Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

OZNAMY

Návštevy od 15.05.2023

Pred uskutočnením návštevy (aj v parku), je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev. Odporúčaný počet návštevníkov k 1 klientovi v interiéri – 2 osoby.

Návštevníkom  v  interiéri  odporúčame  mať  počas  návštevy  prekryté  horné  dýchacie  cesty  (najmä v prípade ak sa necítia zdraví), použiť dezinfekciu, návleky na obuv a rešpektovať pokyny personálu.

Odporúčaný čas návštev je denne :

9:30 –  11:15 hod.

14:00 – 15:45 hod. (obmedzený čas nakoľko sa vydáva strava)

Žiadame ctených návštevníkov o ohľaduplnosť, nakoľko aj v čase návštev musí byť zabezpečený nepretržitý chod zariadenia

Telefonický kontakt:   v prac. dňoch,  v čase  6:30 – 14:00,   0940/621 469


Návštevy od 20.09.2022 sú povolené denne

Každá návšteva je povinná sa deň vopred nahlásiť  (telefonicky, e-mailom), nakoľko kapacita návštev v prípade nepriaznivého počasia v interiéri je obmedzená.

Pred uskutočnením návštevy (aj v parku), je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev, maximálny počet sú 2 osoby / 1 návštevu / 45 minút.

Návštevníci v interiéri sú povinní mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, použiť dezinfekciu, návleky na obuv a dodržiavať povinné protiepidemiologické opatrenia.

Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.

Odporúčaný čas návštev je denne :

9:30 – 10:15 hod.

10:30 – 11:15 hod.

14:00 – 14:45 hod.

15:00 – 15:45 hod. (obmedzený čas nakoľko sa vydáva strava)

Žiadame ctených návštevníkov o dodržiavanie týchto opatrení, pretože chránime tých, na ktorých nám spolu záleží a ktorých môžete po náročnej dobe osobne navštíviť.


Návštevy od 18.07.2022 sú povolené denne

Každá návšteva je povinná sa vopred nahlásiť  (telefonicky, e-mailom) počas pracovných dní v čase 6:30 – 14:30 hod.  Pred uskutočnením návštevy (aj v parku),  je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev.

U mobilných klientov preferujeme uskutočniť návštevy v exteriéri (záhradný park). V prípade nepriaznivého počasia je kapacita návštev v interiéri  obmedzená.

U imobilných klientov sú povolené návštevy na izbách, pričom je potrebné vopred túto návštevu nahlásiť u riaditeľky zariadenia a maximálny počet 2 osoby / 1 návštevu / 45 min.

Návštevníci v interiéri sú povinní mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, použiť dezinfekciu, návleky na obuv a dodržiavať povinné protiepidemiologické opatrenia.

Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.

Odporúčaný čas návštev je denne :

9:30 – 11:30 hod. a 14:00 – 16:00 hod. (obmedzený čas nakoľko sa vydáva strava)

Žiadame ctených návštevníkov o dodržiavanie týchto opatrení, pretože chránime tých, na ktorých nám spolu záleží a ktorých môžete po náročnej dobe osobne navštíviť.

Zákaz návštev od 04.07.2022

Z dôvodu výskytu pozitivity na Covid – 19 platí momentálne v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV  predbežne do 17.07.2022.

Naďalej však môžete klientom niečo priniesť a odovzdať to službukonajúcemu personálu, ktorý to následne odovzdá klientovi.

Ďakujeme za pochopenie a o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

Návštevy od 09.06.2022 sú povolené denne

Každá návšteva je povinná sa vopred nahlásiť  (telefonicky, e-mailom) počas pracovných dní v čase 6:30 – 14:30 hod.  Pred uskutočnením návštevy (aj v parku),  je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev.

U mobilných klientov preferujeme uskutočniť návštevy v exteriéri (záhradný park). V prípade nepriaznivého počasia je kapacita návštev v interiéri  obmedzená.

U imobilných klientov sú povolené návštevy na izbách, pričom je potrebné vopred túto návštevu nahlásiť u riaditeľky zariadenia a maximálny počet 2 osoby / 1 návštevu / 45 min.

Návštevníci v interiéri sú povinní mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, použiť dezinfekciu, návleky na obuv a dodržiavať povinné protiepidemiologické opatrenia.

Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.

Odporúčaný čas návštev je denne :

9:30 – 11:30 hod. a 14:00 – 16:00 hod. (obmedzený čas nakoľko sa vydáva strava)

Žiadame ctených návštevníkov o dodržiavanie týchto opatrení, pretože chránime tých, na ktorých nám spolu záleží a ktorých môžete po náročnej dobe osobne navštíviť.


