA2015212.pdf Adobe PDF súbor


FA2015211

Faktúra č. 20157411, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 4. štvrťrok 2013, 120,23 €; Zverejnené: 02.12.2015

FA2015211.pdf Adobe PDF súbor


FA2015210

Faktúra č. V15208, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 136,47 €; Zverejnené: 02.12.2015

FA2015210.pdf Adobe PDF súbor


FA2015209

Faktúra č. 51151019, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 132,49 €; Zverejnené: 30.11.2015

FA2015209.pdf Adobe PDF súbor


FA2015208

Faktúra č. 19/11, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu - november 2015, 30 €; Zverejnené: 27.11.2015

FA2015208.pdf Adobe PDF súbor


FA2015207

Faktúra č. 20151414, AQUEL SK, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, Evolution 3, 1390 €; Zverejnené: 27.11.2015

FA2015207.pdf Adobe PDF súbor


FA2015206

Faktúra č. 140101096, OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, školenie - první dny v manažerské pozici, 102 €; Zverejnené: 26.11.2015

FA2015206.pdf Adobe PDF súbor


FA2015205

Faktúra č. 15130, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná skúška + odborná prehliadka výťahu, 210 €; Zverejnené: 24.11.2015

FA2015205.pdf Adobe PDF súbor


FA2015204

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 20.11.2015

FA2015204.pdf Adobe PDF súbor


FA2015203

Faktúra č. 201530169, adpontes, Mgr. Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, Praha, 16000 CZ, internetový viedeokurz - Individuálni plánování jednoduše, srozumitelně, prakticky, 29,42 €; Zverejnené: 08.12.2015

FA2015203.pdf Adobe PDF súbor


FA2015202

Faktúra č. 7509709185, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.10. do 7.11. 2015, 18,24 €; Zverejnené: 16.11.2015

FA2015202.pdf Adobe PDF súbor


FA2015201

Faktúra č. 7509712104, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.10. do 7.11. 2015, 21,67 €; Zverejnené: 16.11.2015

FA2015201.pdf Adobe PDF súbor


FA2015200

Faktúra č. 151832, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac október 2015, 577,74 €; Zverejnené: 13.11.2015

FA2015200.pdf Adobe PDF súbor


FA2015199

Faktúra č. 99754108, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka VS 2015, 33 €; Zverejnené: 09.11.2015

FA2015199.pdf Adobe PDF súbor


FA2015198

Faktúra č. 3779118660, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za október 2015, 82,80 €; Zverejnené: 09.11.2015

FA2015198.pdf Adobe PDF súbor


FA2015197

Faktúra č. 35/10, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu za október 2015, 37,50 €; Zverejnené: 06.11.2015

FA2015197.pdf Adobe PDF súbor


FA2015196

Faktúra č. 6779182150, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za október 2015, 37,52 €; Zverejnené: 06.11.2015

FA2015196.pdf Adobe PDF súbor


FA2015195

Faktúra č. 151827, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za október 2015, 10442,27 €; Zverejnené: 05.11.2015

FA2015195.pdf Adobe PDF súbor


FA2015194

Faktúra č. 151828, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za október 2015, 2051,38 €; Zverejnené: 05.11.2015

FA2015194.pdf Adobe PDF súbor


FA2015193

Faktúra č. 151828, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za október 2015, 174 €; Zverejnené: 05.11.2015

FA2015193.pdf Adobe PDF súbor


FA2015192

Faktúra č. 20150893, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 10/2015, 60 €; Zverejnené: 05.11.2015

FA2015192.pdf Adobe PDF súbor


FA2015191

Faktúra č. 2015/0435, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, Atrament do tlačiarne a lepiaca páska, 166,57 €; Zverejnené: 04.11.2015

FA2015191.pdf Adobe PDF súbor


FA2015190

Faktúra č. 99754108, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka Verejná správa ročník 2015, 33 €; Zverejnené: 04.11.2015

FA2015190.pdf Adobe PDF súbor


FA2015189

Faktúra č. 2015104, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.10. 2015 do 31.10. 2015, 108,50 €; Zverejnené: 02.11.2015

FA2015189.pdf Adobe PDF súbor


FA2015188

Faktúra č. 51150872, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 114,16 €; Zverejnené: 26.10.2015

FA2015188.pdf Adobe PDF súbor


FA2015187

Faktúra č. 7970000360, L.K. Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, predplatné časopisu Ošetrovatelská péče, 15 €; Zverejnené: 26.10.2015

FA2015187.pdf Adobe PDF súbor


FA2015186

Faktúra č. 1545074, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.11. 2015 do 14.11. 2016, 0 €; Zverejnené: 21.10.2015

FA2015186.pdf Adobe PDF súbor


FA2015185

Faktúra č. 15/9, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu - september 2015, 30 €; Zverejnené: 20.10.2015

FA2015185.pdf Adobe PDF súbor


FA2015184

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu - suma na úhradu, 0,70 €; Zverejnené: 20.10.2015

FA2015184.pdf Adobe PDF súbor


FA2015183

Faktúra č. 2315611, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém - licencia 10. až 12. mesiac 2015, 290,40 €; Zverejnené: 15.10.2015

FA2015183.pdf Adobe PDF súbor


FA2015182

Faktúra č. 2015776, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 646,44 €; Zverejnené: 14.10.2015

FA2015182.pdf Adobe PDF súbor


FA2015181

Faktúra č. 7508754433, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.9. do 7.10.2015, 18,66 €; Zverejnené: 14.10.2015

FA2015181.pdf Adobe PDF súbor


FA2015180

Faktúra č. 7508763918, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.9. do 7.10.2015, 18,14 €; Zverejnené: 14.10.2015

FA2015180.pdf Adobe PDF súbor


FA2015179

Faktúra č. 151665, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac september 2015, 436,55 €; Zverejnené: 13.10.2015

FA2015179.pdf Adobe PDF súbor


FA2015178

Faktúra č. 877813288, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za september 2015, 82,80 €; Zverejnené: 08.10.2015

FA2015178.pdf Adobe PDF súbor


FA2015177

Faktúra č. 9778199165, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za september 2015, 32,46 €; Zverejnené: 08.10.2015

FA2015177.pdf Adobe PDF súbor


FA2015176

Faktúra č. 151643, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za september 2015, 1 089,50 €; Zverejnené: 07.10.2015

FA2015176.pdf Adobe PDF súbor


FA2015175

Faktúra č. 151609, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2015, 10 096,04 €; Zverejnené: 07.10.2015

FA2015175.pdf Adobe PDF súbor


FA2015174

Faktúra č. 151608, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2015, 156,00 €; Zverejnené: 07.10.2015

FA2015174.pdf Adobe PDF súbor


FA2015173

Faktúra č. 2015407, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 s účinnosťou poistenia od 1.6.2013 podľa rozúčtovania od 1.10.2015 do 31.12.2015, 43,08 €; Zverejnené: 05.10.2015

FA2015173.pdf Adobe PDF súbor


FA2015172

Faktúra č. V15157, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 74,93 €; Zverejnené: 05.10.2015

FA2015172.pdf Adobe PDF súbor


FA2015171

Faktúra č. 20150793, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za september 2015, 54,00 €; Zverejnené: 05.10.2015

FA2015171.pdf Adobe PDF súbor


FA2015170

Faktúra č. 2015094, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.9.2015 do 30.9.2015, 682,20 €; Zverejnené: 05.10.2015

FA2015170.pdf Adobe PDF súbor


FA2015169

Faktúra č. 1500024, Dana Majerčíková - DAMIN, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky, 136,30 €; Zverejnené: 29.09.2015

FA2015169.pdf Adobe PDF súbor


FA2015168

Faktúra č. 51571051, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, operatívny servis, 27,60 €; Zverejnené: 29.09.2015

FA2015168.pdf Adobe PDF súbor


FA2015167

Faktúra č. 20155692, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2015, 119,50 €; Zverejnené: 29.09.2015

FA2015167.pdf Adobe PDF súbor


FA2015166

Faktúra č. 2015697, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 39,60 €; Zverejnené: 23.09.2015

FA2015166.pdf Adobe PDF súbor


FA2015165

Faktúra č. 5590020399, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2015-12.2015, 01.2016-09.2016, 155,35 €; Zverejnené: 21.09.2015

FA2015165.pdf Adobe PDF súbor


FA2015164

Faktúra č. neuvedeno, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015164.pdf Adobe PDF súbor


FA2015163

Faktúra č. 7507780169, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za august 2015, 18,66 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015163.pdf Adobe PDF súbor


FA2015162

Faktúra č. 7507817129, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za august 2015, 18,14 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015162.pdf Adobe PDF súbor


FA2015161

Faktúra č. FV15096, SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, Batérie do zdvíhacieho zariadenia , 60,00 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015161.pdf Adobe PDF súbor


FA2015160

Faktúra č. 2015693, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 939,96 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015160.pdf Adobe PDF súbor


FA2015159

Faktúra č. 151497, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd august 2015, 428,68 €; Zverejnené: 18.09.2015

FA2015159.pdf Adobe PDF súbor


FA2015158

Faktúra č. 51570965, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, operatívny servis, 54,36 €; Zverejnené: 11.09.2015

FA2015158.pdf Adobe PDF súbor


FA2015157

Faktúra č. V15144, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 65,99 €; Zverejnené: 11.09.2015

FA2015157.pdf Adobe PDF súbor


FA2015156

Faktúra č. 2315443, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Informačný systém, 793,80 €; Zverejnené: 10.09.2015

FA2015156.pdf Adobe PDF súbor


FA2015155

Faktúra č. 6777185087, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za august 2015, 82,80 €; Zverejnené: 09.09.2015

FA2015155.pdf Adobe PDF súbor


FA2015154

Faktúra č. 3777258814, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za august 2015, 32,23 €; Zverejnené: 09.09.2015

FA2015154.pdf Adobe PDF súbor


FA2015153

Faktúra č. FV1530400077, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 77,20 €; Zverejnené: 08.09.2015

FA2015153.pdf Adobe PDF súbor


FA2015152

Faktúra č. S1508002, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 08.09.2015

FA2015152.pdf Adobe PDF súbor


FA2015151

Faktúra č. 151458, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za august 2015, 980,50 €; Zverejnené: 08.09.2015

FA2015151.pdf Adobe PDF súbor


FA2015149

Faktúra č. 151453, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za august 2015, 10583,91 €; Zverejnené: 08.09.2015

FA2015149.pdf Adobe PDF súbor


FA2015148

Faktúra č. 150027, Pavel Zatroch-Rena, Ul. Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok, kancelárske potreby, 475,03 €; Zverejnené: 03.09.2015

FA2015148.pdf Adobe PDF súbor


FA2015147

Faktúra č. 2015084, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.8.2015 do 31.8.2015, 554,60 €; Zverejnené: 03.09.2015

FA2015147.pdf Adobe PDF súbor


FA2015146

Faktúra č. 20150677, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava august 2015, 75 €; Zverejnené: 02.09.2015

FA2015146.pdf Adobe PDF súbor


FA2015145

Faktúra č. 2015617, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 19,80 €; Zverejnené: 02.09.2015

FA2015145.pdf Adobe PDF súbor


FA2015144

Faktúra č. 2015616, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 97,54 €; Zverejnené: 02.09.2015

FA2015144.pdf Adobe PDF súbor


FA2015143

Faktúra č. 16/8, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu za august 2015, 30 €; Zverejnené: 26.08.2015

FA2015143.pdf Adobe PDF súbor


FA2015142

Faktúra č. 15094, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 84,65 €; Zverejnené: 24.08.2015

FA2015142.pdf Adobe PDF súbor


FA2015141

Faktúra č. 1500023, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky, 66 €; Zverejnené: 21.08.2015

FA2015141.pdf Adobe PDF súbor


FA2015140

Faktúra č. nezname, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,06 €; Zverejnené: 19.08.2015

FA2015140.pdf Adobe PDF súbor


FA2015139

Faktúra č. 151321, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaskových a zrážkových vôd za júl 2015, 405,96 €; Zverejnené: 17.08.2015

FA2015139.pdf Adobe PDF súbor


FA2015138

Faktúra č. 7506836745, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za júl 2015, 18,14 €; Zverejnené: 14.08.2015

FA2015138.pdf Adobe PDF súbor


FA2015137

Faktúra č. 7506818379, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za júl 2015, 24,37 €; Zverejnené: 14.08.2015

FA2015137.pdf Adobe PDF súbor


FA2015136

Faktúra č. 20150590, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za júl 2015, 99 €; Zverejnené: 10.08.2015

FA2015136.pdf Adobe PDF súbor


FA2015135

Faktúra č. 9776233975, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za júl 2015, 82,80 €; Zverejnené: 07.08.2015

FA2015135.pdf Adobe PDF súbor


FA2015134

Faktúra č. 5776307331, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za júl 2015, 36,32 €; Zverejnené: 06.08.2015

FA2015134.pdf Adobe PDF súbor


FA2015133

Faktúra č. 2015090, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Kreslo SOFTKOMFORT , 656 €; Zverejnené: 06.08.2015

FA2015133.pdf Adobe PDF súbor


FA2015132

Faktúra č. 151309, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za júl 2015, 1107,43 €; Zverejnené: 06.08.2015

FA2015132.pdf Adobe PDF súbor


FA2015131

Faktúra č. 151307, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za júl 2015, 18 €; Zverejnené: 06.08.2015

FA2015131.pdf Adobe PDF súbor


FA2015130

Faktúra č. 151304, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za mesiac júl 2015, 10280,90 €; Zverejnené: 06.08.2015

FA2015130.pdf Adobe PDF súbor


FA2015129

Faktúra č. 2015075, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.7.2015 do 31.7.2015, 717 €; Zverejnené: 03.08.2015

FA2015129.pdf Adobe PDF súbor


FA2015128

Faktúra č. 29/7, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu júl 2015, 37,50 €; Zverejnené: 31.07.2015

FA2015128.pdf Adobe PDF súbor


FA2015127

Faktúra č. nezname, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 0,12 €; Zverejnené: 20.07.2015

FA2015127.pdf Adobe PDF súbor


FA2015126

Faktúra č. 2015505, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 116,26 €; Zverejnené: 17.07.2015

FA2015126.pdf Adobe PDF súbor


FA2015125

Faktúra č. 2015504, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 217,61 €; Zverejnené: 17.07.2015

FA2015125.pdf Adobe PDF súbor


FA2015124

Faktúra č. 7505856692, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné siete za jún 2015, 18,76 €; Zverejnené: 15.07.2015

FA2015124.pdf Adobe PDF súbor


FA2015123

Faktúra č. 7505848816, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné siete za jún 2015, 18,66 €; Zverejnené: 15.07.2015

FA2015123.pdf Adobe PDF súbor


FA2015122

Faktúra č. 151156, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac jún 2015, 481,98 €; Zverejnené: 15.07.2015

FA2015122.pdf Adobe PDF súbor


FA2015121

Faktúra č. 2315442, IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, SOC 7-9/2015, DOK 7-9/2015, 290,40 €; Zverejnené: 10.07.2015

FA2015121.pdf Adobe PDF súbor


FA2015120

Faktúra č. 3775354679, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za jún 2015, 36,24 €; Zverejnené: 10.07.2015

FA2015120.pdf Adobe PDF súbor


FA2015119

Faktúra č. 1500020, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Rôzná elektronika, 106,78 €; Zverejnené: 09.07.2015

FA2015119.pdf Adobe PDF súbor


FA2015118

Faktúra č. 150468, Ing. Vladimír Čavoj - InWell, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikulás, SW ESET rozšírenie 4PC, 54 €; Zverejnené: 09.07.2015

FA2015118.pdf Adobe PDF súbor


FA2015117

Faktúra č. 150007517, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie vodné za rok 2015, preplatok, -20,68 €; Zverejnené: 09.07.2015

FA2015117.pdf Adobe PDF súbor


FA2015116

Faktúra č. 4775281064, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za jún 2015, 82,80 €; Zverejnené: 09.07.2015

FA2015116.pdf Adobe PDF súbor


FA2015115

Faktúra č. 2015079, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Antidekubitný matrac, 376,80 €; Zverejnené: 09.07.2015

FA2015115.pdf Adobe PDF súbor


FA2015114

Faktúra č. 2015495, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 39,60 €; Zverejnené: 06.07.2015

FA2015114.pdf Adobe PDF súbor


FA2015113

Faktúra č. 2015494, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 713,41 €; Zverejnené: 06.07.2015

FA2015113.pdf Adobe PDF súbor


FA2015112

Faktúra č. 2015264, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 80-800 89 89 v období od 1.7.2015 do 30.9.2015, 43,08 €; Zverejnené: 06.07.2015

FA2015112.pdf Adobe PDF súbor


FA2015111

Faktúra č. 51150539, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 156,59 €; Zverejnené: 06.07.2015

FA2015111.pdf Adobe PDF súbor


FA2015110

Faktúra č. V15100, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 88,26 €; Zverejnené: 03.07.2015

FA2015110.pdf Adobe PDF súbor


FA2015109

Faktúra č. 151110, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za jún 2015, 1188,32 €; Zverejnené: 02.07.2015

FA2015109.pdf Adobe PDF súbor


FA2015108

Faktúra č. 151126, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2015, 10 348,73 €; Zverejnené: 02.07.2015

FA2015108.pdf Adobe PDF súbor


FA2015107

Faktúra č. 151127, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2015, 216 €; Zverejnené: 02.07.2015

FA2015107.pdf Adobe PDF súbor


FA2015106

Faktúra č. 20150502, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za jún 2015, 117 €; Zverejnené: 02.07.2015

FA2015106.pdf Adobe PDF súbor


FA2015105

Faktúra č. 2015067, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.6.2015 do 30.6.2015, 549 €; Zverejnené: 02.07.2015

FA2015105.pdf Adobe PDF súbor


FA2015104

Faktúra č. 15/6, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu jún 2015, 30 €; Zverejnené: 26.06.2015

FA2015104.pdf Adobe PDF súbor


FA2015103

Faktúra č. 20153657, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2015, 119,50 €; Zverejnené: 24.06.2015

FA2015103.pdf Adobe PDF súbor


FA2015102

Faktúra č. 5302405712, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Mobilné siete , 0,31 €; Zverejnené: 22.06.2015

FA2015102.pdf Adobe PDF súbor


FA2015101

Faktúra č. 510100915, QUILTEX a.s., Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodanie paplónov a vankúšov, 400,80 €; Zverejnené: 16.06.2015

FA2015101.pdf Adobe PDF súbor


FA2015100

Faktúra č. 15058, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 172 €; Zverejnené: 15.06.2015

FA2015100.pdf Adobe PDF súbor


FA2015099

Faktúra č. 7504880599, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Mobilné siete za obdobie 8.5.2015 - 7.6.2015, 18,76 €; Zverejnené: 15.06.2015

FA2015099.pdf Adobe PDF súbor


FA2015097

Faktúra č. 150993, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac máj 2015, 405,84 €; Zverejnené: 11.06.2015

FA2015097.pdf Adobe PDF súbor


FA2015096

Faktúra č. 7774403448, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za máj 2015, 32,52 €; Zverejnené: 11.06.2015

FA2015096.pdf Adobe PDF súbor


FA2015095

Faktúra č. 3774330797, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za máj 2015, 82,80 €; Zverejnené: 11.06.2015

FA2015095.pdf Adobe PDF súbor


FA2015094

Faktúra č. 51570600, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, servis na doplnenie GSM volača, 201 €; Zverejnené: 11.06.2015

FA2015094.pdf Adobe PDF súbor


FA2015093

Faktúra č. 51590156, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, nájomné PCO / rok 2015 (január - máj), 34 €; Zverejnené: 11.06.2015

FA2015093.pdf Adobe PDF súbor


FA2015092

Faktúra č. 150000004, Ľubomír UHEL AUTO-MOTO-DIELY-SERVIS, Hurbanova 2037/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, oprava automobilu, 303,01 €; Zverejnené: 09.06.2015

FA2015092.pdf Adobe PDF súbor


FA2015091

Faktúra č. 51150425, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 65,40 €; Zverejnené: 09.06.2015

FA2015091.pdf Adobe PDF súbor


FA2015090

Faktúra č. 2015400, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 247,01 €; Zverejnené: 09.06.2015

FA2015090.pdf Adobe PDF súbor


FA2015089

Faktúra č. 150084, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 83,73 €; Zverejnené: 08.06.2015

FA2015089.pdf Adobe PDF súbor


FA2015088

Faktúra č. 150963, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2015, 1331,16 €; Zverejnené: 08.06.2015

FA2015088.pdf Adobe PDF súbor


FA2015087

Faktúra č. 150992, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za máj 2015, 189 €; Zverejnené: 08.06.2015

FA2015087.pdf Adobe PDF súbor


FA2015086

Faktúra č. 150991, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za máj 2015, 10332,48 €; Zverejnené: 08.06.2015

FA2015086.pdf Adobe PDF súbor


FA2015085

Faktúra č. 84108454, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika Poradca 2016, 24,90 €; Zverejnené: 03.06.2015

FA2015085.pdf Adobe PDF súbor


FA2015084

Faktúra č. 15081, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 49,77 €; Zverejnené: 03.06.2015

FA2015084.pdf Adobe PDF súbor


FA2015083

Faktúra č. 2015056, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.5. 2015 do 31.5. 2015, 580,90 €; Zverejnené: 01.06.2015

FA2015083.pdf Adobe PDF súbor


FA2015082

Faktúra č. 20150379, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za máj 2015, 111 €; Zverejnené: 01.06.2015

FA2015082.pdf Adobe PDF súbor


FA2015081

Faktúra č. 35/5, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu za máj 2015, 30 €; Zverejnené: 29.05.2015

FA2015081.pdf Adobe PDF súbor


FA2015080

Faktúra č. 2015049, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Evakuačná podložka 10 ks, 1090 €; Zverejnené: 27.05.2015

FA2015080.pdf Adobe PDF súbor


FA2015078

Faktúra č. 0159366285, Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, stav účtu, 10 €; Zverejnené: 21.05.2015

FA2015078.pdf Adobe PDF súbor


FA2015076

Faktúra č. 00806, Silvia Hodálová - VIUSS, Trnavská cesta 161/38, 821 02 Bratislava- Ružinov, ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2015, 15 €; Zverejnené: 20.05.2015

FA2015076.pdf Adobe PDF súbor


FA2015075

Faktúra č. 150906, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac apríl 2015, 522,65 €; Zverejnené: 19.05.2015

FA2015075.pdf Adobe PDF súbor


FA2015074

Faktúra č. 7503915752, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilny telefon apríl 2015, 18,14 €; Zverejnené: 14.05.2015

FA2015074.pdf Adobe PDF súbor


FA2015073

Faktúra č. 7503911789, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilny telefon apríl 2015, 18,66 €; Zverejnené: 14.05.2015

FA2015073.pdf Adobe PDF súbor


FA2015072

Faktúra č. 150063, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 4,96 €; Zverejnené: 12.05.2015

FA2015072.pdf Adobe PDF súbor


FA2015071

Faktúra č. 3773449878, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za apríl 2015, 35,32 €; Zverejnené: 11.05.2015

FA2015071.pdf Adobe PDF súbor


FA2015070

Faktúra č. 84108454, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné "PORADCA 2016", 24,90 €; Zverejnené: 11.05.2015

FA2015070.pdf Adobe PDF súbor


FA2015069

Faktúra č. 0773378351, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za apríl 2015, 82,80 €; Zverejnené: 07.05.2015

FA2015069.pdf Adobe PDF súbor


FA2015068

Faktúra č. 0773378351, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za apríl 2015, 82,80 €; Zverejnené: 07.05.2015

FA2015068.pdf Adobe PDF súbor


FA2015067

Faktúra č. 150774, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za apríl 2015, 9747,19 €; Zverejnené: 06.05.2015

FA2015067.pdf Adobe PDF súbor


FA2015066

Faktúra č. 150775, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za apríl 2015, 195 €; Zverejnené: 06.05.2015

FA2015066.pdf Adobe PDF súbor


FA2015065

Faktúra č. 1500013, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky, 65,24 €; Zverejnené: 05.05.2015

FA2015065.pdf Adobe PDF súbor


FA2015064

Faktúra č. S1504003, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300 €; Zverejnené: 05.05.2015

FA2015064.pdf Adobe PDF súbor


FA2015063

Faktúra č. 51150306, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 116,34 €; Zverejnené: 06.05.2015

FA2015063.pdf Adobe PDF súbor


FA2015062

Faktúra č. V15056, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 89,01 €; Zverejnené: 05.05.2015

FA2015062.pdf Adobe PDF súbor


FA2015061

Faktúra č. 20150292, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za apríl 2015, 114 €; Zverejnené: 04.05.2015

FA2015061.pdf Adobe PDF súbor


FA2015060

Faktúra č. 2015045, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy v období od 1.4.2015 do 30.4.2015, 515,90 €; Zverejnené: 04.05.2015

FA2015060.pdf Adobe PDF súbor


FA2015059

Faktúra č. 2015291, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 19,80 €; Zverejnené: 04.05.2015

FA2015059.pdf Adobe PDF súbor


FA2015058

Faktúra č. 2015292, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 21,19 €; Zverejnené: 04.05.2015

FA2015058.pdf Adobe PDF súbor


FA2015057

Faktúra č. 2015249, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 86,51 €; Zverejnené: 04.05.2015

FA2015057.pdf Adobe PDF súbor


FA2015056

Faktúra č. 56/2015, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu apríl 2015, 37,50 €; Zverejnené: 27.04.2015

FA2015056.pdf Adobe PDF súbor


FA2015055

Faktúra č. VD1501004, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo S1503006, 96 €; Zverejnené: 27.04.2015

FA2015055.pdf Adobe PDF súbor


FA2015054

Faktúra č. 150625, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd marec 2015, 514,61 €; Zverejnené: 20.04.2015

FA2015054.pdf Adobe PDF súbor


FA2015052

Faktúra č. 7502942720, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilny telefon marec 2015, 18,66 €; Zverejnené: 13.04.2015

FA2015052.pdf Adobe PDF súbor


FA2015051

Faktúra č. 7502944938, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilny telefon marec 2015, 18,14 €; Zverejnené: 13.04.2015

FA2015051.pdf Adobe PDF súbor


FA2015050

Faktúra č. V15044, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 84,81 €; Zverejnené: 09.04.2015

FA2015050.pdf Adobe PDF súbor


FA2015049

Faktúra č. 8772454168, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby marec 2015, 82,80 €; Zverejnené: 09.04.2015

FA2015049.pdf Adobe PDF súbor


FA2015048

Faktúra č. 2772508508, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevná linka za marec 2015, 50 €; Zverejnené: 09.04.2015

FA2015048.pdf Adobe PDF súbor


FA2015047

Faktúra č. 20151637, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2015, 119,50 €; Zverejnené: 09.04.2015

FA2015047.pdf Adobe PDF súbor


FA2015046

Faktúra č. 2015126, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistenie zodpovednosti za škodu podľa rozúčtovania od 1.4. 2015 do 30.6. 2015, 43,08 €; Zverejnené: 08.04.2015

FA2015046.pdf Adobe PDF súbor


FA2015045

Faktúra č. 150584, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za marec 2015, 2437,20 €; Zverejnené: 08.04.2015

FA2015045.pdf Adobe PDF súbor


FA2015044

Faktúra č. 150626, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2015, 10399,22 €; Zverejnené: 08.04.2015

FA2015044.pdf Adobe PDF súbor


FA2015043

Faktúra č. 150627, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2015, 165 €; Zverejnené: 08.04.2015

FA2015043.pdf Adobe PDF súbor


FA2015042

Faktúra č. 150045, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 28,47 €; Zverejnené: 08.04.2015

FA2015042.pdf Adobe PDF súbor


FA2015041

Faktúra č. 2015032, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy v období od 1.3. 2015 do 31.3. 2015, 588 €; Zverejnené: 07.04.2015

FA2015041.pdf Adobe PDF súbor


FA2015040

Faktúra č. 20150190, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 03/2015, 84 €; Zverejnené: 07.04.2015

FA2015040.pdf Adobe PDF súbor


FA2015039

Faktúra č. 20150018, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 01/2015, 108 €; Zverejnené: 07.04.2015

FA2015039.pdf Adobe PDF súbor


FA2015038

Faktúra č. 13/3, BAL KAP - STAV, Ján Macík, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu - marec 2015, 30 €; Zverejnené: 27.03.2015

FA2015038.pdf Adobe PDF súbor


FA2015037

Faktúra č. 1500010, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, elektro spotrebný materiál, 95,94 €; Zverejnené: 24.03.2015

FA2015037.pdf Adobe PDF súbor


FA2015036

Faktúra č. 51150167, KRUPA KAJO, s.r.o., M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 02601, pracovné oblečenie a obutie, 63,74 €; Zverejnené: 19.03.2015

FA2015036.pdf Adobe PDF súbor


FA2015035

Faktúra č. 150592, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac február 2015, 521,29 €; Zverejnené: 13.03.2015

FA2015035.pdf Adobe PDF súbor


FA2015034

Faktúra č. 7501977984, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.2. 2015 do 7.3. 2015, 18,14 €; Zverejnené: 13.03.2015

FA2015034.pdf Adobe PDF súbor


FA2015033

Faktúra č. 7501969255, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.2. 2015 do 7.3. 2015, 18,66 €; Zverejnené: 13.03.2015

FA2015033.pdf Adobe PDF súbor


FA2015032

Faktúra č. 3028541, MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Sestra od 2/2015 do 2/2015, 2,50 €; Zverejnené: 13.03.2015

FA2015032.pdf Adobe PDF súbor


FA2015031

Faktúra č. 150445, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, ročné zúčtovanie za poskytnuté služby Dodávka tepla za rok 2014, 170,48 €; Zverejnené: 10.03.2015

FA2015031.pdf Adobe PDF súbor


FA2015030

Faktúra č. 9771508416, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2015, 43,43 €; Zverejnené: 10.03.2015

FA2015030.pdf Adobe PDF súbor


FA2015029

Faktúra č. 8771569755, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2015, 82,80 €; Zverejnené: 10.03.2015

FA2015029.pdf Adobe PDF súbor


FA2015028

Faktúra č. 150444, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za február 2015, 2800,15 €; Zverejnené: 05.03.2015

FA2015028.pdf Adobe PDF súbor


FA2015027

Faktúra č. 20150099, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 02/2015, 105,00 €; Zverejnené: 05.03.2015

FA2015027.pdf Adobe PDF súbor


FA2015026

Faktúra č. 150442, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2013, 8801,94 €; Zverejnené: 05.03.2015

FA2015026.pdf Adobe PDF súbor


FA2015025

Faktúra č. 2015022, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.2. 2015 do 28.2. 2015, 502,70 €; Zverejnené: 05.03.2015

FA2015025.pdf Adobe PDF súbor


FA2015024

Faktúra č. 150443, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2015, 168,00 €; Zverejnené: 05.03.2015

FA2015024.pdf Adobe PDF súbor


FA2015023

Faktúra č. V15023, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 66,79 €; Zverejnené: 03.03.2015

FA2015023.pdf Adobe PDF súbor


FA2015022

Faktúra č. 34/2, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu, február 2015, 22,50 €; Zverejnené: 27.02.2015

FA2015022.pdf Adobe PDF súbor


FA2015021

Faktúra č. 51570139, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, operatívny servis, 15,75 €; Zverejnené: 25.02.2015

FA2015021.pdf Adobe PDF súbor


FA2015020

Faktúra č. 15011, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov v lehote podľa nariadenia Vyhl. 508/2009 Z.z. Príloha č.7, 84,65 €; Zverejnené: 25.02.2015

FA2015020.pdf Adobe PDF súbor


FA2015019

Faktúra č. 150284, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac január 2015, 591,13 €; Zverejnené: 16.02.2015

FA2015019.pdf Adobe PDF súbor


FA2015018

Faktúra č. 7501011119, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.1. do 7.2. 2015, 18,14 €; Zverejnené: 16.02.2015

FA2015018.pdf Adobe PDF súbor


FA2015017

Faktúra č. 7500999159, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.1. 2015 do 7.2.2015, 18,66 €; Zverejnené: 16.02.2015

FA2015017.pdf Adobe PDF súbor


FA2015016

Faktúra č. 150286, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2015, 177 €; Zverejnené: 11.02.2015

FA2015016.pdf Adobe PDF súbor


FA2015015

Faktúra č. 0770592714, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2015, 82,80 €; Zverejnené: 11.02.2015

FA2015015.pdf Adobe PDF súbor


FA2015014

Faktúra č. 4770534778, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2015, 45,44 €; Zverejnené: 11.02.2015

FA2015014.pdf Adobe PDF súbor


FA2015013

Faktúra č. 150285, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za mesiac január 2015, 9691,30 €; Zverejnené: 11.02.2015

FA2015013.pdf Adobe PDF súbor


FA2015012

Faktúra č. 15007, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 71,28 €; Zverejnené: 11.02.2015

FA2015012.pdf Adobe PDF súbor


FA2015011

Faktúra č. 150003, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 40,93 €; Zverejnené: 06.02.2015

FA2015011.pdf Adobe PDF súbor


FA2015010

Faktúra č. 150270, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za mesiac január 2015, 3182 €; Zverejnené: 06.02.2015

FA2015010.pdf Adobe PDF súbor


FA2015009

Faktúra č. 2015060, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 17,14 €; Zverejnené: 05.02.2015

FA2015009.pdf Adobe PDF súbor


FA2015008

Faktúra č. 2015061, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 39,60 €; Zverejnené: 05.02.2015

FA2015008.pdf Adobe PDF súbor


FA2015007

Faktúra č. 2015010, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 3.1.2015 do 31.1.2015, 515,30 €; Zverejnené: 05.02.2015

FA2015007.pdf Adobe PDF súbor


FA2015006

Faktúra č. 1500002, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky, 88,37 €; Zverejnené: 04.02.2015

FA2015006.pdf Adobe PDF súbor


FA2015005

Faktúra č. V15009, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 136,61 €; Zverejnené: 03.02.2015

FA2015005.pdf Adobe PDF súbor


FA2015004

Faktúra č. 36/1, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu za január 2015, 30 €; Zverejnené: 03.02.2015

FA2015004.pdf Adobe PDF súbor


FA2015003

Faktúra č. 7500031073, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete od 8.12.2014 do 7.1.2015, 18,66 €; Zverejnené: 15.01.2015

FA2015003.pdf Adobe PDF súbor


FA2015002

Faktúra č. 7500036227, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete od 8.12.2014 do 7.1.2015, 18,14 €; Zverejnené: 16.01.2015

FA2015002.pdf Adobe PDF súbor


FA2015001

Faktúra č. 2015037, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 s účinnosťou od 1.6.2013 podľa rozúčtovania od 1.1.2015 do 31.3.2015, 43,08 €; Zverejnené: 14.01.2015

FA2015001.pdf Adobe PDF súbor


FA2014208

Faktúra č. 4769580661, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za december 2014, 43,88 €; Zverejnené: 15.01.2015

FA2014208.pdf Adobe PDF súbor


FA2014207

Faktúra č. 142162, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac december 2014, 636,61 €; Zverejnené: 15.01.2015

FA2014207.pdf Adobe PDF súbor


FA2014206

Faktúra č. 140018845, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie, vodné, za rok 2014, 122,52 €; Zverejnené: 09.01.2015

FA2014206.pdf Adobe PDF súbor


FA2014205

Faktúra č. 142150, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za december 2014, 10118,02 €; Zverejnené: 08.01.2015

FA2014205.pdf Adobe PDF súbor


FA2014204

Faktúra č. 142133, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za december 2014, 2636,76 €; Zverejnené: 08.01.2015

FA2014204.pdf Adobe PDF súbor


FA2014203

Faktúra č. 142151, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za december 2014, 123 €; Zverejnené: 08.01.2015

FA2014203.pdf Adobe PDF súbor


FA2014202

Faktúra č. 20140881, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 12/2014, 180,00 €; Zverejnené: 08.01.2015

FA2014202.pdf Adobe PDF súbor


FA2014201

Faktúra č. 5769639085, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za december 2014, 82,80 €; Zverejnené: 08.01.2015

FA2014201.pdf Adobe PDF súbor


FA2014200

Faktúra č. 2014106, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.12. 2014 do 30.12. 2014, 446,90 €; Zverejnené: 07.01.2015

FA2014200.pdf Adobe PDF súbor


FA2014199

Faktúra č. 37/12, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Faktúra na likvidáciu odpadu - december 2014, 37,50 €; Zverejnené: 30.12.2014

FA2014199.pdf Adobe PDF súbor


FA2014198

Faktúra č. 2014880, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 2400,47 €; Zverejnené: 29.12.2014

FA2014198.pdf Adobe PDF súbor


FA2014197

Faktúra č. 33482534, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika "Poradca 2014", 24,90 €; Zverejnené: 22.12.2014

FA2014197.pdf Adobe PDF súbor


FA2014196

Faktúra č. 201402189, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Úprava okrasnej záhrady, 118,66 €; Zverejnené: 17.12.2014

FA2014196.pdf Adobe PDF súbor


FA2014195

Faktúra č. 51490323, DELTECH a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš , Nájomné za prenosové prostriedky PCO na rok 2014, 81,60 €; Zverejnené: 17.12.2014

FA2014195.pdf Adobe PDF súbor


FA2014194

Faktúra č. 7411169101, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za november 2014, 18,66 €; Zverejnené: 16.12.2014

FA2014194.pdf Adobe PDF súbor


FA2014193

Faktúra č. 7411180907, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za november 2014, 18,24 €; Zverejnené: 16.12.2014

FA2014193.pdf Adobe PDF súbor


FA2014192

Faktúra č. 2014820, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 192,49 €; Zverejnené: 05.12.2014

FA2014192.pdf Adobe PDF súbor


FA2014191

Faktúra č. 8768689868, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za novebmer 2014, 82,80 €; Zverejnené: 11.12.2014

FA2014191.pdf Adobe PDF súbor


FA2014190

Faktúra č. 51140995, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 122,45 €; Zverejnené: 09.12.2014

FA2014190.pdf Adobe PDF súbor


FA2014189

Faktúra č. 142004, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac november 2014, 614,52 €; Zverejnené: 09.12.2014

FA2014189.pdf Adobe PDF súbor


FA2014188

Faktúra č. 140060, Pavel Zatroch-Rena, Ul. Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok, kancelárske potreby, 49,33 €; Zverejnené: 09.12.2014

FA2014188.pdf Adobe PDF súbor


FA2014187

Faktúra č. 7768632562, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za november 2014, 46,02 €; Zverejnené: 08.12.2014

FA2014187.pdf Adobe PDF súbor


FA2014186

Faktúra č. 141991, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2014, 2048,24 €; Zverejnené: 04.12.2014

FA2014186.pdf Adobe PDF súbor


FA2014185

Faktúra č. 141998, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za november 2014, 9578,91 €; Zverejnené: 04.12.2014

FA2014185.pdf Adobe PDF súbor


FA2014184

Faktúra č. 141997, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za november 2014, 147 €; Zverejnené: 04.12.2014

FA2014184.pdf Adobe PDF súbor


FA2014183

Faktúra č. 14152, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 84,65 €; Zverejnené: 03.12.2014

FA2014183.pdf Adobe PDF súbor


FA2014182

Faktúra č. 1452519, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.12. 2014 do 14.12. 2015, 49,10 €; Zverejnené: 09.12.2014

FA2014182.pdf Adobe PDF súbor


FA2014181

Faktúra č. 20146333, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 4. štvrťrok 2014, 119,50 €; Zverejnené: 03.12.2014

FA2014181.pdf Adobe PDF súbor


FA2014180

Faktúra č. S1411005, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 02.12.2014

FA2014180.pdf Adobe PDF súbor


FA2014179

Faktúra č. 31/11, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby, 30 €; Zverejnené: 02.12.2014

FA2014179.pdf Adobe PDF súbor


FA2014178

Faktúra č. 31/11, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby, 30 €; Zverejnené: 02.12.2014

FA2014178.pdf Adobe PDF súbor


FA2014177

Faktúra č. 20140804, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava za 11/2014, 231 €; Zverejnené: 02.12.2014

FA2014177.pdf Adobe PDF súbor


FA2014176

Faktúra č. 2014099, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.11.2014 do 30.11.2014, 426,70 €; Zverejnené: 02.12.2014

FA2014176.pdf Adobe PDF súbor


FA2014175

Faktúra č. 2014748, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 45,59 €; Zverejnené: 26.11.2014

FA2014175.pdf Adobe PDF súbor


FA2014174

Faktúra č. 1400016, DAMIN-ELEKTRO, Východná 191, 032 32 Východná, Žiarovky, 190,01 €; Zverejnené: 26.11.2014

FA2014174.pdf Adobe PDF súbor


FA2014173

Faktúra č. V14201, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 138,37 €; Zverejnené: 25.11.2014

FA2014173.pdf Adobe PDF súbor


FA2014172

Faktúra č. 22/2014, Ondrejka Peter - Výškové práca, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, Búranie 2ks kominov na budove ZPSa DDS mesta Lipt. Mikuláš, 1140 €; Zverejnené: 24.11.2014

FA2014172.pdf Adobe PDF súbor


FA2014171

Faktúra č. 7410202415, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za oktober 2014, 18,66 €; Zverejnené: 19.11.2014

FA2014171.pdf Adobe PDF súbor


FA2014170

Faktúra č. 7410213014, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za oktober 2014, 18,14 €; Zverejnené: 19.11.2014

FA2014170.pdf Adobe PDF súbor


FA2014169

Faktúra č. 141879, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za oktober 2014, 586,21 €; Zverejnené: 18.11.2014

FA2014169.pdf Adobe PDF súbor


FA2014168

Faktúra č. 2014063, Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, Germicidna lampa, 545 €; Zverejnené: 14.11.2014

FA2014168.pdf Adobe PDF súbor


FA2014167

Faktúra č. 4767683310, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za oktober 2014, 44,11 €; Zverejnené: 12.11.2014

FA2014167.pdf Adobe PDF súbor


FA2014166

Faktúra č. 2014088, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.10.2014 do 31.10.2014, 512,40 €; Zverejnené: 04.11.2014

FA2014166.pdf Adobe PDF súbor


FA2014165

Faktúra č. 17/14, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, revízia spotrebičov a pod., 215 €; Zverejnené: 03.11.2014

FA2014165.pdf Adobe PDF súbor


FA2014164

Faktúra č. V14187, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 44,81 €; Zverejnené: 03.11.2014

FA2014164.pdf Adobe PDF súbor


FA2014163

Faktúra č. 42/10, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu za oktober 2014, 37,50 €; Zverejnené: 31.10.2014

FA2014163.pdf Adobe PDF súbor


FA2014162

Faktúra č. 2014661, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 713,71 €; Zverejnené: 30.10.2014

FA2014162.pdf Adobe PDF súbor


FA2014161

Faktúra č. 204/0399, Erika Porubiaková Copy-servis, Iľanovo 63, 031 01 Liptovský Mikuláš, Farebne tonery, 213,61 €; Zverejnené: 28.10.2014

FA2014161.pdf Adobe PDF súbor


FA2014160

Faktúra č. 614069394, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.11. 2014 do 14.11. 2015, 14,75 €; Zverejnené: 20.10.2014

FA2014160.pdf Adobe PDF súbor


FA2014159

Faktúra č. 2014654, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 197,12 €; Zverejnené: 16.10.2014

FA2014159.pdf Adobe PDF súbor


FA2014158

Faktúra č. 7409240107, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za september 2014, 18,66 €; Zverejnené: 15.10.2014

FA2014158.pdf Adobe PDF súbor


FA2014157

Faktúra č. 7409256305, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete za september 2014, 18,14 €; Zverejnené: 15.10.2014

FA2014157.pdf Adobe PDF súbor


FA2014156

Faktúra č. 2014653, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 22,80 €; Zverejnené: 15.10.2014

FA2014156.pdf Adobe PDF súbor


FA2014155

Faktúra č. 141691, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac september 2014, 467,64 €; Zverejnené: 13.10.2014

FA2014155.pdf Adobe PDF súbor


FA2014154

Faktúra č. 0766734407, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za september 2014, 82,80 €; Zverejnené: 09.10.2014

FA2014154.pdf Adobe PDF súbor


FA2014153

Faktúra č. 4766746123, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za september 2014, 43,25 €; Zverejnené: 08.10.2014

FA2014153.pdf Adobe PDF súbor


FA2014152

Faktúra č. 141664, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za mesiac september 2014, 1178,56 €; Zverejnené: 07.10.2014

FA2014152.pdf Adobe PDF súbor


FA2014151

Faktúra č. 141678, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2014, 168 €; Zverejnené: 07.10.2014

FA2014151.pdf Adobe PDF súbor


FA2014150

Faktúra č. 141677, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2014, 10279,28 €; Zverejnené: 07.10.2014

FA2014150.pdf Adobe PDF súbor


FA2014149

Faktúra č. 20144978, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2014, 119,50 €; Zverejnené: 07.10.2014

FA2014149.pdf Adobe PDF súbor


FA2014148

Faktúra č. 2014353, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610 s učinnosťou poistenia od 1.6.2013 poďla rozúčtovania od 1.10.2014 do 31.12.2014, 43,08 €; Zverejnené: 03.10.2014

FA2014148.pdf Adobe PDF súbor


FA2014147

Faktúra č. V14169, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 78,45 €; Zverejnené: 03.10.2014

FA2014147.pdf Adobe PDF súbor


FA2014146

Faktúra č. 5590017458, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2014 do 09.2015, 155,35 €; Zverejnené: 02.10.2014

FA2014146.pdf Adobe PDF súbor


FA2014145

Faktúra č. 2014639, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 127,62 €; Zverejnené: 02.10.2014

FA2014145.pdf Adobe PDF súbor


FA2014144

Faktúra č. 20140630, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 09/2014, 219 €; Zverejnené: 02.10.2014

FA2014144.pdf Adobe PDF súbor


FA2014143

Faktúra č. 2014074, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, Dodávanie stravy v období od 2.9.2014 do 30.9.2014, 461,20 €; Zverejnené: 01.10.2014

FA2014143.pdf Adobe PDF súbor


FA2014142

Faktúra č. S1409004, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, Výmena vadných zálohovacích baterií do EPS, 110 €; Zverejnené: 29.09.2014

FA2014142.pdf Adobe PDF súbor


FA2014141

Faktúra č. 16/9, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidácia odpadu september 2014, 30 €; Zverejnené: 26.09.2014

FA2014141.pdf Adobe PDF súbor


FA2014140

Faktúra č. 140074, ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce, oprava zdvíhacieho zariadenia, 122,88 €; Zverejnené: 22.09.2014

FA2014140.pdf Adobe PDF súbor


FA2014139

Faktúra č. 2014569, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 255,09 €; Zverejnené: 17.09.2014

FA2014139.pdf Adobe PDF súbor


FA2014138

Faktúra č. 7408270497, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilne siete od 8.8.2014 do 7.9.2014, 18,14 €; Zverejnené: 16.09.2014

FA2014138.pdf Adobe PDF súbor


FA2014137

Faktúra č. 7408262562, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete od 8.8.2014 do 7.9.2014, 18,66 €; Zverejnené: 16.09.2014

FA2014137.pdf Adobe PDF súbor


FA2014136

Faktúra č. 2014005, L.K.-TAILOR, Kermietová Lucia, Vrbická 1869/2, 03101 Liptovský Mikuláš, krajčírské práce, 50 €; Zverejnené: 16.09.2014

FA2014136.pdf Adobe PDF súbor


FA2014135

Faktúra č. 141576, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodavka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac august 2014, 452,66 €; Zverejnené: 10.09.2014

FA2014135.pdf Adobe PDF súbor


FA2014134

Faktúra č. 141509, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2014, 878,74 €; Zverejnené: 10.09.2014

FA2014134.pdf Adobe PDF súbor


FA2014133

Faktúra č. 2014571, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 22,80 €; Zverejnené: 10.09.2014

FA2014133.pdf Adobe PDF súbor


FA2014132

Faktúra č. 0765802646, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevne siete , 43,25 €; Zverejnené: 08.09.2014

FA2014132.pdf Adobe PDF súbor


FA2014131

Faktúra č. 7765793851, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2013, 82,80 €; Zverejnené: 06.09.2014

FA2014131.pdf Adobe PDF súbor


FA2014130

Faktúra č. 2014566, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 201,38 €; Zverejnené: 05.09.2014

FA2014130.pdf Adobe PDF súbor


FA2014129

Faktúra č. 14107, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborna prehliadka výťahu, 84,65 €; Zverejnené: 05.09.2014

FA2014129.pdf Adobe PDF súbor


FA2014128

Faktúra č. V14146, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 44,71 €; Zverejnené: 05.09.2014

FA2014128.pdf Adobe PDF súbor


FA2014127

Faktúra č. 23/8, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidacia odpadu za august 2014, 37,50 €; Zverejnené: 05.09.2014

FA2014127.pdf Adobe PDF súbor


FA2014126

Faktúra č. 141486, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za august 2014, 10582,12 €; Zverejnené: 04.09.2014

FA2014126.pdf Adobe PDF súbor


FA2014125

Faktúra č. 141487, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za august 2014, 138 €; Zverejnené: 04.09.2014

FA2014125.pdf Adobe PDF súbor


FA2014124

Faktúra č. 20140565, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 08/2014, 171 €; Zverejnené: 03.09.2014

FA2014124.pdf Adobe PDF súbor


FA2014123

Faktúra č. 2014063, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.8.2014 do 31.8.2014, 409,50 €; Zverejnené: 03.09.2014

FA2014123.pdf Adobe PDF súbor


FA2014122

Faktúra č. S1407033, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročná kontrola EPS, 96 €; Zverejnené: 21.08.2014

FA2014122.pdf Adobe PDF súbor


FA2014121

Faktúra č. 7407288954, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefon č.2 za júl 2014, 18,66 €; Zverejnené: 21.08.2014

FA2014121.pdf Adobe PDF súbor


FA2014120

Faktúra č. 7407303668, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefon č.1 za júl 2014, 18,14 €; Zverejnené: 21.08.2014

FA2014120.pdf Adobe PDF súbor


FA2014119

Faktúra č. 141364, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za júl 2014, 431,57 €; Zverejnené: 13.08.2014

FA2014119.pdf Adobe PDF súbor


FA2014118

Faktúra č. 141344, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za júl 2014, 946,39 €; Zverejnené: 11.08.2014

FA2014118.pdf Adobe PDF súbor


FA2014117

Faktúra č. 1764817325, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikacné služby júl 2014, 84 €; Zverejnené: 11.08.2014

FA2014117.pdf Adobe PDF súbor


FA2014116

Faktúra č. 9764827173, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za júl 2014, 43,32 €; Zverejnené: 08.08.2014

FA2014116.pdf Adobe PDF súbor


FA2014115

Faktúra č. 2014498, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 346,74 €; Zverejnené: 06.08.2014

FA2014115.pdf Adobe PDF súbor


FA2014114

Faktúra č. 141354, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za júl2014, 10194,02 €; Zverejnené: 06.08.2014

FA2014114.pdf Adobe PDF súbor


FA2014113

Faktúra č. 20140485, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 07/2014, 288 €; Zverejnené: 06.08.2014

FA2014113.pdf Adobe PDF súbor


FA2014112

Faktúra č. 141355, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za júl 2014, 87 €; Zverejnené: 06.08.2014

FA2014112.pdf Adobe PDF súbor


FA2014111

Faktúra č. 2014052, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 1.7. 2014do 31.7. 2014, 499,50 €; Zverejnené: 05.08.2014

FA2014111.pdf Adobe PDF súbor


FA2014110

Faktúra č. V14127, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 56,59 €; Zverejnené: 05.08.2014

FA2014110.pdf Adobe PDF súbor


FA2014109

Faktúra č. 7/7, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Likvidace odpadu júl 2014, 30 €; Zverejnené: 25.07.2014

FA2014109.pdf Adobe PDF súbor


FA2014108

Faktúra č. 2014424, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 169,84 €; Zverejnené: 18.07.2014

FA2014108.pdf Adobe PDF súbor


FA2014107

Faktúra č. 84083875, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka VS 2015, 24,90 €; Zverejnené: 01.08.2014

FA2014107.pdf Adobe PDF súbor


FA2014106

Faktúra č. 84083875, PORADCA s.r.ilio., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné periodika Poradca, 24,90 €; Zverejnené: 18.07.2014

FA2014106.pdf Adobe PDF súbor


FA2014105

Faktúra č. 7406322686, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné telefóny od 8.6. 2014 do 7.7. 2014, 18,66 €; Zverejnené: 14.07.2014

FA2014105.pdf Adobe PDF súbor


FA2014104

Faktúra č. 7406331281, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilné telefóny od 8.6. 2014 do 7.7. 2014, 18,14 €; Zverejnené: 14.07.2014

FA2014104.pdf Adobe PDF súbor


FA2014103

Faktúra č. 141203, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac jún 2014, 455,24 €; Zverejnené: 14.07.2014

FA2014103.pdf Adobe PDF súbor


FA2014102

Faktúra č. 3763686287, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za jún 2014, 43,25 €; Zverejnené: 10.07.2014

FA2014102.pdf Adobe PDF súbor


FA2014101

Faktúra č. 2763675165, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za jún 2014, 82,80 €; Zverejnené: 09.07.2014

FA2014101.pdf Adobe PDF súbor


FA2014100

Faktúra č. 141165, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2014, 1045,76 €; Zverejnené: 09.07.2014

FA2014100.pdf Adobe PDF súbor


FA2014099

Faktúra č. 20143285, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2014, 119,50 €; Zverejnené: 09.07.2014

FA2014099.pdf Adobe PDF súbor


FA2014098

Faktúra č. 2014420, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 540,84 €; Zverejnené: 09.07.2014

FA2014098.pdf Adobe PDF súbor


FA2014097

Faktúra č. 2014237, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 0808017610 na obdobie od 1.7. 2014 do 30.9. 2014, 43,08 €; Zverejnené: 04.07.2014

FA2014097.pdf Adobe PDF súbor


FA2014096

Faktúra č. 140007538, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, zučtovacie obdobie od 1.1. 2014 do 30.6. 2014 za vodu, -62,06 €; Zverejnené: 04.07.2014

FA2014096.pdf Adobe PDF súbor


FA2014095

Faktúra č. V14101, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 88,73 €; Zverejnené: 03.07.2014

FA2014095.pdf Adobe PDF súbor


FA2014094

Faktúra č. 141172, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2014, 9562,52 €; Zverejnené: 02.07.2014

FA2014094.pdf Adobe PDF súbor


FA2014093

Faktúra č. 141173, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2014, 105,00 €; Zverejnené: 02.07.2014

FA2014093.pdf Adobe PDF súbor


FA2014092

Faktúra č. 20140413, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 06/2013, 297,00 €; Zverejnené: 02.07.2014

FA2014092.pdf Adobe PDF súbor


FA2014091

Faktúra č. 2014038, MA-MI PUB s.r.o., Podtureň 527, 033 01 Podtureň, dodávanie stravy od 9.6. 2014do 30.6, 2014, 275,90 €; Zverejnené: 01.07.2014

FA2014091.pdf Adobe PDF súbor


FA2014090

Faktúra č. 080-8017610/6575158172, Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, poistná zmluva/návrh od 1.7. do 30.9. 2014, 64,12 €; Zverejnené: 01.07.2014

FA2014090.pdf Adobe PDF súbor


FA2014089

Faktúra č. 84083875, PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné Poradca 2015, 24,90 €; Zverejnené: 27.06.2014

FA2014089.pdf Adobe PDF súbor


FA2014088

Faktúra č. 19/6, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu, jún 2014, 30 €; Zverejnené: 27.06.2014

FA2014088.pdf Adobe PDF súbor


FA2014087

Faktúra č. 141033, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za máj 2014, 445,56 €; Zverejnené: 17.06.2014

FA2014087.pdf Adobe PDF súbor


FA2014086

Faktúra č. 7405329381, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.5. 2014 do 7.6. 2014, 18,76 €; Zverejnené: 13.06.2014

FA2014086.pdf Adobe PDF súbor


FA2014085

Faktúra č. 7405340482, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 od 8.5. 2014 do 7.6. 2014, 18,14 €; Zverejnené: 13.06.2014

FA2014085.pdf Adobe PDF súbor


FA2014084

Faktúra č. 1762668992, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za máj 2014, 82,80 €; Zverejnené: 10.06.2014

FA2014084.pdf Adobe PDF súbor


FA2014083

Faktúra č. 0762675450, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za máj 2014, 56,54 €; Zverejnené: 10.06.2014

FA2014083.pdf Adobe PDF súbor


FA2014082

Faktúra č. 14233406, GUDE Slovakia s.r.o., Podtureň-Roveň 208, 03301 Liptovský Hrádok, benzínová kosačka+ olej, 204,89 €; Zverejnené: 10.06.2014

FA2014082.pdf Adobe PDF súbor


FA2014081

Faktúra č. 2014338, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 208,37 €; Zverejnené: 09.06.2014

FA2014081.pdf Adobe PDF súbor


FA2014080

Faktúra č. 3715, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu, 37,50 €; Zverejnené: 06.06.2014

FA2014080.pdf Adobe PDF súbor


FA2014079

Faktúra č. 14054, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov, 84,65 €; Zverejnené: 05.06.2014

FA2014079.pdf Adobe PDF súbor


FA2014078

Faktúra č. V14087, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 40,63 €; Zverejnené: 05.06.2014

FA2014078.pdf Adobe PDF súbor


FA2014077

Faktúra č. 141004, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za máj 2014, 1332,25 €; Zverejnené: 04.06.2014

FA2014077.pdf Adobe PDF súbor


FA2014076

Faktúra č. 20140324, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 05/2014, 285,00 €; Zverejnené: 04.06.2014

FA2014076.pdf Adobe PDF súbor


FA2014075

Faktúra č. 141010, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za máj 2014, 9873,00 €; Zverejnené: 04.06.2014

FA2014075.pdf Adobe PDF súbor


FA2014074

Faktúra č. 141033, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za máj 2014, 93,00 €; Zverejnené: 04.06.2014

FA2014074.pdf Adobe PDF súbor


FA2014073

Faktúra č. 2014332, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 177,95 €; Zverejnené: 04.06.2014

FA2014073.pdf Adobe PDF súbor


FA2014072

Faktúra č. 140873, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za apríl 2014, 519,52 €; Zverejnené: 19.05.2014

FA2014072.pdf Adobe PDF súbor


FA2014071

Faktúra č. 7404358155, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.4. do 7.5. 2014, 27,07 €; Zverejnené: 15.05.2014

FA2014071.pdf Adobe PDF súbor


FA2014070

Faktúra č. 7404358156, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 od 8.4. do 7.5. 2014, 27,35 €; Zverejnené: 15.05.2014

FA2014070.pdf Adobe PDF súbor


FA2014069

Faktúra č. S1405001, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300,00 €; Zverejnené: 14.05.2014

FA2014069.pdf Adobe PDF súbor


FA2014068

Faktúra č. 140839, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2014, 147,00 €; Zverejnené: 12.05.2014

FA2014068.pdf Adobe PDF súbor


FA2014067

Faktúra č. 140838, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za mesiac apríl 2014, 9574,13 €; Zverejnené: 12.05.2014

FA2014067.pdf Adobe PDF súbor


FA2014066

Faktúra č. 140847, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac apríl 2014, 1963,00 €; Zverejnené: 12.05.2014

FA2014066.pdf Adobe PDF súbor


FA2014065

Faktúra č. 20140253, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 04/2014, 273,00 €; Zverejnené: 12.05.2014

FA2014065.pdf Adobe PDF súbor


FA2014064

Faktúra č. 2014262, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, hygienické prostriedky, 376,40 €; Zverejnené: 07.05.2014

FA2014064.pdf Adobe PDF súbor


FA2014063

Faktúra č. 0761669223, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky 2 za marec 2014, 54,97 €; Zverejnené: 07.05.2014

FA2014063.pdf Adobe PDF súbor


FA2014062

Faktúra č. 6761658960, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za marec 2014, 82,80 €; Zverejnené: 07.05.2014

FA2014062.pdf Adobe PDF súbor


FA2014061

Faktúra č. 2014259, PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 154,74 €; Zverejnené: 06.05.2014

FA2014061.pdf Adobe PDF súbor


FA2014060

Faktúra č. 12/4, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu, 30 €; Zverejnené: 25.04.2014

FA2014060.pdf Adobe PDF súbor


FA2014059

Faktúra č. 7403377509, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.3. do 7.4. 2014, 20,98 €; Zverejnené: 17.04.2014

FA2014059.pdf Adobe PDF súbor


FA2014058

Faktúra č. 7403358200, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 od 8.3. do 7.4. 2014, 26,93 €; Zverejnené: 17.04.2014

FA2014058.pdf Adobe PDF súbor


FA2014057

Faktúra č. 140694, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškov a zrážkových vôd za marec 2014, 566,70 €; Zverejnené: 17.04.2014

