Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

2021

Fašiangy na informačných tabuliach

Vyzdobené informačné tabule s temou ,,Fašiangy“ si prijímatelia sociálnej služby umiestnili na každé poschodie. Už sa tešíme na tradičné šišky. 


Arteterapia – príprava na Fašiangy

Prijimateľky sociálnej služby si vymaľovali a pripravili námety na Fašiangy.


Elektronické vyplnenie dotazníkov o sociálnej službe

Koncom januára sa naši prijímatelia sociálnej služby zapojili do anonymného vyplnenia dotazníka, kroeého nápady, postrehy a skúsenosti seniorov poslúžia pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021-2025.


Privítanie Nového roka

V januári sme sa rozlúčili so starým, náročným rokom. Atmosféru sme si spríjemnili programom a občerstvením. V závere vyjadrila poďakovanie manažmentu zariadenia pani Klocháňová.