Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Voľnočasové aktivity v tomto roku

Plán aktivít pre PSS na rok 2020

Január

 • Reminiscenčná terapia – skupinové a individuálne rozhovory o prežitých Vianočných sviatkoch, spomienky na tradície a zvyky na Troch kráľov, spoločné prianie do Nového roka,
 • Pracovná terapia – úprava prostredia v spoločenských miestnostiach /uloženie stromčekov a vianočných ozdôb, aktualizácia informačných tabúľ/,
 • Dychové cvičenia – ako správne dýchať,
 • Deň komplimentov – spoločné posedenie spojené s besedou a rozhovormi, vyjadrenie komplimentov osobe, ktorú si vážime, obdivujeme, je nám vzorom,
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore (káva, čaj),
 • Komunitné stretnutie s PSS /rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roka symbolickým prípitkom/ + mesačná súťaž.

Február

 • Pracovná terapia – výroba srdiečok pri príležitosti svätého Valentína,
 • Fašiangy – kultúrny program, výroba masiek na tvár pre deti /vystrihovanie, maľovanie, lepenie/,
 • Muzikoterapia – počúvanie a spievanie pesničiek na želanie,
 • Reminiscenčná terapia – Deň materského jazyka. Navodiť spomienky na rodný jazyk a nárečia, ktoré používali naši predkovia, význam slov v nárečiach,
 • Spoločné posedenie pri šiškách a káve,
 • Parlamentné voĺby SR 2020,
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž.
 • Hypertenzia – vznik, liečba, prevencia

Marec

 • Pracovná terapia – aktualizácia informačnej tabule /MDŹ, mesiac knihy/,
 • MDŽ – kultúrny program MŠ Žirafka,
 • MDŽ – kultúrny program Klub seniorov Palúdzka,
 • MDŽ – kultúrny program SZŠ Fenix,
 • MDŽ – kultúrny program SZŠ Liptovský Ján,
 • Spoločné posedenie s občerstvením pri príležitosti MDŹ,
 • Marec – mesiac knihy, čítanie básni a pranostík s PSS,
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž.

Apríl

 • Mesiac lesov – spoločné posedenie v altánku spojené s besedou o význame lesa pre náš život, úprava o označenie tabuliek na ochranu prostredia,
 • Pracovná terapia – výroba kraslíc a veľkonočnej výzdoby,
 • Pracovná terapia – úprava bylinkovej záhradky, príprava kvetináčov a výsadba kvetín,
 • Arteterapia – maľovanie s Veĺkou Nocou,
 • Biblioterapia – čítanie veľkonočných vinšov,
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž (maľované vajce).
 • Nádory hrubého čreva – vznik, liečba, prevencia .

Máj

 • Reminiscenčná terapia – skupinové rozhovory o tradíciách pri stavaní mája na dedinách, spomienky na oslavy sviatku práce,
 • Deň tulipánov – spoločné posedenie spojené s besedou o tulipánoch,
 • Pracovná terapia – výroba tulipánov z látky,
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore o bylinkách,
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Jún

 • Poznávací výlet – návšteva kultúrnych pamiatok ,, Park mini Slovensko – Liptovský Ján“.
 • Deň kvetov – spoločné posedenie spojené s besedou o tom, čo symbolizujú kvety,
 • Inkontinencia – vznik, liečba, prevencia ,
 • Jánsky deň – opekanie klobásky,
 • Pracovná terapia – práca s kartónom, výroba spoločného obrazu veĺkých kvetov,
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Júl

 • Deň vtipov – súťaž ,,Vtipnejší vyhráva“,
 • Pamäťová olympiáda – otázky o Liptove,
 • Medzinárodný deň hlavolamov – súťaž,
 • Pracovná terapia – maľovanie na kameń v altánku,
 • Komunitné stretnutie+ mesačná súťaž.

August

 • Pracovná terapia – starostlivosť o kvety pri altánku, úprava okolia,
 • Helioterapia – relaxácia na slnku pri fontáne,
 • Hráme spoločenské hry v altánku,
 • Biblioterapia – spoločné posedenie a čítanie ,, anekdoty slávnych“,
 • Komunitné stretnutie+ mesačná súťaž.

September

 • Pracovná terapia – výroba predmetov z prírodného materiálu,
 • Deň čokolády – história čokolády, spoločné posedenie a rozprávanie pri teplej čokoláde,
 • Chrípka, prevencia, príčiny, liečba, očkovanie ,
 • Súťaž – poznáme prírodu? ,
 • Návšteva expozície Eleny Badovej – liečiteľky,
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Október

 • Deň jabĺk – spoločné posedenie pri ochutnávke jablkového koláča,
 • Mesiac úcty k starším – kultúrne predstavenie ,, Sami sebe,,
 • Súťaž medzi seniormi – 3 družstvá PSS (šikovnosť, vedomosť, zručnosť),
 • Pracovná terapia – výroba darčekov pre deti,
 • Očné ochorenia u seniorov, prevencia, liečba ,
 • Pracovná terapia – výroba darčekov pre deti v nemocnici – medaila za statočnosť,
 • Kultúrny program – deti zo SZŚ Felix,
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

November

 • Reminiscenčná terapia – spoločné rozhovory a spomienky na našich blízkych,
 • Deń pozdravov – spoločné posedenie a rozprávanie zamerané na pozdravy medzi ľudmi,
 • Pracovná terapia – výroba darčekov pre deti na Vianoce,
 • Pracovná terapia – výroba predmetov na výzdobu informačných tabúľ ( slnečnice ),
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

December

 • Pracovná terapia – príprava a výroba vianočnej výzdoby,
 • Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš? – spoloční posedenie a odovzdanie darčekov
 • Reminiscenčná terapia – adventné posedenie, spomínanie a počúvanie vianočných piesní a kolied,
 • Ochorenia kĺbov u seniorov
 • Kultúrny program – Vianoce (Vŕbové prútie, Žirafka, Klub seniorov Palúdzka a iné),
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.