FA2014057.pdf Adobe PDF súbor


FA2014056

Faktúra č. 2014/0142, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, pracovný výkon a čistiace prostriedky, 34,20 €; Zverejnené: 17.04.2014

FA2014056.pdf Adobe PDF súbor


FA2014055

Faktúra č. 140686, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za marec 2014, 2494,92 €; Zverejnené: 11.04.2014

FA2014055.pdf Adobe PDF súbor


FA2014054

Faktúra č. 2014191, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 132,64 €; Zverejnené: 11.04.2014

FA2014054.pdf Adobe PDF súbor


FA2014053

Faktúra č. 51140221, KRUPKA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, pracovné oblečenie, 24,80 €; Zverejnené: 10.04.2014

FA2014053.pdf Adobe PDF súbor


FA2014052

Faktúra č. 8760655412, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za marec 2014, 82,80 €; Zverejnené: 10.04.2014

FA2014052.pdf Adobe PDF súbor


FA2014051

Faktúra č. 1760668592, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za marec 2014, 51,59 €; Zverejnené: 10.04.2014

FA2014051.pdf Adobe PDF súbor


FA2014050

Faktúra č. 20140182, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 03/2014, 288,00 €; Zverejnené: 09.04.2014

FA2014050.pdf Adobe PDF súbor


FA2014049

Faktúra č. 2014096, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 080 8017610, 43,08 €; Zverejnené: 04.04.2014

FA2014049.pdf Adobe PDF súbor


FA2014048

Faktúra č. V14046, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 81,23 €; Zverejnené: 04.04.2014

FA2014048.pdf Adobe PDF súbor


FA2014047

Faktúra č. 20141473, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2014, 119,50 €; Zverejnené: 04.04.2014

FA2014047.pdf Adobe PDF súbor


FA2014046

Faktúra č. 140666, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2014, 10240,60 €; Zverejnené: 04.04.2014

FA2014046.pdf Adobe PDF súbor


FA2014045

Faktúra č. 140667, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2014, 156,00 €; Zverejnené: 04.04.2014

FA2014045.pdf Adobe PDF súbor


FA2014044

Faktúra č. 13014057, KZLM-TILIA spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, pracovné odevy, 73,58 €; Zverejnené: 31.03.2014

FA2014044.pdf Adobe PDF súbor


FA2014043

Faktúra č. 40300165, FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, čistič okien, 79,99 €; Zverejnené: 31.03.2014

FA2014043.pdf Adobe PDF súbor


FA2014042

Faktúra č. 2014123, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 138,15 €; Zverejnené: 21.03.2014

FA2014042.pdf Adobe PDF súbor


FA2014041

Faktúra č. 22/3, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu, 30 €; Zverejnené: 28.03.2014

FA2014041.pdf Adobe PDF súbor


FA2014040

Faktúra č. 332, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby - likvidácia odpadu, 30,00 €; Zverejnené: 03.03.2014

FA2014040.pdf Adobe PDF súbor


FA2014039

Faktúra č. 140502, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - doplatok - za rok 2013, 673,90 €; Zverejnené: 20.03.2014

FA2014039.pdf Adobe PDF súbor


FA2014038

Faktúra č. 140501, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac február 2014, 2580,42 €; Zverejnené: 20.03.2014

FA2014038.pdf Adobe PDF súbor


FA2014037

Faktúra č. 140532, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových vôd za mesiac február 2014, 545,10 €; Zverejnené: 19.03.2014

FA2014037.pdf Adobe PDF súbor


FA2014036

Faktúra č. 2014/27, Jaroslav Ďuriš, Matúškova 556, 03301 Liptovský Hrádok, vytýčenie pozemku ZPS a DSS mesta L. Mikuláš, 265,00 €; Zverejnené: 18.03.2014

FA2014036.pdf Adobe PDF súbor


FA2014035

Faktúra č. 7402360804, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.2. 2014 do 7.3. 2014, 20,98 €; Zverejnené: 17.03.2014

FA2014035.pdf Adobe PDF súbor


FA2014034

Faktúra č. 7402364388, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.2. 2014 do 7.3. 2014, 20,98 €; Zverejnené: 17.03.2014

FA2014034.pdf Adobe PDF súbor


FA2014033

Faktúra č. 2014/11, Oprava chladiacich zariadení Martin Ďuriš, Liptovská Kokava 11, 03244 Liptovská Kokava, oprava chladiaceho zariadenia, 58,08 €; Zverejnené: 11.03.2014

FA2014033.pdf Adobe PDF súbor


FA2014032

Faktúra č. 4759664896, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za február 2014, 82,80 €; Zverejnené: 07.03.2014

FA2014032.pdf Adobe PDF súbor


FA2014031

Faktúra č. 8759674727, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za február 2014, 54,18 €; Zverejnené: 07.03.2014

FA2014031.pdf Adobe PDF súbor


FA2014030

Faktúra č. 0062014, RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Scherfelova 6, 058 01 Poprad, CD - návod na zostavenie poznámok, 10 €; Zverejnené: 07.03.2014

FA2014030.pdf Adobe PDF súbor


FA2014029

Faktúra č. 140476, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za februárnuár 2014, 150,00 €; Zverejnené: 06.03.2014

FA2014029.pdf Adobe PDF súbor


FA2014028

Faktúra č. 140477, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za februárnuár 2014, 9388,48 €; Zverejnené: 06.03.2014

FA2014028.pdf Adobe PDF súbor


FA2014027

Faktúra č. 20140098, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 02/2014, 279,00 €; Zverejnené: 04.03.2014

FA2014027.pdf Adobe PDF súbor


FA2014026

Faktúra č. 2014065, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 168,66 €; Zverejnené: 03.03.2014

FA2014026.pdf Adobe PDF súbor


FA2014025

Faktúra č. 14013, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov, 84,65 €; Zverejnené: 24.02.2014

FA2014025.pdf Adobe PDF súbor


FA2014024

Faktúra č. 2269442, ECOPRESS a.s., Seberiniho 1, 820 07 Bratislava, sestra od 4/2014 do 2/2015, 15,00 €; Zverejnené: 20.02.2014

FA2014024.pdf Adobe PDF súbor


FA2014023

Faktúra č. 140335, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za január 2014, 3066,20 €; Zverejnené: 18.02.2014

FA2014023.pdf Adobe PDF súbor


FA2014022

Faktúra č. 140334, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za január 2014, 585,70 €; Zverejnené: 18.02.2014

FA2014022.pdf Adobe PDF súbor


FA2014021

Faktúra č. 7401266481, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.1. 2014 do 7.2. 2014, 21,00 €; Zverejnené: 14.2. 2014

FA2014021.pdf Adobe PDF súbor


FA2014020

Faktúra č. 7401261102, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.1. 2014 do 7.2. 2014, 21,37 €; Zverejnené: 14.2. 2014

FA2014020.pdf Adobe PDF súbor


FA2014019

Faktúra č. 140301, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2014, 10090,96 €; Zverejnené: 10. 2. 2014

FA2014019.pdf Adobe PDF súbor


FA2014018

Faktúra č. 140302, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2014, 90,00 €; Zverejnené: 10. 2. 2014

FA2014018.pdf Adobe PDF súbor


FA2014017

Faktúra č. 4758683892, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za január 2014, 54,16 €; Zverejnené: 7. 2. 2014

FA2014017.pdf Adobe PDF súbor


FA2014016

Faktúra č. 6758674830, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za január 2014, 82,80 €; Zverejnené: 7. 2. 2014

FA2014016.pdf Adobe PDF súbor


FA2014015

Faktúra č. 20140051, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 01/2014, 336,00 €; Zverejnené: 5. 2. 2014

FA2014015.pdf Adobe PDF súbor


FA2014014

Faktúra č. 2013408, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, likvidácia odpadu 1/2014, 37,50 €; Zverejnené: 12. 2. 2014

FA2014014.pdf Adobe PDF súbor


FA2014013

Faktúra č. 13014015, KZLM-TILIA spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, pracovná obuv, 23,26 €; Zverejnené: 30. 1. 2014

FA2014013.pdf Adobe PDF súbor


FA2014012

Faktúra č. S1401004, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96,00 €; Zverejnené: 27. 1. 2014

FA2014012.pdf Adobe PDF súbor


FA2014011

Faktúra č. 2014033, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistenie zodpovednosti za škodu, 43,08 €; Zverejnené: 20. 1. 2014

FA2014011.pdf Adobe PDF súbor


FA2014010

Faktúra č. 7400042265, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón II od 8.12. 2013 do 7.1.2014, 20,98 €; Zverejnené: 16. 1. 2014

FA2014010.pdf Adobe PDF súbor


FA2014009

Faktúra č. 7400039456, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón od 8.12. 2013 do 7.1.2014, 20.98 €; Zverejnené: 16. 1. 2014

FA2014009.pdf Adobe PDF súbor


FA2014008

Faktúra č. 132122, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie a odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac december 2013, 590,66 €; Zverejnené: 13. 1. 2014

FA2014008.pdf Adobe PDF súbor


FA2014007

Faktúra č. 132123, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac december 2013, 1862,84 €; Zverejnené: 13. 1. 2014

FA2014007.pdf Adobe PDF súbor


FA2014006

Faktúra č. 130018733, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptosvký Mikuláš, ročné zučtovanie, vodné, za rok 2013, 226,66 €; Zverejnené: 10. 1. 2014

FA2014006.pdf Adobe PDF súbor


FA2014005

Faktúra č. 20130871, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 12/2013, 219,00 €; Zverejnené: 9. 1. 2014

FA2014005.pdf Adobe PDF súbor


FA2014004

Faktúra č. 5757685993, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby december 2013, 82,80 €; Zverejnené: 9. 1. 2014

FA2014004.pdf Adobe PDF súbor


FA2014003

Faktúra č. 8757703700, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za december 2013, 51,59 €; Zverejnené: 9. 1. 2014

FA2014003.pdf Adobe PDF súbor


FA2014002

Faktúra č. 132111, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za december 2013, 9970,55 €; Zverejnené: 7. 1. 2014

FA2014002.pdf Adobe PDF súbor


FA2014001

Faktúra č. 132112, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za december 2014, 123,00 €; Zverejnené: 7. 1. 2014

FA2014001.pdf Adobe PDF súbor


FA2013222

Faktúra č. 132134, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, nedoplatok nákladov za služby súvisiace s nájmom nebytových priestorov za 2012, 18,91 €; Zverejnené: 17. 1. 2014

FA2013222.pdf Adobe PDF súbor


FA2013213

Faktúra č. 33482534, PORADCA s.r.ilio., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, daňové priznania, účtovná uzavierka, zákony a materiály, 24,90 €; Zverejnené: 31. 12. 2013

FA2013213.pdf Adobe PDF súbor


FA2013212

Faktúra č. 1412013, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby, 30,00 €; Zverejnené: 27. 12. 2013

FA2013212.pdf Adobe PDF súbor


FA2013211

Faktúra č. 2013787, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 531,74 €; Zverejnené: 23. 12. 2013

FA2013211.pdf Adobe PDF súbor


FA2013210

Faktúra č. 130067, Pavel Zatroch-Rena, Ul. Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok, kancelárske potreby, 497,94 €; Zverejnené: 20. 12. 2013

FA2013210.pdf Adobe PDF súbor


FA2013209

Faktúra č. 2013776, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 931,03 €; Zverejnené: 20. 12. 2013

FA2013209.pdf Adobe PDF súbor


FA2013209

Faktúra č. 2013776, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 931,03 €; Zverejnené: 20. 12. 2013

FA2013209.pdf Adobe PDF súbor


FA2013208

Faktúra č. 2013/0530, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, Atrament do tlačiarne, 162,96 €; Zverejnené: 19. 12. 2013

FA2013208.pdf Adobe PDF súbor


FA2013207

Faktúra č. 2013843, TEDOSS s.r.o., Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, vozíky, 1034,40 €; Zverejnené: 18. 12. 2013

FA2013207.pdf Adobe PDF súbor


FA2013206

Faktúra č. V130197, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, domáce potreby, 1179,20 €; Zverejnené: 18. 12. 2013

FA2013206.pdf Adobe PDF súbor


FA2013205

Faktúra č. 2013192159, Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica č. 4265/3, 03101 Liptovský Mikuláš, stavebný materiál, 91,09 €; Zverejnené: 17. 12. 2013

FA2013205.pdf Adobe PDF súbor


FA2013204

Faktúra č. F301418, GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 5, 03101 Liptovský Mikuláš, kuchynský riad, 62,30 €; Zverejnené: 16. 12. 2013

FA2013204.pdf Adobe PDF súbor


FA2013203

Faktúra č. 40300137, FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, elektronika, 1495,40 €; Zverejnené: 16. 12. 2013

FA2013203.pdf Adobe PDF súbor


FA2013202

Faktúra č. 13VF0370, FOX-LAS s.r.o., Palugyaya 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, klempiarsky materiál, 107,29 €; Zverejnené: 16. 12. 2013

FA2013202.pdf Adobe PDF súbor


FA2013201

Faktúra č. 7312785939, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.11.2013 do 7.12.2013, 20,98 €; Zverejnené: 13. 12. 2013

FA2013201.pdf Adobe PDF súbor


FA2013200

Faktúra č. 7312782206, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1 od 8.11.2013 do 7.12.2013, 20,98 €; Zverejnené: 13. 12. 2013

FA2013200.pdf Adobe PDF súbor


FA2013199

Faktúra č. 131991, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za november 2013, 692,82 €; Zverejnené: 13. 12. 2013

FA2013199.pdf Adobe PDF súbor


FA2013198

Faktúra č. 51370899, QUADRIQ a.s., Kpt. Nálepku 16/A, 031 01 Liptovský Mikuláš, nájomné 2013, 81,60 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013198.pdf Adobe PDF súbor


FA2013197

Faktúra č. 131959, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za november 2013, 2054,03 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013197.pdf Adobe PDF súbor


FA2013196

Faktúra č. 4756725738, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za november 2013, 51,59 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013196.pdf Adobe PDF súbor


FA2013195

Faktúra č. 1756706994, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby za november 2013, 82,80 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013195.pdf Adobe PDF súbor


FA2013194

Faktúra č. 13013262, KZLM-TILIA spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, pracovné odevy, 304,67 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013194.pdf Adobe PDF súbor


FA2013193

Faktúra č. 130180, BC & MC s.r.o., Rezedová 17, 821 01 Bratislava, rehabilitačné pomôcky, 550,20 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013193.pdf Adobe PDF súbor


FA2013192

Faktúra č. 713078749, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.12. 2013 do 14.12. 2014, 49,10 €; Zverejnené: 9. 12. 2013

FA2013192.pdf Adobe PDF súbor


FA2013191

Faktúra č. 20136026, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 4. štvrťrok 2013, 119,50 €; Zverejnené: 5. 12. 2013

FA2013191.pdf Adobe PDF súbor


FA2013190

Faktúra č. 131961, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za november 2013, 10039,91 €; Zverejnené: 5. 12. 2013

FA2013190.pdf Adobe PDF súbor


FA2013189

Faktúra č. 131962, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za november 2013, 141 €; Zverejnené: 5. 12. 2013

FA2013189.pdf Adobe PDF súbor


FA2013188

Faktúra č. 2013198, PETRUS s.r.o., Kpt. Nálepku 1923/12, 03101 Liptovský Mikuláš, stavebné práce, 154,52 €; Zverejnené: 3. 12. 2013

FA2013188.pdf Adobe PDF súbor


FA2013187

Faktúra č. 30/2013, Ondrejka Peter - Výškové práca, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, údržba komínov, 804 €; Zverejnené: 3. 12. 2013

FA2013187.pdf Adobe PDF súbor


FA2013186

Faktúra č. 29/2013, Ondrejka Peter - Výškové práca, Námestie SNP 52/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, Búranie komína a oplechovanie otvoru 2x, 1176 €; Zverejnené: 16. 12. 2013

FA2013186.pdf Adobe PDF súbor


FA2013185

Faktúra č. V130187, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 77,11 €; Zverejnené: 2. 12. 2013

FA2013185.pdf Adobe PDF súbor


FA2013184

Faktúra č. 20135858, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, kontrola PHP a hydrantov podľa DL, ventil, 162,26 €; Zverejnené: 2. 12. 2013

FA2013184.pdf Adobe PDF súbor


FA2013183

Faktúra č. 20130809, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 11/2013, 270 €; Zverejnené: 2. 12. 2013

FA2013183.pdf Adobe PDF súbor


FA2013182

Faktúra č. 1082013, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby- likvidácia odpadu, 45 €; Zverejnené: 19. 12. 2013

FA2013182.pdf Adobe PDF súbor


FA2013181

Faktúra č. 13141, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka-revízia výťahov, 84,65 €; Zverejnené: 2. 12. 2013

FA2013181.pdf Adobe PDF súbor


FA2013180

Faktúra č. 2013754, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 387,46 €; Zverejnené: 29. 11. 2013

FA2013180.pdf Adobe PDF súbor


FA2013179

Faktúra č. 131946, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za október 2013, 622,40 €; Zverejnené: 27. 11. 2013

FA2013179.pdf Adobe PDF súbor


FA2013178

Faktúra č. 61130055, Pro BioSpace s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, vypracovanie bezpečnostného projektu- ochrana osobných údajov, 500,00 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

FA2013178.pdf Adobe PDF súbor


FA2013177

Faktúra č. FV1330400056, CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 91904 Smolenice prevádzka CHEMOLAK a.s.-PP-L.Mikuláš, Belopotockého 623/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, maliarske potreby, 94,26 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

FA2013177.pdf Adobe PDF súbor


FA2013176

Faktúra č. 131852, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za október 2013, 1584,29 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

FA2013176.pdf Adobe PDF súbor


FA2013175

Faktúra č. 7311576130, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón II, faktúra za obdobie od 8.10. - 7.11. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

FA2013175.pdf Adobe PDF súbor


FA2013174

Faktúra č. 7311576129, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón, faktúra za obdobie od 8.10. - 7.11. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 14. 11. 2013

FA2013174.pdf Adobe PDF súbor


FA2013173

Faktúra č. 6756560135, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby - október 2013, 82,80 €; Zverejnené: 7. 11. 2013

FA2013173.pdf Adobe PDF súbor


FA2013172

Faktúra č. 131832, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za október 2013, 10129,27 €; Zverejnené: 7. 11. 2013

FA2013172.pdf Adobe PDF súbor


FA2013171

Faktúra č. 131833, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za október 2013, 153 €; Zverejnené: 7. 11. 2013

FA2013171.pdf Adobe PDF súbor


FA2013170

Faktúra č. 5755741509, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za október 2013, 51,59 €; Zverejnené: 7. 11. 2013

FA2013170.pdf Adobe PDF súbor


FA2013169

Faktúra č. V130156, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 54,30 €; Zverejnené: 7. 11. 2013

FA2013169.pdf Adobe PDF súbor


FA2013168

Faktúra č. 20130724, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 10/2013, 309,00 €; Zverejnené: 5. 11. 2013

FA2013168.pdf Adobe PDF súbor


FA2013167

Faktúra č. 20135305, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, skrinka na kľúč, 92,34 €; Zverejnené: 3. 11. 2013

FA2013167.pdf Adobe PDF súbor


FA2013166

Faktúra č. 613069331, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, registrácia domény od 15.11. 2013 do 14.11. 2014, 14,75 €; Zverejnené: 4. 11. 2013

FA2013166.pdf Adobe PDF súbor


FA2013165

Faktúra č. 2013628, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 132,62 €; Zverejnené: 31. 10. 2013

FA2013165.pdf Adobe PDF súbor


FA2013164

Faktúra č. 812013, Ján Maciík BAKLAP-STAV, Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, Všeobecné služby, 56,25 €; Zverejnené: 31. 10. 2013

FA2013164.pdf Adobe PDF súbor


FA2013163

Faktúra č. 13/737, Cleaning s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, vozík veľký na bielizeň, 80,40 €; Zverejnené: 30. 10. 2013

FA2013163.pdf Adobe PDF súbor


FA2013162

Faktúra č. S1301096, MKB WERKE plus, s.r.o., Kamenné pole 4555/8B, 03101 Liptovský Mikuláš, štvrťročnu kontrola EPS, 96,00 €; Zverejnené: 30. 10. 2013

FA2013162.pdf Adobe PDF súbor


FA2013161

Faktúra č. F301201, GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábrežie J. Jánošíka 5, 03101 Liptovský Mikuláš, gastro nadoba, gl veko, 42,48 €; Zverejnené: 28. 10. 2013

FA2013161.pdf Adobe PDF súbor


FA2013160

Faktúra č. 39/13, Ing. Štefan Godiš/ GO-EL, Pod Paračkou, 034 95 Likavka, revízia spotrebičov a pod., 267,50 €; Zverejnené: 25. 10. 2013

FA2013160.pdf Adobe PDF súbor


FA2013159

Faktúra č. 2013021, Ivan Majdek, Opravovňa mechanizmov autodielňa, Pribylina 85, 032 42 Pribylina, oprava Citroen Berlingo, 49,60 €; Zverejnené: 25. 10. 2013

FA2013159.pdf Adobe PDF súbor


FA2013158

Faktúra č. 8754835994, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, telekomunikačné služby september 2013, 82,80 €; Zverejnené: 16. 10. 2013

FA2013158.pdf Adobe PDF súbor


FA2013157

Faktúra č. 7310379247, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, mobilný telefón 1, od 08.09. do 07.10. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16. 10. 2013

FA2013157.pdf Adobe PDF súbor


FA2013156

Faktúra č. 32909752, PORADCA s.r.ilio., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, daňové priznania, účtovná uzavierka, zákony a materiály, 24,40 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2013156.pdf Adobe PDF súbor


FA2013155

Faktúra č. 131676, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za september 2013, 548,18 €; Zverejnené: 14. 10. 2013

FA2013155.pdf Adobe PDF súbor


FA2013154

Faktúra č. 99752110, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, predplatné mesačníka VS 2014, 39,00 €; Zverejnené: 11. 10. 2013

FA2013154.pdf Adobe PDF súbor


FA2013153

Faktúra č. 130126, BC & MC s.r.o., Rezedová 17, 821 01 Bratislava, protišmykové predmety, 106,60 €; Zverejnené: 10. 10. 2013

FA2013153.pdf Adobe PDF súbor


FA2013152

Faktúra č. 7754766215, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pevné linky za september 2013, 53,78 €; Zverejnené: 10. 10. 2013

FA2013152.pdf Adobe PDF súbor


FA2013151

Faktúra č. 131668, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za september 2013, 120,00 €; Zverejnené: 10. 10. 2013

FA2013151.pdf Adobe PDF súbor


FA2013150

Faktúra č. 131656, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za september 2013, 1396,75 €; Zverejnené: 10. 10. 2013

FA2013150.pdf Adobe PDF súbor


FA2013149

Faktúra č. 131667, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za september 2013, 10227,70 €; Zverejnené: 10. 10. 2013

FA2013149.pdf Adobe PDF súbor


FA2013148

Faktúra č. 2013603, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 430,66 €; Zverejnené: 9. 10. 2013

FA2013148.pdf Adobe PDF súbor


FA2013147

Faktúra č. 2013409, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistenie zodpovednosti za škodu, 43,08 €; Zverejnené: 7. 10. 2013

FA2013147.pdf Adobe PDF súbor


FA2013146

Faktúra č. 20134765, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 3. štvrťrok 2013, 343,58 €; Zverejnené: 7. 10. 2013

FA2013146.pdf Adobe PDF súbor


FA2013145

Faktúra č. 2013021448, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, kovový kontajner 1100L + doprava, 343,58 €; Zverejnené: 2. 10. 2013

FA2013145.pdf Adobe PDF súbor


FA2013144

Faktúra č. 13004758, Ing. Ľudevít Kurpas - K. R. T., Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš, dlažba a lepidlo, 171,00 €; Zverejnené: 2. 10. 2013

FA2013144.pdf Adobe PDF súbor


FA2013143

Faktúra č. 31038, Lýdia Slamková - KESA, Mýtna 14, 917 01 Trnava, Lišta-reg/schod.z, lucie 15 WAAGX103, 111,45 €; Zverejnené: 2. 10. 2013

FA2013143.pdf Adobe PDF súbor


FA2013142

Faktúra č. 2013154, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, stavebné práce, 904,81 €; Zverejnené: 1. 10. 2013

FA2013142.pdf Adobe PDF súbor


FA2013141

Faktúra č. 20130641, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 09/2013, 285,00 €; Zverejnené: 1. 10. 2013

FA2013141.pdf Adobe PDF súbor


FA2013140

Faktúra č. 13013206, KZLM-TILIA spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, pracovné odevy, 121,69 €; Zverejnené: 1. 10. 2013

FA2013140.pdf Adobe PDF súbor


FA2013139

Faktúra č. 5590014324, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie od 10.2013 do 09.2014, 155,35 €; Zverejnené: 24. 9. 2013

FA2013139.pdf Adobe PDF súbor


FA2013138

Faktúra č. 20130391, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č. 63, 03101 Liptovský Mikuláš, Atrament do tlačiarne, 48,89 €; Zverejnené: 17. 9. 2013

FA2013138.pdf Adobe PDF súbor


FA2013137

Faktúra č. 7309171349, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete účastníka 1.92297859 od 8.8. do 7.9. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16. 9. 2013

FA2013137.pdf Adobe PDF súbor


FA2013136

Faktúra č. 7309181106, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, služby mobilnej siete účastníka 1.92297868 od 8.8. do 7.9. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16. 9. 2013

FA2013136.pdf Adobe PDF súbor


FA2013135

Faktúra č. 131523, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za august 2013, 492,53 €; Zverejnené: 16. 9. 2013

FA2013135.pdf Adobe PDF súbor


FA2013134

Faktúra č. 131498, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za august 2013, 869,90 €; Zverejnené: 11. 9. 2013

FA2013134.pdf Adobe PDF súbor


FA2013133

Faktúra č. 2013110, Výdajňa zdravotníckych pomôcok S.V., Jánošíkovo nábrežie 1212, 03101 Liptovský Mikuláš, ABRI podložky, 75,74 €; Zverejnené: 11. 9. 2013

FA2013133.pdf Adobe PDF súbor


FA2013132

Faktúra č. 2013525, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 225,46 €; Zverejnené: 11. 9. 2013

FA2013132.pdf Adobe PDF súbor


FA2013131

Faktúra č. 2753867969, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava, pevné linky za august 2013 - 2, 82,80 €; Zverejnené: 9. 9. 2013

FA2013131.pdf Adobe PDF súbor


FA2013130

Faktúra č. 9753807568, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava, pevné linky za august 2013, 52,19 €; Zverejnené: 9. 9. 2013

FA2013130.pdf Adobe PDF súbor


FA2013123

Fa č. 2013466, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 463,49 €; Zverejnené: 28.8.2013

FA2013123.pdf Adobe PDF súbor


FA2013122

Fa č. 131201653, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,53 €; Zverejnené: 23.8.2013

FA2013122.pdf Adobe PDF súbor


FA2013121

Fa č. 7308001438, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilné siete za júl 2013/2, 20,98 €; Zverejnené: 23.8.2013

FA2013121.pdf Adobe PDF súbor


FA2013120

Fa č. 7308001437, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilné siete za júl 2013, 20,98 €; Zverejnené: 23.8.2013

FA2013120.pdf Adobe PDF súbor


FA2013119

Fa č. 13013161, KZLM-TILIA,spol s r.o., Gabriarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, Pracovná obuv, 64,80 €; Zverejnené: 23.8.2013

FA2013119.pdf Adobe PDF súbor


FA2013118

Fa č. 15/2013, AVT KRISTEL Dušan, Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok, Oprava a rozvod rozbočovača RTV, 30 €; Zverejnené: 21.8.2013

FA2013118.pdf Adobe PDF súbor


FA2013117

Fa č. 131376, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za júl 2013, 451,01 €; Zverejnené: 15.8.2013

FA2013117.pdf Adobe PDF súbor


FA2013116

Fa č. 2013453, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 135,32 €; Zverejnené: 13.8.2013

FA2013116.pdf Adobe PDF súbor


FA2013115

Fa č. 9752850949, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za júl 2013/2, 54,96 €; Zverejnené: 7.8.2013

FA2013115.pdf Adobe PDF súbor


FA2013114

Fa č. 6752912938, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za júl 2013, 82,80 €; Zverejnené: 7.8.2013

FA2013114.pdf Adobe PDF súbor


FA2013113

Fa č. 131363, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie klientov za mesiac júl 2013, 10277,97 €; Zverejnené: 7.8.2013

FA2013113.pdf Adobe PDF súbor


FA2013112

Fa č. 131364, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Stravovanie zamestnancov za mesiac júl 2013, 54 €; Zverejnené: 7.8.2013

FA2013112.pdf Adobe PDF súbor


FA2013111

Fa č. 131341, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2013, 793,04 €; Zverejnené: 6.8.2013

FA2013111.pdf Adobe PDF súbor


FA2013110

Fa č. 20130510, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 07/2013, 333 €; Zverejnené: 2.8.2013

FA2013110.pdf Adobe PDF súbor


FA2013109

Fa č. 131120518, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 278,22 €; Zverejnené: 30.7.2013

FA2013109.pdf Adobe PDF súbor


FA2013108

Fa č. 2013392, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 123,91 €; Zverejnené: 24.7.2013

FA2013108.pdf Adobe PDF súbor


FA2013107

Fa č. 2013389, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 99,80 €; Zverejnené: 23.7.2013

FA2013107.pdf Adobe PDF súbor


FA2013106

Fa č. 7306832766, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilne siete2 za jún 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16.7.2013

FA2013106.pdf Adobe PDF súbor


FA2013105

Fa č. 7306838964, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilne siete za jún 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16.7.2013

FA2013105.pdf Adobe PDF súbor


FA2013104

Fa č. 5751868912, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby za jún 2013, 82,80 €; Zverejnené: 11.7.2013

FA2013104.pdf Adobe PDF súbor


FA2013103

Fa č. 5751901776, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za jún 2013, 56,50 €; Zverejnené: 11.7.2013

FA2013103.pdf Adobe PDF súbor


FA2013102

Fa č. 20133025, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 2. štvrťrok 2013, 124,73 €; Zverejnené: 11.7.2013

FA2013102.pdf Adobe PDF súbor


FA2013101

Fa č. 131167, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2013, 917,94 €; Zverejnené: 11.7.2013

FA2013101.pdf Adobe PDF súbor


FA2013100

Fa č. 130007778, Liptovská vodarenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, Nedoplatok za prvý polrok 2013, 186,95 €; Zverejnené: 8.7.2013

FA2013100.pdf Adobe PDF súbor


FA2013099

Fa č. 130424, InWell, Ing. Vladimir Čavoj, Revolučná 5, 031 05 Liptovský Mikuláš, Antivirusovy program nod32, 37,80 €; Zverejnené: 8.7.2013

FA2013099.pdf Adobe PDF súbor


FA2013098

Fa č. 131185, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za jún 2013, 33 €; Zverejnené: 8.7.2013

FA2013098.pdf Adobe PDF súbor


FA2013097

Fa č. 131184, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za jún 2013, 9752,54 €; Zverejnené: 8.7.2013

FA2013097.pdf Adobe PDF súbor


FA2013096

Fa č. 20130423, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 06/2013, 351 €; Zverejnené: 1.7.2013

FA2013096.pdf Adobe PDF súbor


FA2013095

Fa č. 2013325, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 229,96 €; Zverejnené: 28.6.2011

FA2013095.pdf Adobe PDF súbor


FA2013094

Fa č. 131117030, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 278,22 €; Zverejnené: 25.6.2011

FA2013094.pdf Adobe PDF súbor


FA2013093

Fa č. 2013317, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 190,14 €; Zverejnené: 24.6.2011

FA2013093.pdf Adobe PDF súbor


FA2013092

Fa č. 7305680269, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilne siete2 za máj 2013, 20,98 €; Zverejnené: 17.6.2011

FA2013092.pdf Adobe PDF súbor


FA2013091

Fa č. 7305680268, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilne siete za máj 2013, 21,17 €; Zverejnené: 17.6.2011

FA2013091.pdf Adobe PDF súbor


FA2013090

Fa č. 2013247, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 80-810 76 10 od 1.6.2013 do 30.9.2013, 57,44 €; Zverejnené: 14.6.2011

FA2013090.pdf Adobe PDF súbor


FA2013089

Fa č. 20130240, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za máj 2013, 66 €; Zverejnené: 14.6.2011

FA2013089.pdf Adobe PDF súbor


FA2013088

Fa č. 130974, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka tepla a TUV za máj 2013, 1099,75 €; Zverejnené: 13.6.2011

FA2013088.pdf Adobe PDF súbor


FA2013087

Fa č. 131024, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za máj 2013, 470,98 €; Zverejnené: 13.6.2011

FA2013087.pdf Adobe PDF súbor


FA2013086

Fa č. 13060, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 58,36 €; Zverejnené: 10.6.2011

FA2013086.pdf Adobe PDF súbor


FA2013085

Fa č. 4750986700, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky2 za máj 2013, 82,80 €; Zverejnené: 7.6.2011

FA2013085.pdf Adobe PDF súbor


FA2013084

Fa č. 8750924878, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za máj 2013, 51,59 €; Zverejnené: 7.6.2011

FA2013084.pdf Adobe PDF súbor


FA2013083

Fa č. 130985, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za máj 2013, 10198,47 €; Zverejnené: 7.6.2011

FA2013083.pdf Adobe PDF súbor


FA2013082

Fa č. 130986, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za máj 2013, 66 €; Zverejnené: 7.6.2011

FA2013082.pdf Adobe PDF súbor


FA2013081

Fa č. 2013011, Ivan Majdek, Opravovňa mechanizmov autodielňa, Pribylina 85, 032 42 Pribylina, oprava Citroen Berlingo, 144 €; Zverejnené: 5.6.2011

FA2013081.pdf Adobe PDF súbor


FA2013080

Fa č. 20130344, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 05/2013, 345 €; Zverejnené: 5.6.2013

FA2013080.pdf Adobe PDF súbor


FA2013079

Fa č. 13058, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahu, 85,00 €; Zverejnené: 4.6.2013

FA2013079.pdf Adobe PDF súbor


FA2013078

Fa č. 13059, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 52,00 €; Zverejnené: 3.6.2013

FA2013078.pdf Adobe PDF súbor


FA2013077

Fa č. 131114252, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 29.5.2013

FA2013077.pdf Adobe PDF súbor


FA2013076

Fa č. 20132112, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, bezpečnostné značky, 6,59 €; Zverejnené: 29.5.2013

FA2013076.pdf Adobe PDF súbor


FA2013075

Fa č. 2013245, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 61,98 €; Zverejnené: 28.5.2013

FA2013075.pdf Adobe PDF súbor


FA2013074

Fa č. 5130046, CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 841 04 Bratislava, náplň do čističky vzduchu, 66,00 €; Zverejnené: 24.5.2013

FA2013074.pdf Adobe PDF súbor


FA2013073

Fa č. 130863, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vod april 2013, 570,64 €; Zverejnené: 17.5.2013

FA2013073.pdf Adobe PDF súbor


FA2013072

Fa č. 7304538598, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, služby mobilnej siete april 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16.5.2013

FA2013072.pdf Adobe PDF súbor


FA2013071

Fa č. 7304535916, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, služby mobilnej siete april 2013, 21,08 €; Zverejnené: 16.5.2013

FA2013071.pdf Adobe PDF súbor


FA2013070

Fa č. 130834, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla TÚV april 2013, 1820,93 €; Zverejnené: 14.5.2013

FA2013070.pdf Adobe PDF súbor


FA2013069

Fa č. 20130189, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za april 2013, 66,00 €; Zverejnené: 13.5.2013

FA2013069.pdf Adobe PDF súbor


FA2013068

Fa č. 2013234, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 333,25 €; Zverejnené: 9.5.2013

FA2013068.pdf Adobe PDF súbor


FA2013067

Fa č. 20130273, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 04/2013, 375,00 €; Zverejnené: 9.5.2013

FA2013067.pdf Adobe PDF súbor


FA2013066

Fa č. 130049, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 49,80 €; Zverejnené: 9.5.2013

FA2013066.pdf Adobe PDF súbor


FA2013065

Fa č. 3750022737, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, sluzby pevnej siete za april 2013, 82,80 €; Zverejnené: 9.5.2013

FA2013065.pdf Adobe PDF súbor


FA2013064

Fa č. 2749962122, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za april 2013, 72,47 €; Zverejnené: 9.5.2013

FA2013064.pdf Adobe PDF súbor


FA2013063

Fa č. 130838, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za april 2013, 9945,56 €; Zverejnené: 7.5.2013

FA2013063.pdf Adobe PDF súbor


FA2013062

Fa č. 130839, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za april 2013, 84,00 €; Zverejnené: 7.5.2013

FA2013062.pdf Adobe PDF súbor


FA2013061

Fa č. 1316, M - FLY, Palúčanská 566/02, 031 01 Liptovský Mikuláš, ročná kontrola EPS, 300,00 €; Zverejnené: 6. 5. 2013

FA2013061.pdf Adobe PDF súbor


FA2013060

Fa č. 130071, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, kartusa 40, 25,60 €; Zverejnené: 6. 5. 2013

FA2013060.pdf Adobe PDF súbor


FA2013059

Fa č. 130013, Pavel Zatroch-Rena, Ul. Juraja Martinku 113, 03301 Liptovský Hrádok, kancelárske potreby; Zverejnené: 3. 5. 2013

FA2013059.pdf Adobe PDF súbor


FA2013058

Fa č. 2013180, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 80-800 89 89 za máj 2013, 12,86 €; Zverejnené: 2. 5. 2013

FA2013058.pdf Adobe PDF súbor


FA2013057

Fa č. 131110756, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 23. 4. 2013

FA2013057.pdf Adobe PDF súbor


FA2013056

Fa č. 2013172, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 188,45 €; Zverejnené: 23. 4. 2013

FA2013056.pdf Adobe PDF súbor


FA2013055

Fa č. 7303408739, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilný telefón 2 od 8.3. 2013 do 7.4. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16. 4. 2013

FA2013055.pdf Adobe PDF súbor


FA2013054

Fa č. 7303412113, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilný telefón od 8.3. 2013 do 7.4. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 16. 4. 2013

FA2013054.pdf Adobe PDF súbor


FA2013053

Fa č. 20130138, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za marec 2013, 66,00 €; Zverejnené: 15. 4. 2013

FA2013053.pdf Adobe PDF súbor


FA2013052

Fa č. 130659, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškov a zrážkových vôd za marec 2013, 664,90 €; Zverejnené: 15. 4. 2013

FA2013052.pdf Adobe PDF súbor


FA2013051

Fa č. 20131378, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO a BOZP za 1. štvrťrok 2013, 119,50 €; Zverejnené: 15. 4. 2013

FA2013051.pdf Adobe PDF súbor


FA2013050

Fa č. 2013132, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistné na základe poistnej zmluvy číslo 80-800 89 89 za apríl, 12,86 €; Zverejnené: 11. 4. 2013

FA2013050.pdf Adobe PDF súbor


FA2013049

Fa č. 130624, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za január 2013, 3318,29 €; Zverejnené: 11. 4. 2013

FA2013049.pdf Adobe PDF súbor


FA2013048

Fa č. 5749036907, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Brattislava, telekomunikačné služby za marec 2013, 82,80 €; Zverejnené: 10. 4. 2013

FA2013048.pdf Adobe PDF súbor


FA2013047

Fa č. 2748976683, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za marec 2013, 92,03 €; Zverejnené: 10. 4. 2013

FA2013047.pdf Adobe PDF súbor


FA2013046

Fa č. 20130127, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č.63, 03101 Litpovský Mikuláš, atrament do tlačiarne, 93,97 €; Zverejnené: 8. 4. 2013

FA2013046.pdf Adobe PDF súbor


FA2013045

Fa č. 20130189, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 03/2013, 210,00 €; Zverejnené: 8. 4. 2013

FA2013045.pdf Adobe PDF súbor


FA2013044

Fa č. 130639, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2013, 10361,22 €; Zverejnené: 8. 4. 2013

FA2013044.pdf Adobe PDF súbor


FA2013043

Fa č. 130640, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za marec 2013, 216,00 €; Zverejnené: 8. 4. 2013

FA2013043.pdf Adobe PDF súbor


FA2013042

Fa č. 130057, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 32,34 €; Zverejnené: 4. 4. 2013

FA2013042.pdf Adobe PDF súbor


FA2013041

Fa č. 131107015, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 27. 3. 2013

FA2013041.pdf Adobe PDF súbor


FA2013040

Fa č. 51370154, QUADRIQ a.s., Kpt. Nálepku 16/A, 031 01 Liptovský Mikuláš, servis, 41,04 €; Zverejnené: 25. 3. 2013

FA2013040.pdf Adobe PDF súbor


FA2013039

Fa č. 7302268105, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za mobilné číslo 2 od 08.02.2013-07.03.2013, 24,55 €; Zverejnené: 18. 3. 2013

FA2013039.pdf Adobe PDF súbor


FA2013038

Fa č. 7302271541, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za mobilné číslo od 08.02.2013-07.03.2013, 20,98 €; Zverejnené: 18. 3. 2013

FA2013038.pdf Adobe PDF súbor


FA2013037

Fa č. 51370144, QUADRIQ a.s., Kpt. Nálepku 16/A, 031 01 Liptovský Mikuláš, servis, 26,64 €; Zverejnené: 18. 3. 2013

FA2013037.pdf Adobe PDF súbor


FA2013036

Fa č. 20130086, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za február 2013, 66,00 €; Zverejnené: 18. 3. 2013

FA2013036.pdf Adobe PDF súbor


FA2013035

Fa č. 130489, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odvádzanie splaškových a zrážkových vôd za mesiac február 2013, 632,70 €; Zverejnené: 12. 3. 2013

FA2013035.pdf Adobe PDF súbor


FA2013034

Fa č. 130455, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, preplatok za dodávku tepla za rok 2012, -212,46 €; Zverejnené: 12. 3. 2013

FA2013034.pdf Adobe PDF súbor


FA2013033

Fa č. 130444, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV február 2013, 2945,84 €; Zverejnené: 12. 3. 2013

FA2013033.pdf Adobe PDF súbor


FA2013031

Fa č. 0748057092, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby za február 2013, 82,80 €; Zverejnené: 7. 3. 2013

FA2013031.pdf Adobe PDF súbor


FA2013030

Fa č. 8747997227, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za február 2013, 74,02 €; Zverejnené: 7. 3. 2013

FA2013030.pdf Adobe PDF súbor


FA2013029

Fa č. 2388342, ECOPRESS a.s., Seberiniho 1, 820 07 Bratislava, sestra od 4/2013 do 2/2014, 15,00 €; Zverejnené: 7. 3. 2013

FA2013029.pdf Adobe PDF súbor


FA2013028

Fa č. 130038, Solido s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 15,97 €; Zverejnené: 6. 3. 2013

FA2013028.pdf Adobe PDF súbor


FA2013027

Fa č. 130457, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za február 2013, 9096,55 €; Zverejnené: 6. 3. 2013

FA2013027.pdf Adobe PDF súbor


FA2013026

Fa č. 130456, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2013, 132,00 €; Zverejnené: 6. 3. 2013

FA2013026.pdf Adobe PDF súbor


FA2013025

Fa č. 2013100, PETRUS GROUP s.r.o., Kpt. Nálepku 12, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace prostriedky, 282,67 €; Zverejnené: 1. 3. 2013

FA2013025.pdf Adobe PDF súbor


FA2013024

Fa č. 131103993, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 25. 2. 2013

FA2013024.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013023

Fa č. 2013004, Ivan Majdek, Opravovňa mechanizmov autodielňa, Pribylina 85, 032 42 Pribylina, oprava Citroen Berlingo, 80,10 €; Zverejnené: 19. 2. 2013

FA2013023.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013022

Fa č. 7301151976, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilný telefón od 08.01. 2013 do 07.02. 2013, 20,98 €; Zverejnené: 15. 2. 2013

FA2013022.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013021

Fa č. 7301141603, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, mobilný telefón od 08.01. 2013 do 07.02. 2013, 21,08 €; Zverejnené: 15. 2. 2013

FA2013021.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013020

Fa č. 130326, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splaškových a zrážkových vôd za január 2013, 824,78 €; Zverejnené: 15. 2. 2013

FA2013020.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013019

Fa č. 20130088, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Litpovský Mikuláš, dodaná strava 01/2013, 210,00 €; Zverejnené: 22. 2. 2013

FA2013019.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013018

Fa č. 1305, M - FLY, Palúčanská 566/02, 031 01 Liptovský Mikuláš, pravidelná štvrťročná kontrola EPS, 96,00 €; Zverejnené: 15. 2. 2013

FA2013018.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013017

Fa č. 20130030, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za január 2013, 66,00 €; Zverejnené: 15. 2. 2013

FA2013017.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013016

Fa č. 130285, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodávky tepla a TÚV za január 2013, 4109,50 €; Zverejnené: 13. 2. 2013

FA2013016.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013015

Fa č. 3747073249, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby za január 2013, 82,80 €; Zverejnené: 11. 2. 2013

FA2013015.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013014

Fa č. 7747014486, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky za január 2013, 91,51 €; Zverejnené: 11. 2. 2013

FA2013014.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013013

Fa č. 130297, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za január 2013, 10240,26 €; Zverejnené: 11. 2. 2013

FA2013013.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013012

Fa č. 13004, SEVYT SK s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, Odstránenie závad výťahu, 143,36 €; Zverejnené: 8. 2. 2013

FA2013012.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013011

Fa č. 11, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, ročné zúčtovanie za 2012, 195,16 €; Zverejnené: 8. 2. 2013

FA2013011.pdf Adobe PDF sAobor


FA2013010

Fa č. 14513, Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s., Nám. osloboditeľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš, nájomné - nebytové priestory, 119,01 €; Zverejnené: 8. 2. 2013

FA2013010.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013009

Fa č. 130298, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za január 2013, 117,00 €; Zverejnené: 8. 2. 2013

FA2013009.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013008

Fa č. V130013, Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, remeselné potreby, 24,79 €; Zverejnené: 4. 2. 2013

FA2013008.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013007

Fa č. 131101942, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné a logistické centrum, M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 30. 1. 2013

FA2013007.pdf Adobe PDF sĂşbor


FA2013006

Fa č. 0022013, Stanislav Bašista - VENTEX, Iľanovská cesta 516, 032 02 Závažná Poruba, operačný plášť biely, 116,40 €; Zverejnené: 23. 1. 2013

FA2013006.pdf Adobe PDF súbor


FA2013005

Fa č. 2013018, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, poistenie zodpovednosti za škodu od 1.1.2013 do 31.3.2013, 30,81 €; Zverejnené: 23. 1. 2013

FA2013005.pdf Adobe PDF súbor


FA2013004

Fa č. 7300044024, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, 2. faktúra za mobilné hlasové služby od 8.12. 2012 do 7.1. 2013, 21,53 €; Zverejnené: 21. 1. 2013

FA2013004.pdf Adobe PDF súbor


FA2013003

Fa č. 130100001, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 119,89 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2013003.pdf Adobe PDF súbor


FA2013002

Fa č. 7300039346, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za mobilné hlasové služby od 8.12. 2012 do 7.1. 2013, 37,72 €; Zverejnené: 17. 1. 2013

FA2013002.pdf Adobe PDF súbor


FA2013001

Fa č. 99751356, Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, ročné predplatné mesačníka Verejná správa, 69,60 €; Zverejnené: 10. 1. 2013

FA2013001.pdf Adobe PDF súbor

FA2012224

Fa č. 122045, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac december 2012, 2915,69 €; Zverejnené: 23. 1. 2013

FA2012224.pdf Adobe PDF súbor


FA2012223

Fa č. 4746094761, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby od 1.12. do 31.12. 2012, 82,80 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2012223.pdf Adobe PDF súbor


FA2012222

Fa č. 8746036907, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevná linka a internet od 1.12. do 31.12. 2012, 62,93 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2012222.pdf Adobe PDF súbor


FA2012221

Fa č. 20120935, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 12/2012, 297,54 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2012221.pdf Adobe PDF súbor


FA2012220

Fa č. 122041, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klinetov - december 2012, 9629,19 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2012220.pdf Adobe PDF súbor


FA2012219

Fa č. 122040, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - december 2012, 111,00 €; Zverejnené: 18. 1. 2013

FA2012219.pdf Adobe PDF súbor


FA2012218

Fa č. 20120839, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci december 2012, 63,68 €; Zverejnené: 17. 1. 2013

FA2012218.pdf Adobe PDF súbor


FA2012217

Fa č. 122060, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac december 2012, 570,04 €; Zverejnené: 10. 1. 2013

FA2012217.pdf Adobe PDF súbor


FA2012216

Fa č. 12060235, SOLIDO s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, sanita, 45,83 €; Zverejnené: 10. 1. 2013

FA2012216.pdf Adobe PDF súbor


FA2012215

Fa č. 2012192, UNIDOM s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš, klučiarske predmety, 8,32 €; Zverejnené: 2. 1. 2013

FA2012215.pdf Adobe PDF súbor


FA2012214

Fa č. 37-2-0000162, BASCO SK s.r.o., Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok, plynová pružina 600N, 54,96 €; Zverejnené: 31. 12. 2012

FA2012214.pdf Adobe PDF súbor


FA2012213

Fa č. 2012/0628, Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo č.63, 031 01 Liptovský Mikuláš, viazací stroj a viazacie potreby, 147,14 €; Zverejnené: 21. 12. 2012

FA2012213.pdf Adobe PDF súbor


FA2012212

Fa č. 38212, SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 03101 Liptovský Mikuláš, Odborná skúška výťahov, 187,20 €; Zverejnené: 20. 12. 2012

FA2012212.pdf Adobe PDF súbor


FA2012211

Fa č. 2012028, Ivan Majdek OPRAVOVŇA MECHANIZMOV AUTODIELŇA, Pribybilina 85, 032 42 Pribylina, oprava vozidla, 27,20 €; Zverejnené: 20. 12. 2012

FA2012211.pdf Adobe PDF súbor


FA2012210

Fa č. 121134541, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 19. 12. 2012

FA2012210.pdf Adobe PDF súbor


FA2012209

Fa č. 2012941, D.H. KOMPLET s.r.o., Bodice 101, 031 01 Liptovský Mikuláš , hygienické potreby, 614,75 €; Zverejnené: 19. 12. 2012

FA2012209.pdf Adobe PDF súbor


FA2012208

Fa č. 51271259, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 11-12/2012, 13,60 €; Zverejnené: 19. 12. 2012

FA2012208.pdf Adobe PDF súbor


FA2012207

Fa č. F121582, GASTRO GLASS TATRZ s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, kuchynsky riad a pomôcky, 206,28 €; Zverejnené: 18. 12. 2012

FA2012207.pdf Adobe PDF súbor


FA2012206

Fa č. 51121038, KRUPA KAJO s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín, údržbárske potreby, 147,61 €; Zverejnené: 18. 12. 2012

FA2012206.pdf Adobe PDF súbor


FA2012205

Fa č. 40300108, PLANEO Elektro Liptovský Mikuláš, Garbiarska 4118, 03101 Liptovský Mikuláš, elektrospotrebiče, 94,90 €; Zverejnené: 18. 12. 2012

FA2012205.pdf Adobe PDF súbor


FA2012204

Fa č. 122022, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac november 2012, 675,55 €; Zverejnené: 18. 12. 2012

FA2012204.pdf Adobe PDF súbor


FA2012203

Fa č. 20126251, Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO, BOZP za 4. štvrťrok 2012, 119,50 €; Zverejnené: 18. 12. 2012

FA2012203.pdf Adobe PDF súbor


FA2012202

Fa č. 7212459258, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za mobilné hlasové služby od 8.11. do 7.12. 2012, 20,98 €; Zverejnené: 17. 12. 2012

FA2012202.pdf Adobe PDF súbor


FA2012201

Fa č. 7212436136, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za mobilné hlasové služby od 8.11. do 7.12. 2012, 20,98 €; Zverejnené: 17. 12. 2012

FA2012201.pdf Adobe PDF súbor


FA2012200

Fa č. 201212034, REPROservis Kováč, s.r.o., SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok, vizitky, trodat, 41,69 €; Zverejnené: 13. 12. 2012

FA2012200.pdf Adobe PDF súbor


FA2012199

Fa č. 20120778, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci november 2012, 66,00 €; Zverejnené: 12. 12. 2012

FA2012199.pdf Adobe PDF súbor


FA2012198

Fa č. 37/12, Ing. Štefan Godiš /GO-EL, Pod Paračkou, 03495 Likavka, revizie el. zariadenia, 849,10 €; Zverejnené: 12. 12. 2012

FA2012198.pdf Adobe PDF súbor


FA2012197

Fa č. 71277893, WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava, webhostingové služby od 15.12.2012 do 14.12. 2013, 49,10 €; Zverejnené: 11. 12. 2012

FA2012197.pdf Adobe PDF súbor


FA2012196

Fa č. 20160, Vladimír Porubiak, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš, čistiace práce, 26,80 €; Zverejnené: 10. 12. 2012

FA2012196.pdf Adobe PDF súbor


FA2012195

Fa č. SR12000479, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, osviežovače a vône, 57,60 €; Zverejnené: 10. 12. 2012

FA2012195.pdf Adobe PDF súbor


FA2012194

Fa č. 36412, SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 03101 Liptovský Mikuláš, Opakovaná odborná skúška výťahov, 336,00 €; Zverejnené: 7. 12. 2012

FA2012194.pdf Adobe PDF súbor


FA2012193

Fa č. 121935, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2012, 2687,90 €; Zverejnené: 7. 12. 2012

FA2012193.pdf Adobe PDF súbor


FA2012192

Fa č. 4745116523, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby od 1.11. do 30.11. 2012, 82.80 €; Zverejnené: 7. 12. 2012

FA2012192.pdf Adobe PDF súbor


FA2012191

Fa č. 4745058399, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.11. do 30.11. 2012, 91,04 €; Zverejnené: 7. 12. 2012

FA2012191.pdf Adobe PDF súbor


FA2012190

Fa č. 120100303, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 127,81 €; Zverejnené: 7. 12. 2012

FA2012190.pdf Adobe PDF súbor


FA2012189

Fa č. 122601, MEDIHUM s.r.o., Bosákova 7, 85104 Bratislava 5, umývačka podložných mís a močových fliaš, 3490,00 €; Zverejnené: 5. 12. 2012

FA2012189.pdf Adobe PDF súbor


FA2012188

Fa č. 121905, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - november 2012, 93,00 €; Zverejnené: 5. 12. 2012

FA2012188.pdf Adobe PDF súbor


FA2012187

Fa č. 121904, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - november 2012, 9942,35 €; Zverejnené: 5. 12. 2012

FA2012187.pdf Adobe PDF súbor


FA2012186

Fa č. 20120849, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 11/2012, 521,50 €; Zverejnené: 5. 12. 2012

FA2012186.pdf Adobe PDF súbor


FA2012185

Fa č. 120859, IMAFEX Computers, s.r.o., 1. Mája 34/193, 031 01 Liptovský Mikuláš, zvuková karta, 13,80 €; Zverejnené: 30. 11. 2012

FA2012185.pdf Adobe PDF súbor


FA2012184

Fa č. 121899, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, nájom nebytových priestorov za rok 2011 - preplatok, -2,60 €; Zverejnené: 29. 11. 2012

FA2012184.pdf Adobe PDF súbor


FA2012183

Fa č. 2012870, D.H. KOMPLET s.r.o., Bodice 101, 031 01 Liptovský Mikuláš , hygienické potreby, 224,37 €; Zverejnené: 29. 11. 2012

FA2012183.pdf Adobe PDF súbor


FA2012182

Fa č. 20125447, Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, L. Mikuláš 031 01, kontrola, oprava PHP a hydr. podľa DL, 261,64 €; Zverejnené: 27. 11. 2012

FA2012182.pdf Adobe PDF súbor


FA2012181

Fa č. 121132050, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 27. 11. 2012

FA2012181.pdf Adobe PDF súbor


FA2012180

Fa č. 35812, SEVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 03101 Liptovský Mikuláš, oprava osobného výťahu, 168,32 €; Zverejnené: 27. 11. 2012

FA2012180.pdf Adobe PDF súbor


FA2012179

Fa č. 21120050, CHEMOLAK a.s., pr. Belopotockého 623/6 Liptovský Mikuláš, decorhit, 240,44 €; Zverejnené: 23. 11. 2012

FA2012179.pdf Adobe PDF súbor


FA2012178

Fa č. 2012327, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Poistenie zodpovednosti za škodu od 1.1.2012 do 31.12.2012, 123,25 €; Zverejnené: 16. 11. 2012

FA2012178.pdf Adobe PDF súbor


FA2012177

Fa č. 2012840, D.H. KOMPLET s.r.o., Bodice 101, 031 01 Liptovský Mikuláš , Madel Granbucato, 68,55 €; Zverejnené: 16. 11. 2012

FA2012177.pdf Adobe PDF súbor


FA2012176

Fa č. 7211351335, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.10. do 7.11. 2012, 20,98 €; Zverejnené: 14. 11. 2012

FA2012176.pdf Adobe PDF súbor


FA2012174

Fa č. 121766, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - október 2012, 10363,85 €; Zverejnené: 14. 11. 2012

FA2012174.pdf Adobe PDF súbor


FA2012172

Fa č. 121767, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - október 2012, 102,00 €; Zverejnené: 14. 11. 2012

FA2012172.pdf Adobe PDF súbor


FA2012171

Fa č. 20120723, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri prác október 2012i, 66,00 €; Zverejnené: 13. 11. 2012

FA2012171.pdf Adobe PDF súbor


FA2012170

Fa č. 831033, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, hygienické poteby, 48,00 €; Zverejnené: 12. 11. 2012

FA2012170.pdf Adobe PDF súbor


FA2012169

Fa č. 4744058163, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.10. do 31.10. 2012 - pevná linka, 73,64 €; Zverejnené: 8. 11. 2012

FA2012169.pdf Adobe PDF súbor


FA2012168

Fa č. 1744117265, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za telekomunikačné služby od 1.10. do 31.10. 2012, 82,80 €; Zverejnené: 8. 11. 2012

FA2012168.pdf Adobe PDF súbor


FA2012167

Fa č. 20120782, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 10/2012, 422,93 €; Zverejnené: 8. 11. 2012

FA2012167.pdf Adobe PDF súbor


FA2012166

Fa č. 121754, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2012, 2236,54 €; Zverejnené: 7. 11. 2012

FA2012166.pdf Adobe PDF súbor


FA2012165

Fa č. 51270978, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 10/2012, 81,67 €; Zverejnené: 5. 11. 2012

FA2012165.pdf Adobe PDF súbor


FA2012164

Fa č. 120100268, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Štvrťročná kontrola EPS a ďalšie, 355,70 €; Zverejnené: 5. 11. 2012

FA2012164.pdf Adobe PDF súbor


FA2012163

Fa č. 33212, SEVYT, s.r.o., Starohorského 981/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, oprava + odborná prehliadka - revízia výťahov, 149,58 €; Zverejnené: 26. 10. 2012

FA2012163.pdf Adobe PDF súbor


FA2012162

Fa č. 121128455, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 24. 10. 2012

FA2012162.pdf Adobe PDF súbor


FA2012161

Fa č. 5120096, CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III 29, 841 04 Bratislava, AD 2.0 náplne, 129,60 €; Zverejnené: 24. 10. 2012

FA2012161.pdf Adobe PDF súbor


FA2012160

Fa č. 0492012, Stanislav Bašista - VENTEX, Iľanovská cesta 516, 032 02 Závažná Poruba, operačný plášť biely, 116,40 €; Zverejnené: 23. 10. 2012

FA2012160.pdf Adobe PDF súbor


FA2012159

Fa č. 121690, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac september 2012, 516,04 €; Zverejnené: 19. 10. 2012

FA2012159.pdf Adobe PDF súbor


FA2012158

Fa č. 7210285090, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.9. do 7.10. 2012 II, 13,99 €; Zverejnené: 17. 10. 2012

FA2012158.pdf Adobe PDF súbor


FA2012157

Fa č. 7210275361, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.9. do 7.10. 2012, 13,99 €; Zverejnené: 17. 10. 2012

FA2012157.pdf Adobe PDF súbor


FA2012156

Fa č. 828502, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, hygienické poteby, 48,00 €; Zverejnené: 15. 10. 2012

FA2012156.pdf Adobe PDF súbor


FA2012155

Fa č. 121605, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac september 2012, 1004,52 €; Zverejnené: 11. 10. 2012

FA2012155.pdf Adobe PDF súbor


FA2012154

Fa č. 20120661, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci september 2012, 62,00 €; Zverejnené: 11. 10. 2012

FA2012154.pdf Adobe PDF súbor


FA2012153

Fa č. 6743129228, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby - september 2012, 82,80 €; Zverejnené: 9. 10. 2012

FA2012153.pdf Adobe PDF súbor


FA2012152

Fa č. 7743070084, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, pevné linky - september 2012, 67,14 €; Zverejnené: 9. 10. 2012

FA2012152.pdf Adobe PDF súbor


FA2012151

Fa č. 20120736, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 09/2012, 305,09 €; Zverejnené: 8. 10. 2012

FA2012151.pdf Adobe PDF súbor


FA2012150

Fa č. 51270900, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, operatívny servis, doprava, 14,46 €; Zverejnené: 5. 10. 2012

FA2012150.pdf Adobe PDF súbor


FA2012149

Fa č. 121574, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - september 2012, 57,00 €; Zverejnené: 4. 10. 2012

FA2012149.pdf Adobe PDF súbor


FA2012148

Fa č. 121575, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - september 2012, 10003,82 €; Zverejnené: 4. 10. 2012

FA2012148.pdf Adobe PDF súbor


FA2012147

Fa č. 20124437, Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, L. Mikuláš 031 01, činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok a ďalšie, 125,74 €; Zverejnené: 3. 10. 2012

FA2012147.pdf Adobe PDF súbor


FA2012146

Fa č. 120100237, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 105,90 €; Zverejnené: 3. 10. 2012

FA2012146.pdf Adobe PDF súbor


FA2012145

Fa č. 51270891, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 9/2012, 81,67 €; Zverejnené: 1. 10. 2012

FA2012145.pdf Adobe PDF súbor


FA2012144

Fa č. 121126131, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 25. 9. 2012

FA2012144.pdf Adobe PDF súbor


FA2012143

Fa č. 21201741, Emporo s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Držiak na vrecia na odpady pojazdný, 105,36 €; Zverejnené: 24. 9. 2012

FA2012143.pdf Adobe PDF súbor


FA2012142

Fa č. 825919, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, hygienické poteby, 48,00 €; Zverejnené: 17. 9. 2012

FA2012142.pdf Adobe PDF súbor


FA2012141

Fa č. 7209221070, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.8. do 7.9. 2012 II, 18,91 €; Zverejnené: 14. 9. 2012

FA2012141.pdf Adobe PDF súbor


FA2012140

Fa č. 7209227959, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.8. do 7.9. 2012, 13,99 €; Zverejnené: 14. 9. 2012

FA2012140.pdf Adobe PDF súbor


FA2012139

Fa č. 121546, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac august 2012, 508,13 €; Zverejnené: 14. 9. 2012

FA2012139.pdf Adobe PDF súbor


FA2012138

Fa č. 20120604, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, Lekárske prehliadky, 59,40 €; Zverejnené: 12. 9. 2012

FA2012138.pdf Adobe PDF súbor


FA2012137

Fa č. 20120663, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 08/2012, 308,69 €; Zverejnené: 12. 9. 2012

FA2012137.pdf Adobe PDF súbor


FA2012136

Fa č. 3742082723, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.8. do 31.8. 2012, 61,37 €; Zverejnené: 10. 9. 2012

FA2012136.pdf Adobe PDF súbor


FA2012135

Fa č. 9742141084, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.8. do 31.8. 2012, 82,80 €; Zverejnené: 10. 9. 2012

FA2012135.pdf Adobe PDF súbor


FA2012134

Fa č. 121417, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2012, 1032,79 €; Zverejnené: 6. 9. 2012

FA2012134.pdf Adobe PDF súbor


FA2012133

Fa č. 120100213, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 84,65 €; Zverejnené: 6. 9. 2012

FA2012133.pdf Adobe PDF súbor


FA2012132

Fa č. 121423, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - august 2012, 10515,33 €; Zverejnené: 4. 9. 2012

FA2012132.pdf Adobe PDF súbor


FA2012131

Fa č. 121422, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - august 2012, 63,00 €; Zverejnené: 4. 9. 2012

FA2012131.pdf Adobe PDF súbor


FA2012130

Fa č. 51270784, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 8/2012, 81,67 €; Zverejnené: 31. 8. 2012

FA2012130.pdf Adobe PDF súbor


FA2012129

Fa č. 5590011002, IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, Služby STP APV 10/2012 až 09/2013, 155,35 €; Zverejnené: 30. 8. 2012

FA2012129.pdf Adobe PDF súbor


FA2012128

Fa č. 120100201, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Štvrťročná kontrola EPS a ďalšie, 321,25 €; Zverejnené: 30. 8. 2012

FA2012128.pdf Adobe PDF súbor


FA2012127

Fa č. 4120731, NATUR COMFORT s.r.o., Nitrianska cesta 42, 958 01 Partizánske, obuv Laura, 51,65 €; Zverejnené: 28. 8. 2012

FA2012127.pdf Adobe PDF súbor


FA2012126

Fa č. 121122639, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby - august, 269,81 €; Zverejnené: 21. 8. 2012

FA2012126.pdf Adobe PDF súbor


FA2012125

Fa č. 823152, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, osviežovač a vône, 57,60 €; Zverejnené: 21. 8. 2012

FA2012125.pdf Adobe PDF súbor


FA2012124

Fa č. 4120692, NATUR COMFORT Sk s.r.o., Nitrianska cesta 42, 958 01 Partizánske, LAURA, 77,82 €; Zverejnené: 16. 8. 2012

FA2012124.pdf Adobe PDF súbor


FA2012123

Fa č. 7208165856, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.7. do 7.8. 2012, 9,98 €; Zverejnené: 15. 8. 2012

FA2012123.pdf Adobe PDF súbor


FA2012122

Fa č. 7208167011, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.7. do 7.8. 2012, 13,58 €; Zverejnené: 15. 8. 2012

FA2012122.pdf Adobe PDF súbor


FA2012121

Fa č. 5120050, CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III/29, 841 04 Bratislava, dezinfikátor a čistič vzduchu, 3936,00 €; Zverejnené: 14. 8. 2012

FA2012121.pdf Adobe PDF súbor


FA2012120

Fa č. 20120540, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci júl 2012, 70,22 €; Zverejnené: 14. 8. 2012

FA2012120.pdf Adobe PDF súbor


FA2012119

Fa č. 121283, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2012, 1029,94 €; Zverejnené: 13. 8. 2012

FA2012119.pdf Adobe PDF súbor


FA2012117

Fa č. 121366, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac júl 2012, 481,42 €; Zverejnené: 13. 8. 2012

FA2012117.pdf Adobe PDF súbor


FA2012116

Fa č. 9741151972, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.7. do 31.7. 2012 - pevná linka 2, 82,80 €; Zverejnené: 8. 8. 2012

FA2012116.pdf Adobe PDF súbor


FA2012115

Fa č. 4741093183, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 1.7. do 31.7. 2012 - pevná linka, 61,18 €; Zverejnené: 8. 8. 2012

FA2012115.pdf Adobe PDF súbor


FA2012114

Fa č. 121267, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - júl 2012, 30 €; Zverejnené: 7. 8. 2012

FA2012114.pdf Adobe PDF súbor


FA2012113

Fa č. 121266, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - júl 2012, 10462,40 €; Zverejnené: 7. 8. 2012

FA2012113.pdf Adobe PDF súbor


FA2012112

Fa č. 120100191, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, elektrotechnické a montážne práce a materiál, 220,52 €; Zverejnené: 6. 8. 2012

FA2012112.pdf Adobe PDF súbor


FA2012111

Fa č. 51270684, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 7/2012, 81,67 €; Zverejnené: 31. 7. 2012

FA2012111.pdf Adobe PDF súbor


FA2012110

Fa č. 121120630, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 269,81 €; Zverejnené: 24. 7. 2012

FA2012110.pdf Adobe PDF súbor


FA2012109

Fa č. 820639, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, hygienické poteby, 48,00 €; Zverejnené: 24. 7. 2012

FA2012109.pdf Adobe PDF súbor


FA2012108

Fa č. 20120076, Anna Hat - EUROPOL, 1.Mája 1945, 03101 Liptovský Mikuláš, siete okenné, 36,80 €; Zverejnené: 20. 7. 2012

FA2012108.pdf Adobe PDF súbor


FA2012107

Fa č. 22612, EVYT s.r.o., Starohorského 981/10, 03101 Liptovský Mikuláš, Odborná prehliadka výťahov-revízia, 145,80 €; Zverejnené: 18. 7. 2012

FA2012107.pdf Adobe PDF súbor


FA2012106

Fa č. 20120481, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 03101 Liptovský Mikuláš, dodaná strava za 06/2012, 381,89 €; Zverejnené: 17. 7. 2012

FA2012106.pdf Adobe PDF súbor


FA2012105

Fa č. 7207108297, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.6. do 7.7. 2012, 22,92 €; Zverejnené: 16. 7. 2012

FA2012105.pdf Adobe PDF súbor


FA2012104

Fa č. 7207123497, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.6. do 7.7. 2012, 16,76 €; Zverejnené: 16. 7. 2012

FA2012104.pdf Adobe PDF súbor


FA2012103

Fa č. 121128, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac jún 2012, 444,72 €; Zverejnené: 12. 7. 2012

FA2012103.pdf Adobe PDF súbor


FA2012102

Fa č. 20120466, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci, 70,22 €; Zverejnené: 12. 7. 2012

FA2012102.pdf Adobe PDF súbor


FA2012101

Fa č. 21201255, Emporo s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, Držiak na vrecia na odpady pojazdný, 117,00 €; Zverejnené: 11. 7. 2012

FA2012101.pdf Adobe PDF súbor


FA2012100

Fa č. 0740155253, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby 1.6. až 30.6. 2012 2, 82,80 €; Zverejnené: 10. 7. 2012

FA2012100.pdf Adobe PDF súbor


FA2012099

Fa č. 2740097223, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, telekomunikačné služby 1.6. až 30.6. 2012, 57,94 €; Zverejnené: 10. 7. 2012

FA2012099.pdf Adobe PDF súbor


FA2012098

Fa č. 121083, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2012, 977,56 €; Zverejnené: 10. 7. 2012

FA2012098.pdf Adobe PDF súbor


FA2012097

Fa č. 120100162, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 101,68 €; Zverejnené: 10. 7. 2012

FA2012097.pdf Adobe PDF súbor


FA2012096

Fa č. -, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, vodné - nedoplatok 1/2 2012, 87,48 €; Zverejnené: 6. 7. 2012

FA2012096.pdf Adobe PDF súbor


FA2012095

Fa č. 121087, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie zamestnancov - jún 2012, 45,00 €; Zverejnené: 6. 7. 2012

FA2012095.pdf Adobe PDF súbor


FA2012094

Fa č. 121086, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, stravovanie klientov - jún 2012, 10000,70 €; Zverejnené: 6. 7. 2012

FA2012094.pdf Adobe PDF súbor


FA2012093

Fa č. 20122829, GAJOS s.r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš, činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2012, 119,50 €; Zverejnené: 4. 7. 2012

FA2012093.pdf Adobe PDF súbor


FA2012092

Fa č. 51270546, QUADRIQ a.s., Priemyselná 1, 03101 Liptovský Mikuláš, nájomné za 6/2012, 81,67 €; Zverejnené: 2. 7. 2012

FA2012092.pdf Adobe PDF súbor


FA2012091

Fa č. 817932, ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, hygienické poteby, 57,60 €; Zverejnené: 26. 6. 2012

FA2012091.pdf Adobe PDF súbor


FA2012090

Fa č. 0159366285, Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Informácia o stave účtu - príloha k faktúre, 1,60 €; Zverejnené: 20. 6. 2012

FA2012090.pdf Adobe PDF súbor


FA2012089

Fa č. 121116370, CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, hygienické potreby, 262,21 €; Zverejnené: 20. 6. 2012

FA2012089.pdf Adobe PDF súbor


FA2012088

Fa č. 120100133, ECHO security s.r.o., Horná ulica 484/20, 976 11 Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 105,90 €; Zverejnené: 15. 6. 2012

FA2012088.pdf Adobe PDF súbor


FA2012087

Fa č. 7206070056, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, faktúra za hlasové služby od 8.5. do 7.6. 2012, 9,98 €; Zverejnené: 15. 6. 2012

FA2012087.pdf Adobe PDF súbor


FA2012086

Fa č. 120949, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovký Mikuláš, dodávka elektrickej energie, odkanalizovanie splašokových a zrážkových vôd za mesiac máj 2012, 515,27 €; Zverejnené: 14. 6. 2012

FA2012086.pdf Adobe PDF súbor


FA2012085

Fa č. 20120392, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci, 70,22 €; Zverejnené: 13. 6. 2012

FA2012085.pdf Adobe PDF súbor


FA2012084

Fa č. 200151925, Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, predplatné ZDRAVIE, SLOVENKA, 30,97 €; Zverejnené: 1. 7. 2012

FA2012084.pdf Adobe PDF súbor


FA2012083

Fa č. 7739102753, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Hlasové služby - máj 2012, 66,73 €; Zverejnené: 7. 6. 2012

FA2012083.pdf Adobe PDF súbor


FA2012082

Fa č. 9739161424, Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Telekomunikačné služby - máj 2012, 82,80 €; Zverejnené: 7. 6. 2012

FA2012082.pdf Adobe PDF súbor


FA2012081

Fa č. 20120423, DUGE CATERING s.r.o., Jánošíkova 538, 031 01 Liptovský Mikuláš, dodaná strava 05/2012, 390,77 €; Zverejnené: 7.6. 2012

FA2012081.pdf Adobe PDF súbor


FA2012080

Fa č. 120933, Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Lipt. Mikuláš, stravovanie klientov - máj 2012, 10241,27 €; Zverejnené: 7.6. 2012

FA2012080.pdf Adobe PDF súbor


FA2012079

Fa č. 120932, Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov, máj 2012, 57,00 €; Zverejnené: 7.6. 2012

FA2012079.pdf Adobe PDF súbor


FA2012078

Fa č. 120925, Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu, Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodáva tepla a TÚV, máj 2012, 1121,57 €; Zverejnené: 6.6. 2012

FA2012078.pdf Adobe PDF súbor


FA2012077

Fa č. 815280, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o., Trenčianska Teplá, osviežovače a vône, 48,00 €; Zverejnené: 29.5.2012

FA2012077.pdf Adobe PDF súbor


FA2012076

Fa č. 51270408, Quadriq a.s., Liptovský Mikuláš, nájomné - máj 2012, 81,67 €; Zverejnené: 28.5.2012

FA2012076.pdf Adobe PDF súbor


FA2012075

Fa č. 5163773639, Orange Slovensko a.s., Bratislava, telefonické služby, 1,84 €; Zverejnené: 21.5.2012

FA2012075.pdf Adobe PDF súbor


FA2012074

Fa č. 121112979, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec, hygienické potreby - apríl 2012, 262,21 €; Zverejnené: 16.5.2012

FA2012074.pdf Adobe PDF súbor


FA2012073

Fa č. 120730, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie a stočné za apríl 2012, 551,86 €; Zverejnené: 15.5.2012

FA2012073.pdf Adobe PDF súbor


FA2012072

Fa č. 120100102, ECHO security s.r.o., Selce, Ročná odborná prehliadka EPS a ďalších, 761,22 €; Zverejnené: 15.5.2012

FA2012072.pdf Adobe PDF súbor


FA2012071

Fa č. 20120317, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - apríl 2012, 58,52 €; Zverejnené: 14.5.2012

FA2012071.pdf Adobe PDF súbor


FA2012070

Fa č. 9738110232, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby apríl 2, 66,73 €; Zverejnené: 9.5.2012

FA2012070.pdf Adobe PDF súbor


FA2012069

Fa č. 7738168248, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby apríl, 82,80 €; Zverejnené: 9.5.2012

FA2012069.pdf Adobe PDF súbor


FA2012068

Fa č. 20110331, Duge Catering, s.r.o, Liptovský Mikuláš, strava - apríl 2012, 359,02 €; Zverejnené: 9.5.2012

FA2012068.pdf Adobe PDF súbor


FA2012067

Fa č. 120712, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za apríl 2012, 10 186,52 €; Zverejnené: 9.5.2012

FA2012067.pdf Adobe PDF súbor


FA2012066

Fa č. 120713, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za apríl 2012, 57,00 €; Zverejnené: 9.5.2012

FA2012066.pdf Adobe PDF súbor


FA2012065

Fa č. 120702, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - apríl 2012, 1 765,79 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012065.pdf Adobe PDF súbor


FA2012064

Fa č. 812594, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o., Trenčianska Teplá, osviežovače a vône, 57,60 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012064.pdf Adobe PDF súbor


FA2012063

Fa č. 51270337, Quadriq a.s., Liptovský Mikuláš, nájomné - apríl 2012, 81,67 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012063.pdf Adobe PDF súbor


FA2012062

Fa č. 2012276, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 418,17 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012062.pdf Adobe PDF súbor


FA2012060

Fa č. 10712, SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš, revízia výťahov, 102,00 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012060.pdf Adobe PDF súbor


FA2012059

Fa č. 5160319495, Orange Slovensko a.s., Bratislava, telefonické služby, 4,60 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012059.pdf Adobe PDF súbor


FA2012058

Fa č. 20121628, Gajos s.r.o., Liptovský Miuláš, činnosť TPO, BOZP 1. štvrťrok 2012, 119,50 €; Zverejnené: 19.4.2012

FA2012058.pdf Adobe PDF súbor


FA2012057

Fa č. 2012186, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - apríl 2012, 262,21 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012057.pdf Adobe PDF súbor


FA2012056

Fa č. 120529, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie a stočné za marec 2012, 652,26 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012056.pdf Adobe PDF súbor


FA2012055

Fa č. 12VF0121, FOX-LAS s.r.o., Liptovský Mikuláš, rost pozik. šírka pásky 3 mm, 284,17 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012055.pdf Adobe PDF súbor


FA2012054

Fa č. 20120235, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - marec 2012, 67,90 €; Zverejnené: 7.5.2012

FA2012054.pdf Adobe PDF súbor


FA2012053

Fa č. 5737173810, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby marec 2, 82,80 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012053.pdf Adobe PDF súbor


FA2012052

Fa č. 2737115936, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby marec, 79,68 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012052.pdf Adobe PDF súbor


FA2012051

Fa č. 120490, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - marec 2012, 2 815,14 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012051.pdf Adobe PDF súbor


FA2012050

Fa č. 120100066, ECHO security s.r.o., Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 105,95 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012050.pdf Adobe PDF súbor


FA2012048

Fa č. 120505, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za marec 2012, 10 647,89 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012048.pdf Adobe PDF súbor


FA2012047

Fa č. 2012230, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 422,36 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012047.pdf Adobe PDF súbor


FA2012046

Fa č. 2012/0166, Erika Porubiaková Copy - servis, Liptovský Mikuláš, kancelárske potreby, 152,80 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012046.pdf Adobe PDF súbor


FA2012045

Fa č. 120023, ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Batizovce, hlavica na ventil, 41,88 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012045.pdf Adobe PDF súbor


FA2012044

Fa č. 20120235, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 175,14 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012044.pdf Adobe PDF súbor


FA2012043

Fa č. 51270185, Quadriq a.s., Liptovský Mikuláš, nájomné - marec 2012, 81,67 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012043.pdf Adobe PDF súbor


FA2012042

Fa č. 2212012, RVC-ZO so sídlom v Štrbe, Poprad, príručka, 21,00 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012042.pdf Adobe PDF súbor


FA2012041

Fa č. 810639, Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o., Trenčianska Teplá, osviežovače, 48,00 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012041.pdf Adobe PDF súbor


FA2012040

Fa č. 120373, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - nedoplatok 2011 282,13 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012040.pdf Adobe PDF súbor


FA2012039

Fa č. 5156878696, Orange Slovensko a.s., Bratislava, telefonické služby, 5,27 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012039.pdf Adobe PDF súbor


FA2012038

Fa č. 121107093, CWS-boco Slovensko s.r.o, Hlohovec, hygienické potreby - marec 2012, 262,21 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012038.pdf Adobe PDF súbor


FA2012037

Fa č. 2012011, Clinimed s.r.o., Bratislava, Suction Pump, 369,00 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012037.pdf Adobe PDF súbor


FA2012036

Fa č. 120372, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie a stočné za február 2012, 627,41 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012036.pdf Adobe PDF súbor


FA2012035

Fa č. 120344, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - január 2012, 3 910,62 €; Zverejnené: 30.4.2012

FA2012035.pdf Adobe PDF súbor


FA2012034

Fa č. 3170002901, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš, vodné a stočné - nedoplatok 2011 34,58 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012034.pdf Adobe PDF súbor


