Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

2021

Májové informačné tabule

Máj je mesiac sviatkov a tradícií (1. máj, 8. máj, Deň matiek, výročie úmrtia  M. R. Štefánika a iné). Na informačných tabuliach je prezentovaná vlastná tvorba z ktorej sa spoločne tešíme. 


Udržiavanie jemnej motoriky

Aj takouto hravou metódou sa snažíme aktívne udržiavať jemnú motoriku. Pracujeme striedavo s pravou a ľavou rukou.  Výsledkom pracovnej činnosti okrem tréningu sú aj vlnené srdiečka pre potešenie.  


Piesne na želanie

14. apríla sme si zaspomínali na mladé časy, ktoré priblížili piesne z minulosti na želanie samotných obyvateľov zariadenia.


Spieva „naša“ rodina – 09.04.2021

S príchodom jari si zaumienili naše seniorky zotrvať v dobrej nálade a tešiť sa z  každého nového dňa. K tejto príjemnej atmosfére nám pomôžu pesničky z mladých čias, ktoré hľadáme a snažíme sa spievať raz týždenne. Je to veľmi užitočná muzikoterapia. 


Sviatky jari – tradície

Spoločné posedenie, príjemné sledovanie tradícií z Liptova cez dataprojektor, ochutnávka jedla spojená s Veľkou nocou a kopec spomienok, pesničiek sme si užili  07.apríla 2021 v zariadení.  


Veľkonočná výzdoba

Aká by bola Veľká noc bez vajíčok a bahniatok?
Každé poschodie sme si vyzdobili tak, aby nám pripomínalo prichádzajúce sviatočné dni.


Komunitné stretnutie – 29.03.2021

Pravidelné mesačné stretnutie s prijímateľmi sa konalo koncom mesiaca marec s nádychom príprav na Veľkú noc a súťažou mesiaca. Úlohou bolo spomenúť si na dvoch slovenských spisovateľov a sedem vyžrebovaných šťastlivcov si vybralo ceny podľa svojho vkusu (pero, krém na ruky, šampón, ovocný čaj, kĺúčenku a pod.).


Veľká noc na infromačných tabuliach

Najkrajšie vymaľované vajíčka a košíky zdobia informačné tabule a pripomínajú nám najkrajšie sviatky jari. 


Mozaikový obraz

Našim prijímateľkám je ľúto, že už nemôžu veľmi vyšívať, oči neposlúchajú. Podľa vyšívaného vzoru sme si nakoniec vyrobili mozaikový obraz zo štrorčekov farebných papierov. S výsledkom sme boli všetci spokojní.


Vyrábame sirôtky

Najprv sme si zaspomínali na časy, keď ruky boli zdravé, šikovné a vyšívali, plietli či háčkovali. A tak sme sa rozhodli háčkovať z vlny. Začali sme počítať očká, naberať a spušťať. Nakoniec nám vyšli rozkvitnuté farebné sirôtky.


Maľovanie obrázkov na Veľkú noc

Tradične si na informačné tabule vyrábame obrázky, maľujeme, vystrihujeme, lepíme a nebolo tomu inak ani pri príprave Veľkej noci.


MDŽ

Ach ženy, dievčatá, babky či mamy,
 všetky ste krásne, to srdce vraví mi.
 Na veku vôbec nezáleží,
 krása ženy každej z vás prináleží.


Informačné tabule – 8. marec

Naši prijímatelia si svojimi  maĺovanými výtvormi spríjemnili interiér zariadenia  s temou 8. marca.


Fašiangy v zariadení

Aké by to bolo obdobie medzi sviatkom Troch kráľov a Veľkou Nocou, keby sme si nepripomenuli Fašiangy?  Spoločné posedenie pri šiškách a čaji s programom sprostredkovaným cez dataprojektor  z obcí Liptova fašiangových sprievodov a pochovávanie basy  vyčarili spomienky a radosť našim seniorom.


Fašiangy na informačných tabuliach

Vyzdobené informačné tabule s temou ,,Fašiangy“ si prijímatelia sociálnej služby umiestnili na každé poschodie. Už sa tešíme na tradičné šišky. 


Arteterapia – príprava na Fašiangy

Prijimateľky sociálnej služby si vymaľovali a pripravili námety na Fašiangy.


Elektronické vyplnenie dotazníkov o sociálnej službe

Koncom januára sa naši prijímatelia sociálnej služby zapojili do anonymného vyplnenia dotazníka, kroeého nápady, postrehy a skúsenosti seniorov poslúžia pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021-2025.


Privítanie Nového roka

V januári sme sa rozlúčili so starým, náročným rokom. Atmosféru sme si spríjemnili programom a občerstvením. V závere vyjadrila poďakovanie manažmentu zariadenia pani Klocháňová.