Návštevy od 01.05.2022 sú povolené denne

Každá návšteva je povinná zapísať sa do knihy návštev a ohlásiť sa službukonajúcemu personálu, ktorý návštevníkom zmeria telesnú teplotu a pri posúdení zlého zdravotného stavu túto návštevu nepovolí.

Preferujeme uskutočniť návštevy v exteriéri (záhradný park).

V prípade nepriaznivého počasia sú povolené návštevy aj v interiéri zariadenia, kde je návštevník povinný mať počas celej doby návštevy prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, použiť dezinfekciu, návleky na obuv a dodržiavať povinné protiepidemiologické opatrenia.

Potvrdenie Ag testu sa nevyžaduje.

Odporúčaný čas návštev je :

9:30 – 11:30 hod. a 14:00 – 16:00 hod. (obmedzený čas nakoľko sa vydáva strava).

Žiadame ctených návštevníkov o dodržiavanie týchto opatrení, pretože chránime tých, na ktorých nám spolu záleží a ktorých môžete po náročnej dobe osobne navštíviť.


Návštevy povolené od 23.03.2022

Návšteva sa musí nahlásiť vopred min. 24 hod. (telefonicky, emailom), kde sa odsúhlasí termín návštevy. Dohodnutý termín je pre návštevníka záväzný.

Povolený počet osôb pre 1 klienta sú max. 2 osoby, pričom deťom do 15 rokov je návšteva zakázaná. 

Návštevy sú momentálne možné len v interiéri v určenej návštevnej miestnosti po dobu trvania 45 minút nasledovne:

Pondelok, streda, piatok:          

09.30 – 10.15 hod.                

10.30 – 11.15 hod.    

15.00 – 15.45 hod.     

Sobota – Nedeľa:    

10.30 – 11.15 hod.     

14.00 – 14.45 hod.                                       

Návštevníkov vstupujúcich do vnútorných priestorov zariadenia prosíme, aby sa preukázali negatívnym Ag testom nie starším 48 hod., alebo PCR testom nie starším 72 hod. Vo výnimočnom prípade je možné otestovanie v zariadení, no z dôvodu realizácie Ag testu je nevyhnutné prísť o 15 minút skôr.

Návštevy na izbách klientov sú povolené len v situáciách, ktoré neznesú odklad (napr. terminálne štádium klienta) a to len po udelení výnimky riaditeľkou zariadenia.

Počas návštevy je nevyhnutné mať správne prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 a dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení. Osobám, ktoré javia príznaky akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie, zvýšená telesná teplota) návštevu nepovoľujeme.

Nákup pre svojho blízkeho môžete aj naďalej odovzdať zamestnancovi zariadenia.

Rodinným príslušníkom umožňujeme kontakt s rodinou prostredníctvom videohovoru cez Messenger

Videohovory bude možné absolvovať :

v pracovné dni: utorok a štvrtok v čase 10:00 – 12:00 hod. 

cez víkend: sobota a nedeľa v čase 14:00 – 15:00 hod.

Na videohovor sa musia záujemcovia vopred objednať na tel. č. 044/562 45 09.

Videohovor bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Messenger prihlásením sa na Facebook :

Prihláste sa na svoj Facebook a do vyhľadávača  napíšte Zpsadss Zpsadss a požiadajte nás o priateľstvo cez ikonu – Pridať priateľa. My si vás následne pridáme ako priateľa a po tomto úkone je možné zrealizovať  viedeohovor.

V prípade ak sa Vám to nepodarí, kontaktujte nás na tel. čísle 044/562 4509. Videohovory so seniormi budú realizované za asistencie sociálnej pracovníčky, alebo opatrovateľky vo vopred telefonicky dohodnutých termínoch. Veríme, že sa svojich blízkych, s ktorými možno vôbec nie ste v kontakte, rozhodnete prostredníctvom videohovoru potešiť a spríjemníte im tak náročné dni.

Bližšie informácie Vám poskytneme počas pracovného týždňa v čase od 08:00 do 14:00

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Šlaukovázuzana.slaukova@mikulas.sk, tel: 44/562 45 11

Hlavná sestra: Mgr. Margita Valková, margita.valkova@mikulas.sk, mobil: 0910/995 510

Sociálny pracovník: 044/5624509 

Mgr. Erika Rúčkováerika.ruckova@mikulas.sk, Mgr. Zuzana Tomčíková zuzana.tomcikova@mikulas.sk


O nových skutočnostiach Vás budeme včas informovať.