Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Základné informácie ohľadom COVID-19

V piatok 9. októbra 2020 boli prijímatelia sociálnej služby v zariadení testovaní na ochorenie COVID-19. Dvaja neboli testovaní z dôvodu neprítomnosti v zariadení. Výsledky testov u všetkých 42 klientov boli negatívne.

Vážení príbuzní a návštevníci nášho zariadenia oznamujeme Vám, že z dôvodu aktuálnej nepriaznivej hygienicko-epidemiologickej situácie v okrese Liptovský Mikuláš,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš rozhodol zaradiť náš okres do červenej zóny.  Na základe vzniknutej situácie zasadal krízový tím Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš a rozhodol o zavedení opatrení s okamžitou platnosťou od 11.09.2020 až do odvolania:

–  platí ZÁKAZ NÁVŠTEV,

– prioritou zariadenia je v záujme ochrany  zdravia a života prijímateľov sociálnej služby realizovať vychádzky len v areáli parku zariadenia,

– prijímateľom  sociálnej služby sa neodporúča navštevovať obchody, verejné priestranstvá a návštevy príbuzných,

– je potrebné dodržiavať zásadu ROR /rúško-odstup-ruky/,

– v interiéri zariadenia je zvýšená hygiena a dezinfekcia.

Informácie o zdravotnom stave Vášho blízkeho Vám poskytneme v pracovné dni na t. č. 44/562 45 11 alebo 044/562 45 09  v čase od 08.00-14.00. Počas víkendov na t. č.  0910/995 510 na Vaše otázky odpovie zdravotná sestra.

Vážení príbuzní,  žiadame Vás o spoluprácu v prípade, že ste v telefonickom kontakte s Vašim blízkym v zariadení, upozorniť ho na dodržiavanie a rešpektovanie prijatých opatrení v jeho záujme.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je žiaduca Vaša návšteva a donáška nákupu do zariadenia. Komunikácia je realizovaná telefonicky, video hovorom, emailovou a listovou formou vopred dohodnutým termínom. Nákupy sú podľa požiadaviek pravidelne zabezpečované personálom zariadenia.

Opatreniami chránime Vás a Vašich blízkych. Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.