Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Sponzori

ZPSaDSSMLM je rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš napojená svojimi príjmami a výdavkami na jeho rozpočet. Je zároveň právnickou osobou mesta so samostatným hospodárením a rozpočtom. Rozpočet nepokryje všetky naše potreby a tak sa obraciame na
všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť. Od 07.02.2008 došlo k transformácii zariadenia, ktorou sa rozšírila jeho činnosť aj o služby poskytované fyzickým osobám s telesným postihnutím. Táto zmena nevyhnutne predpokladá zvýšenie objemu prevádzkových prostriedkov. Hoci je ZPSaDSSMLM umiestnené v zrekonštruovanej budove, potrebuje neustálu obnovu, údržbu a modernizáciu pomôcok.

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, oslovte nás prostredníctvom niektorého z kontaktov. Uvítame však aj akúkoľvek pomoc materiálnu, alebo v oblasti služieb a pod.

ĎAKUJEME VÁM.

V spolupráci zamestnancov a občianského združenia Strieborný vlas sme v zariadení svojpomocne začali šiť ochranné rúška, ktorých je nedostatok. Aj takto sa navzájom podporujeme a  pomáhame zvládnuť túto náročnú situáciu, ktorá zasiahla každého.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš myslí aj na tých najzraniteľnejších a vzhľadom na vzniknutú situáciu daroval prijímateľom sociálnej služby ochranné  bavlnené rúška.    Ďakujeme!

Spoločnosť GERGONNE SLOVENSKO s.r.o. vyjadrila pomoc a podporu pri zvládaní situácie spojenej s výskytom nového Coronavírusu darovaním dvojvrstvových bavlnených ochranných rúšok pre všetkých prijímateľov sociálnej služby a celý personál v počte  71 kusov.

Ďakujeme firme SlovTan Contract Tannery s. r. o. Liptovský Mikuláš za darčekový kôš a vianočné koláčiky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Ďakujeme pánovi Pavlovi Senajovi za poskytnutie bezplatnej prepravy.

Ďakujeme pani Štefánii Baranovej za darované veci pre ZPS a DSSMLM.

Ďakujeme anonymným darcom, ktorí poskytli hygienické potreby pre ZPS a DSSMLM.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE