Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Výročné správy

Na tomto mieste uverejňujeme výročné správy o hospodárení zariadenia: