Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Covid – 19

OZNÁMENIE – OČKOVANIE PROTI COVID 19

Dňa 24.11.2021 sa 3. dávkou zaočkovalo proti COVID-19 priamo v našom zariadení 24 seniorov a 6 zamestnancov prostredníctvom Výjazdovej očkovacej služby z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

Dňa 26.02.2021 sa proti COVID-19 zaočkovalo priamo v ZPSaDSS MLM 26 klientov z celkového počtu 41 seniorov vo veku 63 až 98 rokov.  Medzi prvými zaočkovanými zo zariadenia bola aj Margita Vlhová, stará mama lyžiarky Petry Vlhovej.
Zabezpečili sme si potrebnú dokumentáciu a všetky anamnestické údaje klientov sme spracovali pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Piatim klientom lekár vakcináciu neodporučil. Mobilných klientov sme očkovali vo vyhradených priestoroch, imobilných priamo na lôžku. Vakcináciu zrealizovali pracovníci Výjazdovej očkovacej služby z Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.
Zaočkovaných je aj 17 zamestnancov, z toho 12 už aj druhou dávkou vakcíny.
V zariadení raz týždenne testujeme antigénovými testami všetkých svojich zamestnancov a každých 14 dní aj klientov.

KORONAVÍRUS (ochorenie COVID – 19)

V súvislosti s opatreniami k prevencii vzniku, šíreniu a  zvládnutiu možnej krízovej situácie  ochorenia  COVID – 19  krízový tím zariadenia

  • denne sleduje aktuálne informácie,
  • komunikuje s krízovým tímom mesta Liptovský Mikuláš,
  • má kontakty na lekára a RÚVZ,
  • má vypracovaný ,,Plán preventívnych opatrení“,
  • má vypracovaný ,,Plán krízových opatrení v prípade karantény,
  • v prípade krízovej situácie sú činnosti zariadenia zredukované na minimum s dôrazom na udržanie poskytovania štandardnej sociálnej služby.

Poskytovanie informácií ohľadom klientov a informácií o umiestnení žiadateľa do zariadenia poskytujeme telefonicky a prostredníctvom emailovej komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a rešpektovanie odporúčaných prijatých opatrení.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Zuzana Šlauková                                                                                                                                                               riaditeľka ZPS a DSS mesta LM