Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Voľnočasové aktivity v tomto roku

Plán aktivít pre PSS na rok 2021

Január

 • Reminiscenčná terapia – skupinové a individuálne rozhovory o prežitých Vianočných sviatkoch, prianie do Nového roka, 
 • Pracovná terapia – úprava prostredia v interiéri /uloženie stromčekov a vianočných ozdôb, aktualizácia informačných tabúľ/, 
 • Deň komplimentov – spoločné posedenie spojené s besedou a rozhovormi, vyjadrenie komplimentov osobe, ktorú si vážime, obdivujeme, je nám vzorom, 
 • Pamäťové cvičenie  v kruhu  – meno, mesto, 
 • Individuálne vyplňovanie dotazníkov elektronickou formou, 
 • Komunitné stretnutie s PSS /rozlúčka so starým rokom a privítanie  Nového roka symbolickým prípitkom/ + mesačná súťaž (nájdi rozdiely). Odovzdanie zakúpených vecí na voľnočasové aktivity a relax z OZ Strieborný vlas.

Február

 • Pracovná terapia – výroba masiek  pri príležitosti blížiacich sa fašiangov na tvár,  
 • Fašiangy –program sprostredkovaný cez dataprojektor.  Spoločné posedenie pri šiškách a čaji. 
 • Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle,  
 • Reminiscenčná terapia – Deň materského jazyka. Navodiť spomienky na rodný jazyk a nárečia, 
 • Pracovná terapia  – úprava bylinkovej záhradky, 
 • Pracovná terapia –výsadba cibuľovín do kvetináčov (tulipány, narcisy, hyacinty),     
 • Komunitné stretnutie s PSS (stanovenie dní na realizáciu videohovorov a relaxačných kresiel)  + mesačná súťaž (ktorý mesiac má 28 dní) .

Marec

 • Pracovná terapia – aktualizácia informačnej tabule /MDŹ, mesiac knihy/, 
 • Pracovná terapia  – výroba veľkonočných pozdravov
 • Spoločné posedenie s programom detí formou dataprojektora s  občerstvením pri príležitosti MDŹ, 
 • Pracovná terapia – príprava kvetinovej záhradky v parku, 
 • Marec – mesiac knihy, čítanie básni a pranostík s PSS, 
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž (napíšte 3 slovenských spisovateľov).

Apríl

 • Deň Zeme – film formou dataprojektora , 
 • Úprava parku – hrabanie, zber papierov, odpadkov,  
 • Pracovná terapia – aktualizácia  informačných tabúľ, veľkonočná výzdoba, 
 • Pracovná terapia – úprava bylinkovej záhradky, výsadba kvetín, 
 • Komunitné stretnutie s PSS + mesačná súťaž (maľované vajce).

Máj

 • Reminiscenčná terapia – skupinové rozhovory o tradíciách pri stavaní mája na dedinách, spomienky na oslavy sviatku práce, 
 • Deň tulipánov – spoločné posedenie spojené s besedou a filmom o tulipánoch, 
 • Pracovná terapia – výroba tulipánov z látky a maľovanie, 
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore o bylinkách, 
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž (krajina tulipánov).

Jún

 • Poznávací výlet – návšteva kultúrnych pamiatok ,, Park mini Slovensko – Liptovský Ján“. 
 • Jánsky deň – opekanie klobásky, 
 • Pracovná terapia – maľovanie na kameň  v altánku, 
 • Súťažíme – prvá pomoc, 
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Júl

 • Deň vtipov – súťaž ,,Vtipnejší vyhráva“, 
 • Pamäťová olympiáda – otázky o Liptove, 
 • Medzinárodný deň hlavolamov – súťaž, 
 • Antistresové  omaľovanky podľa vlastného výberu,  
 • Komunitné stretnutie+ mesačná súťaž.

August

 • Pracovná terapia – starostlivosť o kvety pri altánku, úprava okolia, 
 • Helioterapia – relaxácia na slnku pri fontáne, 
 • Rozhovory pri čaji z mäty  z vlastnej záhrady, 
 • Hráme spoločenské hry v altánku – karty, človeče , nehnevaj sa, pexeso,
 • Vychádzky na čerstvom vzduchu,   
 • Komunitné stretnutie+ mesačná súťaž.

September

 • Pracovná terapia – výroba predmetov z prírodného materiálu (slnenčnice), 
 • „Deň rodiny“ – podpora zachovania a budovania vzťahu medzi prijímateľmi sociálnych služieb a ich rodinnými príslušníkmi. 
 • Rozhovory pri čaji z medovky z vlastnej záhrady, 
 • Film podľa vlastného výberu,  
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Október

 • Deň jabĺk – spoločné posedenie pri ochutnávke jablkového koláča, 
 • Mesiac úcty k starším –  premietanie kultúrneho programu  
 • Súťaž medzi seniormi – šúpeme jabĺčko jedným ťahom,  
 • Pracovná terapia – aktualizácia informačných tabúľ,  
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

November

 • Reminiscenčná terapia – spoločné rozhovory a spomienky na našich blízkych, 
 • Deň pozdravov – spoločné posedenie  zamerané  na pozdravy medzi ľuďmi, 
 • Pamäťové cvičenia,   
 • Pracovná terapia – výroba predmetov na výzdobu informačných tabúľ (Mikuláš, Vianoce, snehuliak) 
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

December

 • Pracovná terapia – vianočná  výzdoba,  
 • Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš? – spoločne posedenie a odovzdanie darčekov 
 • Adventné posedenie –  počúvanie vianočných piesní a kolied,  
 • Vianočný  program (prípadne  premietaný program  detí z besiedky a Vianočné vinše),  
 • Komunitné stretnutie + mesačná súťaž.

Plán aktivít  sa môže meniť a upravovať podľa  aktuálnej situácie  prostredia v zariadení zohľadňujúc  epidemiologickú situáciu, ďalej podľa záujmu  prijímateľov sociálnej služby  a ich momentálneho zdravotného a psychického stavu. 

Pri práci s prijímateľom sociálnej služby sa  najčastejšie využívajú:

ergoterapia ( pracovné činnosti, ktoré u prijímateľa sociálnej služby vyvolávajú pocit zodpovednosti  a dôležitosti, udržiavanie sebadôvery, vypĺňanie voľného  času, odstránenie  pocitu  nudy a menejcennosti ale hlavne socializáciu  v komunite), 

– biblioterapia ( činnosť spojená s čítaním kníh, týždennej tlače – noviny a časopisy,  rozhovory o literatúre),

– reminiscencia (spomínanie na časy minulé prostredníctvom  individuálnych  alebo skupinových rozhovorov či fotografií),

– muzikoterapia (počúvaním obľúbenej hudby),

– arteterapia (výtvarné  umenie  zamerané  na podporu vnímania, tvorivosť a koncentráciu), 

– relaxácia (využitie relaxačných kresiel s jemnou vibráciou chrbta),

– cvičenia zamerané na udržanie jemnej motoriky,

– cvičenia zamerané na pamäť ( napr. krížovky, hádanky,  rôzne hry, doplňovačky),

Duchovné aktivity sú zabezpečované v utorky a nedele priamo v zariadení  pravidelnými bohoslužbami pre evanjelikov  a svätou  omšou pre veriacich katolíkov. 

Mobilní  prijímatelia majú denne umožnené prechádzky na čerstvom vzduchu v blízkom parku s fontánou a altánkom.