Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Sponzori

ZPSaDSSMLM je rozpočtová organizácia mesta Liptovský Mikuláš napojená svojimi príjmami a výdavkami na jeho rozpočet. Je zároveň právnickou osobou mesta so samostatným hospodárením a rozpočtom. Rozpočet nepokryje všetky naše potreby a tak sa obraciame na
všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť. Od 07.02.2008 došlo k transformácii zariadenia, ktorou sa rozšírila jeho činnosť aj o služby poskytované fyzickým osobám s telesným postihnutím. Táto zmena nevyhnutne predpokladá zvýšenie objemu prevádzkových prostriedkov. Hoci je ZPSaDSSMLM umiestnené v zrekonštruovanej budove, potrebuje neustálu obnovu, údržbu a modernizáciu pomôcok.

V prípade, že nám chcete pomôcť finančne, oslovte nás prostredníctvom niektorého z kontaktov. Uvítame však aj akúkoľvek pomoc materiálnu, alebo v oblasti služieb a pod.

ĎAKUJEME VÁM.

Ďakujeme za darčekový kôš a vianočné koláčiky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Ďakujeme pánovi Pavlovi Senajovi za poskytnutie bezplatnej prepravy.

Ďakujeme pani Štefánii Baranovej za darované veci pre ZPS a DSSMLM.

Ďakujeme anonymným darcom, ktorí poskytli hygienické potreby pre ZPS a DSSMLM.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE