Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Najčastejšie otázky

Koľko sa čaká na umiestnenie do zariadenia?
Nedá sa presne určiť čas nástupu. Zariadenie má naplnenú kapacitu a nových klientov prijímame, až keď sa uvoľní miesto.
  • Všetky dôležité dokumenty a informácie, ktoré potrebujete vedieť Vám ponúkame v sekcii ,,Informácie pre žiadateľov“.