Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Kolektívna zmluva

Na tejto stránke zverejňujeme kolektívnu zmluvu nášho zariadenia: