Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

2023

MAREC

MDŽ

„Žena s teplom svojho láskavého srdca a milého slova sa vinie celým životom“ týmito slovami pani riaditeľka srdečne privítala všetkých prítomných. Naším ženám seniorkám vyjadrila lásku, úctu, vďaku a popriala stály úsmev na tvári. Zdravie, šťastie im želali aj naši gavalieri, ktorí im odovzdali kvietok a malý darček.


FEBRUÁR

Fašiangy

Fašiangy sú odjakživa jedným z najkrajších a najbohatších zvykov. Veselosť, spev, zábavy a zabíjačky neutíchajú počas tohto celého obdobia.

Keď nastane „Škaredá streda“ uzamkne veselosť- utíchne muzika… Pochovaním basy sa dá bodka za fašiangovou veselosťou.

Fašiangy, fašiangy, fašiangovníci tancujú, aj pekne hrajú, poďme ta, poďme ta, na nás čakajú…“ takto sme si „parádne vystrojení“ v dobrej nálade a speve veselo vykračovali v našom zariadení.

Kým langoše kysli, s očakávaním – aké budú, sme sa všetci zišli…


JANUÁR

Naše storočné jubilantky

Druhá naša jubilantka pani Emília Barteková sa narodila 21.01.1923. Aj v tomto vysokom veku jej pamäť dobre slúži, stále veľa číta a snaží sa byť sebestačná. Všetkých gratulantov prijala s veľkou vďakou, úctou a úsmevom na tvári. Potešila ju návšteva aj pána primátora, ktorý jej priniesol plný košík kvetov, sladké prekvapenie, pamätný list a pamätnú plaketu. Príjemné posedenie sa nieslo rozhovorom a spomienkami na jej mladosť a ťažký život …

Pani Emília je rodáčka z Liptovskej Kokavy. Za každý nový deň sa v modlitbách prihovára Pánu Bohu, a preto požehnanie od pána farára bolo pre ňu vzácnosťou. Zo srdca jej prišli zagratulovať súčasný aj bývalý starosta Liptovskej Kokavy, zástupcovia obecného úradu a klubu dôchodcov.


Nový rok sme zahájili gratuláciou pani Márii Kokavcovej, ktorá sa 01.01.2023 dožila krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto významnej udalosti jej zagratuloval aj pán primátor Ján Blcháč a odovzdal jej pamätný list, pamätnú plaketu a nádhernú kyticu.