Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Sponzori

ZPSaDSS je rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš napojená svojimi príjmami a výdavkami na jeho rozpočet. Je zároveň právnickou osobou mesta so samostatným hospodárením a rozpočtom. Rozpočet nepokryje všetky naše potreby a tak sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť či už materiálne, alebo finančne. Od 7.2. 2008 došlo k transformácii zariadenia, ktorou sa rozšírila jeho činnosť aj o služby poskytované fyzickým osobám s telesným, príp. duševným postihnutím. Táto zmena nevyhnutne predpokladá zvýšenie objemu prevádzkových prostriedkov. Hoci je ZPSaDSS umiestnené v zrekonštruovanej budove, potrebuje neustálu obnovu, údržbu a vylepšenia. Na pozemku patriacemu ZPSaDSS, vedľa budovy, vytvárame pre našich obyvateľov oddychovo-rekreačný areál, s letnou záhradou, fontánou, a pod. Zabezpečujeme tiež kultúrno-spoločenské podujatia, záujmové, poradenské, rehabilitačné a masážne služby.

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, oslovte nás prostredníctvom niektorého z kontaktov. Uvítame však aj akúkoľvek pomoc materiálnu, alebo v oblasti služieb a pod.

ĎAKUJEME VÁM.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE