Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Voľnočasové aktivity

Plán aktivít pre PSS na rok 2021

Január

 • Reminiscenčná terapia – skupinové a individuálne rozhovory o prežitých Vianočných sviatkoch, prianie do Nového roka, 
 • Pracovná terapia – úprava prostredia v interiéri /uloženie stromčekov a vianočných ozdôb, aktualizácia informačných tabúľ/, 
 • Deň komplimentov – spoločné posedenie spojené s besedou a rozhovormi, vyjadrenie komplimentov osobe, ktorú si vážime, obdivujeme, je nám vzorom, 
 • Pamäťové cvičenie  v kruhu  – meno, mesto, 
 • Individuálne vyplňovanie dotazníkov elektronickou formou, 
 • Komunitné stretnutie s PSS /rozlúčka so starým rokom a privítanie  Nového roka symbolickým prípitkom/ + mesačná súťaž (nájdi rozdiely). Odovzdanie zakúpených vecí na voľnočasové aktivity a relax z OZ Strieborný vlas.

Február

 • Pracovná terapia – výroba masiek  pri príležitosti blížiacich sa fašiangov na tvár,  
 • Fašiangy –program sprostredkovaný cez dataprojektor.  Spoločné posedenie pri šiškách a čaji. 
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle,  
 • Reminiscenčná terapia – Deň materského jazyka. Navodiť spomienky na rodný jazyk a nárečia, 
 • Pracovná terapia  – úprava bylinkovej záhradky, 
 • Pracovná terapia –výsadba cibuľovín do kvetináčov (tulipány, narcisy, hyacinty),     
 • Komunitné stretnutie s PSS (stanovenie dní na realizáciu videohovorov a relaxačných kresiel)  + mesačná súťaž (ktorý mesiac má 28 dní) .

Marec

 • Pracovná terapia – aktualizácia informačnej tabule /MDŹ, mesiac knihy/, 
 • Pracovná terapia  – výroba veľkonočných pozdravov
 • Spoločné posedenie s programom detí formou dataprojektora s  občerstvením pri príležitosti MDŹ, 
 • Pracovná terapia – príprava kvetinovej záhradky v parku, 
 • Marec – mesiac knihy, čítanie básni a pranostík s PSS, 
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž (napíšte 3 slovenských spisovateľov).

Apríl

 • Deň Zeme – film formou dataprojektora , 
 • Úprava parku – hrabanie, zber papierov, odpadkov,  
 • Pracovná terapia – aktualizácia  informačných tabúľ, veľkonočná výzdoba, 
 • Pracovná terapia – úprava bylinkovej záhradky, výsadba kvetín, 
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž (maľované vajce).

Máj

 • Reminiscenčná terapia – skupinové rozhovory o tradíciách pri stavaní mája na dedinách, spomienky na oslavy sviatku práce, 
 • Deň tulipánov – spoločné posedenie spojené s besedou a filmom o tulipánoch, 
 • Pracovná terapia – výroba tulipánov z látky a maľovanie, 
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore o bylinkách, 
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž (krajina tulipánov).

Plán aktivít  sa môže meniť a upravovať podľa  aktuálnej situácie  prostredia v zariadení zohľadňujúc  epidemiologickú situáciu, ďalej podľa záujmu  prijímateľov sociálnej služby  a ich momentálneho zdravotného a psychického stavu.