FA2012033

Fa č. 20120147, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - február 2012, 70,22 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012033.pdf Adobe PDF súbor


FA2012031

Fa č. 5736179822, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby február 2, 82,80 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012031.pdf Adobe PDF súbor


FA2012030

Fa č. 8736122285, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby február, 75,54 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012030.pdf Adobe PDF súbor


FA2012029

Fa č. 120330, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov za február 2012, 63,00 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012029.pdf Adobe PDF súbor


FA2012028

Fa č. 120329, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov za február 2012, 9892,48 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012028.pdf Adobe PDF súbor


FA2012027

Fa č. 120100041, ECHO security s.r.o., Selce, Mesačná kontrola EPS a ďalšie, 105,95 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012027.pdf Adobe PDF súbor


FA2012026

Fa č. 20120137, Duge Catering, s.r.o, Liptovský Mikuláš, strava - február 2012, 363,07 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012026.pdf Adobe PDF súbor


FA2012025

Fa č. 2012147, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 91,04 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012025.pdf Adobe PDF súbor


FA2012024

Fa č. 51270110, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - február 2012, 81,67 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012024.pdf Adobe PDF súbor


FA2012023

Fa č. 121105300, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec, hygienické potreby, 262,21 €; Zverejnené: 30.3.2012

FA2012023.pdf Adobe PDF súbor


FA2012022

Fa č. 2629242, ECOPRESS a.s., Bratislava, sestra od 4/2012 do 2/2013, 15,32 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012022.pdf Adobe PDF súbor


FA2012021

Fa č. 5153460759, Orange Slovensko a.s., Bratislava, telefonické služby, 5,16 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012021.pdf Adobe PDF súbor


FA2012020

Fa č. 2012109, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 297,25 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012020.pdf Adobe PDF súbor


FA2012019

Fa č. 120190, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, vodné a stočné - január 2012, 607,37 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012019.pdf Adobe PDF súbor


FA2012018

Fa č. 121400606, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec, rolované papierové utierky, 67,30 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012018.pdf Adobe PDF súbor


FA2012017

Fa č. 20120053, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - január 2012, 67,03 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012017.pdf Adobe PDF súbor


FA2012016

Fa č. 5735182092, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby 2 január 2012 82,80 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012016.pdf Adobe PDF súbor


FA2012015

Fa č. 1735125565, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby január 2012, 70,86 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012015.pdf Adobe PDF súbor


FA2012014

Fa č. 120174, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - január 2012, 10 270,16 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012014.pdf Adobe PDF súbor


FA2012013

Fa č. 120175, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov - január 2012, 69,00 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012013.pdf Adobe PDF súbor


FA2012012

Fa č. 120150, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - január 2012, 3 449,32 €; Zverejnené: 7.2.2012

FA2012012.pdf Adobe PDF súbor


FA2012011

Fa č. 20120054, Duge Catering, s.r.o, Liptovský Mikuláš, strava - január 2012, 366,00 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012011.pdf Adobe PDF súbor


FA2012010

Fa č. 120100014, ECHO security s.r.o., Selce, Štvrťročná kontrola EPS DD a ďalšie, 342,55 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012010.pdf Adobe PDF súbor


FA2012009

Fa č. 112850, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - december 2011, 646,88 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012009.pdf Adobe PDF súbor


FA2012008

Fa č. 51270034, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - január 2012, 81,67 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012008.pdf Adobe PDF súbor


FA2012007

Fa č. 121101137, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - január 2012, 262,21 €; Zverejnené: 29.2.2012

FA2012012.pdf Adobe PDF súbor


FA2012006

Fa č. 120174, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - január 2012 doplatok, 270,16 €; Zverejnené: 7.2.2012

FA2012006.pdf Adobe PDF súbor


FA2012005

Fa č. 2012041, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 125,30 €; Zverejnené: 31.1.2012

FA2012005.pdf Adobe PDF súbor


FA2012004

Fa č. 5150001070, Orange Slovensko a.s., Bratislava, telefonické služby, 6,82 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2012004.pdf Adobe PDF súbor


FA2012003

Fa č. 00912, SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš, revízia výťahov, 101,58 €; Zverejnené: 31.1.2012

FA2012003.pdf Adobe PDF súbor


FA2012002

Fa č. 2012004, D.H. KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby, 333,63 €; Zverejnené: 31.1.2012

FA2012002.pdf Adobe PDF súbor


FA2012001

Fa č. 13324, AJFA+AVIS s.r.o., Žilina, publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", 49,00 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2012001.pdf Adobe PDF súbor


FA2011001

Fa č. 101134663, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - január 2011, 213,16 €; Zverejnené: 4.1.2011

FA2011001.pdf Adobe PDF súbor


FA2011002

Fa č. 73949/2011, AJFA+AVIS,s.r.o. Žilina, Predplatné publikácií - január 2011, 48,- €; Zverejnené: 20.1.2011

FA2011002.pdf Adobe PDF súbor


FA2011003

Fa č. 102779, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, závodné stravovanie - január 2011, 96,94 €; Zverejnené: 10.1.2011

FA2011003.pdf Adobe PDF súbor


FA2011004

Fa č. 4721901147, T Com, Bratislava, telefónne služby - január 2011, 121,80 €; Zverejnené: 9.1.2011

FA2011004.pdf Adobe PDF súbor


FA2011005

Fa č. 0721956646, T Com, Bratislava, telefónne služby - január 2011, 82,11 €; Zverejnené: 9.1.2011

FA2011005.pdf Adobe PDF súbor


FA2011006

Fa č. 51071941, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - január 2011, 80,99 €; Zverejnené: 9.1.2011

FA2011006.pdf Adobe PDF súbor


FA2011007

Fa č. 102778, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - január 2011, 9 367,63 €; Zverejnené: 9.1.2011

FA2011007.pdf Adobe PDF súbor


FA2011008

Fa č. 102773, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávky tepla - január 2011, 3 240,64 €; Zverejnené: 9.1.2011

FA2011008.pdf Adobe PDF súbor


FA2011009

Fa č. 11002, Ján FILIPKO, ECHO- elektronické chránenie objektov, Selce, periodická prehliadka - január 2011, 105,95 €; Zverejnené: 13.1.2011

FA2011009.pdf Adobe PDF súbor


FA2011010

Fa č. OF20101345, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - január 2011, 82,30 €; Zverejnené: 15.1.2011

FA2011010.pdf Adobe PDF súbor


FA2011011

Fa č. 102804, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej energie - január 2011, 708,43 €; Zverejnené: 16.1.2011

FA2011011.pdf Adobe PDF súbor


FA2011012

Fa č. 3070003841, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, vodné, stočné - január 2011, 168,91 €; Zverejnené: 19.1.2011

FA2011012.pdf Adobe PDF súbor


FA2011013

Fa č. 031059682-02-03-3, Orange, Bratislava, mesačný paušál - január 2011, 4,60 €; Zverejnené: 21.1.2011

FA2011013.pdf Adobe PDF súbor


FA2011014

Fa č. 11100123, RM Gastro – JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, servisná prehliadka práčky - január 2011, 137,40 €; Zverejnené: 21.1.2011

FA2011014.pdf Adobe PDF súbor


FA20110115

Fa č. 111101598, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec, hygienické potreby - január 2011, 255,79 €; Zverejnené: 28.1.2011

FA2011015.pdf Adobe PDF súbor


FA2011016

Fa č. 51170035, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - január 2011, 81,67 €; Zverejnené: 2.2.2011

FA2011016.pdf Adobe PDF súbor


FA2011017

Fa č. 1051132, ECOPRESS a.s., Bratislava, Publikácia „Sestra“ - január 2011, 13,80 €; Zverejnené: 2.2.2011

FA2011017.pdf Adobe PDF súbor


FA2011018

Fa č. 0172011, SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš, revízia výťahov - február 2011, 101,58 €; Zverejnené: 4.2.2011

FA2011018.pdf Adobe PDF súbor


FA2011019

Fa č. 20110051, GASTRO CATERING, s.r.o., Ružomberok, dodaná strava - február 2011, 324,72 €; Zverejnené: 5.2.2011

FA2011019.pdf Adobe PDF súbor


FA2011020

Fa č. 11015, Ján FILIPKO, ECHO- elektronické chránenie objektov, Selce, periodická prehliadka - február 2011, 342,55 €; Zverejnené: 9.2.2011

FA2011020.pdf Adobe PDF súbor


FA2011021

Fa č. 110191,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla TÚV - február 2011, 3 004,94 €; Zverejnené: 10.2.2011

FA2011021.pdf Adobe PDF súbor


FA2011022

Fa č. 110191, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec, čistiace potreby - február 2011, 67,39 €; Zverejnené: 10.2.2011

FA2011022.pdf Adobe PDF súbor


FA2011023

Fa č. 7723012691 T Com, Bratislava, telefónne služby - február 2011, 108,89 €; Zverejnené: 13.2.2011

FA2011023.pdf Adobe PDF súbor


FA2011024

Fa č. 8723067834 T Com, Bratislava, telefónny paušál - február 2011, 82,80 €; Zverejnené: 13.2.2011

FA2011024.pdf Adobe PDF súbor


FA2011025

Fa č. OF20100062, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - február 2011, 75,89 €; Zverejnené: 16.2.2011

FA2011025.pdf Adobe PDF súbor


FA2011026

Fa č. 110395,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - február 2011, 9 626,32 €; Zverejnené: 16.2.2011

FA2011026.pdf Adobe PDF súbor


FA2011027

Fa č. 110396,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov - február 2011, 154,58 €; Zverejnené: 16.2.2011

FA2011027.pdf Adobe PDF súbor


FA2011028

Fa č. 110399,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej odkanalizoavnie splaškových a zráškových vôd - február 2011, 572,77 €; Zverejnené: 17.2.2011

FA2011028.pdf Adobe PDF súbor


FA2011029

Fa č. 111400779, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec, hygienické potreby - február 2011, 32,99 €; Zverejnené: 25.2.2011

FA2011029.pdf Adobe PDF súbor


FA2011030

Fa č. 111104616, CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec, hygienické potreby - február 2011, 255,79 €; Zverejnené: 25.2.2011

FA2011030.pdf Adobe PDF súbor


FA2011031

Fa č. 51170215, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - február 2011, 81,67 €; Zverejnené: 1.3.2011

FA2011031.pdf Adobe PDF súbor


FA2011032

Fa č. 0159366285, Orange, Bratislava, mesačný paušál - február 2011, 5,65 €; Zverejnené:1.3.2011

FA2011032.pdf Adobe PDF súbor


FA2011033

Fa č. 110427,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2010, -3449,41 €; Zverejnené: 1.3.2011

FA2011033.pdf Adobe PDF súbor


FA2011034

Fa č. 1731000059, GAMO, Banská Bystrica, komponenty na PC – marec 2011, 81,50 €, Zverejnené 6.3.2011

FA2011034.pdf Adobe PDF súbor


FA2011035

Fa č. 2011106, D.H.KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, čistiace potreby – marec 2011, 176,26 €, Zverejnené 6.3.2011

FA2011035.pdf Adobe PDF súbor


FA2011036

Fa č. 110450, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - marec 2011, 8 606,56 €; Zverejnené: 9.3.2011

FA2011036.pdf Adobe PDF súbor


FA2011037

Fa č. 110450, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - marec 2011, 2 676,86 €; Zverejnené: 9.3.2011

FA2011037.pdf Adobe PDF súbor


FA2011038

Fa č. 110449, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov - marec 2011, 149,34 €; Zverejnené: 9.3.2011

FA2011038.pdf Adobe PDF súbor


FA2011039

Fa. č. 1724029627, T Com, Bratislava, telefónny paušál - marec 2011, 96,79 €; Zverejnené: 11.3.2011

FA2011039.pdf Adobe PDF súbor


FA2011040

Fa. č. 039301668-01-01-2, T Com, Bratislava, telefónny paušál - marec 2011, 82,80 €; Zverejnené: 12.3.2011

FA2011040.pdf Adobe PDF súbor


FA2011041

Fa č. 11040, Ján FILIPKO, ECHO- elektronické chránenie objektov, Selce, periodická prehliadka - marec 2011, 105,95 €; Zverejnené: 12.3.2011

FA2011041.pdf Adobe PDF súbor


FA2011042

Fa č. 2011133, D.H.KOMPLET s.r.o., Liptovský Mikuláš, hygienické potreby – marec 2011, 73,57 €, Zverejnené 13.3.2011

FA2011042.pdf Adobe PDF súbor


FA2011043

Fa č. OF20100175, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - marec 2011, 75,48 €; Zverejnené: 16.3.2011

FA2011043.pdf Adobe PDF súbor


FA2011044

Fa č. 110593, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka elektrickej odkanalizoavnie splaškových a zráškových vôd - marec 2011, 553,85 €;Zverejnené: 17.3.2011

FA2011044.pdf Adobe PDF súbor


FA2011045

Fa č. 20110151, GASTRO CATERING, s.r.o., Ružomberok, dodaná strava – marec 2011, 366,- €; Zverejnené: 17.3.2011

FA2011045.pdf Adobe PDF súbor


FA2011046

Fa č. 51170282, QUADRIO, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - marec 2011, 81,67 €; Zverejnené: 23.3.2011

FA2011046.pdf Adobe PDF súbor


FA2011047

Fa č. 111107501, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - marec 2011, 255,79 €; Zverejnené: 24.3.2011

FA2011047.pdf Adobe PDF súbor


FA2011048

Fa č. 5116661423, Orange, Bratislava, mesačný paušál - marec 2011, 5,10 €; Zverejnené: 25.3.2011

FA2011048.pdf Adobe PDF súbor


FA2011049

Fa č. 20110960, GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš, činnosť TPO, BOZP za 1.štvrtok 2011-marec 2011, 99,58€, Zverejnené: 2.4. 2011

FA2011049.pdf Adobe PDF súbor


FA2011050

Fa č. 0872011, SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš, odborná prehliadka výťahov-revízia v stanovenej lehote nariadená zákonom 124/2006-apríl2011, 101,58€, Zverejnené:6.4. 2011

FA2011050.pdf Adobe PDF súbor


FA2011051

Fa č. 11065, Ján FILIPKO, ECHO., Selce, mesačná kontrola EPS DD LM, réžia a ostatné náklady-apríl2011, 105,95€, Zverejnené:6.4. 2011

FA2011051.pdf Adobe PDF súbor


FA2011052

Fa č. 110678, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, Vyúčtovanie nákladov za poskytnuté služby-dodávka tepla aTÚV-marec 2011, 2.329,15€, Zverejnené:7.4. 2011

FA2011052.pdf Adobe PDF súbor


FA2011053

Fa č. 110527, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov-marec 2011, 9797,17€, Zverejnené:7.4. 2011

FA2011053.pdf Adobe PDF súbor


FA2011054

Fa č. 110682,Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, závodné stravovanie zamestnancov-marec 2011, 162€, Zverejnené:7.4. 2011

FA2011054.pdf Adobe PDF súbor


FA2011055

Fa č. 20110314, GASTRO CATERING, s.r.o., Ružomberok, dodaná strava – marec 2011, 427,49 €; Zverejnené: 7.4.2011

FA2011055.pdf Adobe PDF súbor


FA2011056

Fa č. 6725099077, T Com, Bratislava, telefónny paušál - marec 2011, 82,80 €; Zverejnené: 7.4.2011

FA2011056.pdf Adobe PDF súbor


FA2011057

Fa č. 4725044158, T Com, Bratislava, telefónny paušál - marec 2011, 108,82 €; Zverejnené: 7.4.2011

FA2011057.pdf Adobe PDF súbor


FA2011058

Fa č. OF20110286, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, zabezpečenie služieb o ochrane zdravia pri práci - apríl 2011, 78,80 €; Zverejnené: 15.4.2011

FA2011058.pdf Adobe PDF súbor


FA2011059

Fa č. 51170478, QUADRIQ, a.s., Liptovský Mikuláš, mesačné nájomné prenosových prostriedkov PCO - apríl 2011, 81,67 €; Zverejnené: 21.4.2011

FA2011059.pdf Adobe PDF súbor


FA2011060

Fa č. 5120043902, Orange, Bratislava, mesačný paušál - apríl 2011, 6,89 €; Zverejnené: 26.4.2011

FA2011060.pdf Adobe PDF súbor


FA2011061

Fa č. 111111493, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - apríl 2011, 255,79 €; Zverejnené: 27.4.2011

FA2011061.pdf Adobe PDF súbor


FA2011062

Fa č. 110875, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - apríl 2011, 1 451,29 €; Zverejnené: 3.5.2011

FA2011062.pdf Adobe PDF súbor


FA2011066

Fa č. 110889, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - apríl 2011, 9 419,65 €; Zverejnené: 5.5.2011

FA2011066.pdf Adobe PDF súbor


FA2011086

Fa č. 111146, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - máj 2011, 9 650,66 €; Zverejnené: 10.6.2011

FA2011086.pdf Adobe PDF súbor


FA2011093

Fa č. 3/2011, Maliarske a natieračské práce Rastislav Tomčík, Andice 30, 031 01 Lipt. Mikuláš, Maliarske a natieračské práce, 5 224,40 €; Zverejnené: 24.6.2011

FA2011093.pdf Adobe PDF súbor


FA2011102

Fa č. 111380, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - jún 2011, 8 895,42 €; Zverejnené: 8.7.2011

FA2011102.pdf Adobe PDF súbor


FA2011199

Fa č. 111788, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - august 2011, 10 155,50 €; Zverejnené: 6.9.2011

FA2011199.pdf Adobe PDF súbor


FA2011152

Fa č. 112018, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - september 2011, 9 895,21 €; Zverejnené: 6.10.2011

FA2011152.pdf Adobe PDF súbor


FA2011192

Fa č. 112370, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - november 2011, 2 945,11 €; Zverejnené: 6.12.2011

FA2011192.pdf Adobe PDF súbor


FA2011197

Fa č. 112473, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - november 2011, 9 917,99 €; Zverejnené: 8.12.2011

FA2011197.pdf Adobe PDF súbor


FA2011203

Fa č. 110124, ARJO-HUMANIC SK, Batizovce, vyúčtovanie nákladov, 6 633,44 €; Zverejnené: 21.12.2011

FA2011203.pdf Adobe PDF súbor


FA2011207

Fa č. 112798, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - december 2011 preddavok, 5 145,70 €; Zverejnené: 22.12.2011

FA2011207.pdf Adobe PDF súbor


FA2011208

Fa č. 20115857, Gajos, s.r.o. Liptovský Mikuláš, činnosť TPO, BOZP za 4. štvrťrok 2011, 119,50 €; Zverejnené: 10.1.2012

FA2011208.pdf Adobe PDF súbor


FA2011209

Fa č. 51171612, Quadriq a.s., Liptovský Mikuláš, nájomné - december 2011, 81,67 €; Zverejnené: 10.1.2012

FA2011209.pdf Adobe PDF súbor


FA2011210

Fa č. 111135829, CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec hygienické potreby - apríl 2011, 262,21 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2011210.pdf Adobe PDF súbor


FA2011214

Fa č. 11287, Ján Filipko, ECHO- Elektronické chránenie objektov, 105,95 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2011214.pdf Adobe PDF súbor


FA2011215

Fa č. 20111121, Duge Catering, s.r.o, Liptovský Mikuláš, strava - december 2011, 354,29 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2011215.pdf Adobe PDF súbor


FA2011216

Fa č. 112817, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, dodávka tepla a TÚV - december 2011, 3 261,37 €; Zverejnené: 5.1.2012

FA2011216.pdf Adobe PDF súbor


FA2011217

Fa č. 8734116066, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby december 2011 1, 78,50 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2011217.pdf Adobe PDF súbor


FA2011218

Fa č. 2734173342, Slovak Telekom a.s., Bratislava, telefonické služby december 2011 2, 82,80 €; Zverejnené: 25.1.2012

FA2011218.pdf Adobe PDF súbor


FA2011219

Fa č. 112843, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie zamestnancov - december 2011 doplatok, 54,00 €; Zverejnené: 31.1.2012

FA2011219.pdf Adobe PDF súbor


FA2011220

Fa č. 112842, Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš, stravovanie klientov - december 2011 doplatok, 4 806,45 €; Zverejnené: 10.1.2012

FA2011220.pdf Adobe PDF súbor


FA2011221

Fa č. OF20111267, Pracovná zdravotná služba s.r.o., Poprad, poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci - december 2011, 73,42 €; Zverejnené: 31.1.2012

FA2011221.pdf Adobe PDF súbor

<< Späť