Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

2019

Materská škola Žirafka

Už tradične, ani tento raz nás nesklamali detičky a pani učiteľky s riaditeľkou. Vianočný program plný zážitkov a emócií, spoločná pieseň Tichá noc sú nezabudnuteľné pre našich seniorov v tomto adventnom čase roka. Na záver detičky odovzdali perníky a pozdravy a seniori darovali vlastnoručne vyrobené papierové vianočné stromčeky s lízankou.


Darček v škatuli

17. decembra k nám zavítali ,,vyslaní anjeli“ a priniesli so sebou 23 kusov škatúľ plných prekvapení pre našich imobilných seniorov. Darčeky vyrobili detičky zo Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne. Veľká vďaka patrí pani zástupkyni školy a pani učiteľkám za trpezlivosť pri práci s deťmi. Ďakujeme.


Klub seniorov Palúdzka

V náročnom období, v čase sviatkov roka k nám zavítali seniorky, aby potešili a navodili príjemné vianočné chvíle našim seniorom. Vypočuli sme si piesne a príbeh Ježiša, vinšovačky do Nového roka. Odovzdali nám vianočnú ikebanu, ktorú sme s potešením prijali.


Návšteva súkromnej ZŠ FELIX

V čase adventnom nám prišli zavinšovať, zaspievať, zatancovať, zahrať na hudobné nástroje deti zo Súkromnej základnej školy z Liptovského Mikuláša. Naši seniori obdarovali detičky vyrobenými vianočnými stromčekmi s lízankami a detičky zase odovzdali pozdravy, knihy, kalendáre a CD s náboženskou tematikou. Ďakujeme pani riaditeľke a učiteľkám za krásnu prípravu a namáhavú prácu s deťmi.


Vŕbové prútie

Aj tento rok v adventnom čase do nášho zariadenia prišli zavinšovať z folklórneho súboru ,, Vŕbové prútie“ vinšovníci. Tradične sme si zaspievali spoločne Tichú noc.


Vertiginózny syndróm

Odbornú zdravotnú prednášku v decembri  s témou príčiny a liečby vertiga viedla vrchná sestra v ZPS a DSS mesta LM p. Mgr. Margita Valková. Vertigo označujeme za pocit narušenej rovnováhy. Príjimatelia sociálnej služby boli informovaní o príčinách vertiga ( choroby vnútorného ucha, vysoký krvný tlak, nízka hladina cukru, arytmia, neurologické ochorenia, tetánia či psychické ochorenia).


Naše vianočné stromčeky

Tak ako každý rok, aj tento rok už 06. decembra je zariadenie vyzdobené vianočnými stromčekmi. Pri tejto tradícii nezasvietia len stromčeky ale aj oči všetkých seniorov. Tento rok sme si vyrobili modré hviezdy na netradičný stromček, ktorý bol na stene a veľké červené mašle, ktoré zdobili vianočný stromček v suteréne zariadenia. Ďalšie dva stromčeky boli v spoločenských miestnostiach.


Bol šiesty december a prišiel aj Mikuláš

O milé darčeky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby sa postaralo Občianske združenie Strieborný vlas pri Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. Ďakujeme ľuďom, ktorí prispeli finančným darom pre o.z. Strieborný vlas a my zase môžeme potešiť Vašich blízkych a skvalitňovať služby pre nich.


Ako sme si vyrobili Mikuláša

05.12.2019 sa začala veľká vrava medzi seniormi. Z rozhovorov bolo cítiť pribúdajúce roky, ale aj ľútosť, že k nim Mikuláš už nepríde. Z toho, čo sme mali po ruke, sme nakoniec vyrobili Čerta s Mikulášom.


Informačná tabuľa

Tak ako pri každej príležitosti a veľkej udalosti aj tento rok v čase adventu si naše prijímateľky sociálnej služby vyrobili informačnú tabuľu a témou Vianoce. Najprv si však vymaľovali pekné obrázky a vybrali tie najkrajšie. Maľovanie je relaxačnou terapiou a vyjadrovaním svojich postojov farbami.


Jubilantka pani Elenka

Je nám veľkým potešením, želať v deň narodenín, veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti, v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. Pani Elenka oslávila 02.12.2019 svoje 90. narodeniny.


Naša bylinková záhradka

Jar nám ukáže ako vyrástli bylinky v našej mini záhradke. Počasie je tento rok teplé a tak náš prijímateľ sociálnej služby p. Kuchárik ešte v novembri zasadil pažítku. Tešíme sa na jej zber a ochutnávku.


Ozdoby na stromček

Šikovné ruky našich prijímateľov sociálnej služby si vyrobili ozdoby na jeden zo štyroch stromčekov, ktorý bude vytvárať rodinnú vianočnú atmosféru pri schodisku. Použili sme kartón a zvyšný látkový materiál. Na zakrytie nedostatkov poslúžila biela vlna a modré hviezdičky boli hotové.


Pracovná terapia

Už 20.11.2019 sa naše prijímateľky sociálnej služby rozhodli vyrobiť darčeky pre deti, ktoré k nám prídu do zariadenia v adventnom období, v čase Vianoc. Zelené vianočné stromčeky ukrývali lízanky, ktoré prekvapili nielen deti ale aj dospelých.


Pracovná terapia

Posledné októbrové dni si naši prijímatelia sociálnej služby vyrobili jesenné dekorácie. Pri práci sme rozvíjali jemnú motoriku a pozornosť. Pracovali sme s papierom, lepidlom, nožnicami a výsledkom boli tekvice doslova ,,na zjedenie“. Naši prijímatelia dostali chuť na tekvicový prívarok, na ktorom si čoskoro pochutnajú, keďže ho stravovacia komisia navrhla zaradiť do jedálneho lístka.


Návšteva detičiek z MŠ Žirafka

Detičky z Materskej školy Žirafka navštívili naše zariadenie 25. októbra 2019. Zaspievali, zatancovali, zarecitovali, odovzdali vyrobené darčeky, zaželali mnoho zdravíčka a našim seniorom sa zaleskli aj slzičky. Detičky dostali ako poďakovanie vyrobené lienky, gaštany a mandarínky. Ďakujeme pani riaditeľke a učiteľkám za ich trpezlivosť a lásku, s ktorou sa detičkám venujú. Už teraz sa naši prijímatelia sociálnej služby tešia na detičky a na Vianoce.


Október – mesiac úcty k starším

Mesto Liptovský Mikuláš už tradične pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším – pripravilo seniorom kultúrny program. Naši prijímatelia sociálnej služby 18. 10. 2019 navštívili v Dome kultúry vystúpenie folklórneho súboru Pramienok a legendu piesní pani Marcelu Laiferovú.


Pani Boženka oslávila svoje krásne 85. narodeniny

Pani Boženka oslávila svoje krásne 85. narodeniny. Všetci najbližší aj personál zariadenia jej zo srdca prajeme pevné zdravie do ďalších rokov.


Návšteva z Liptovskej Kokavy

Tradične  naše zariadenie navštevujú v mesiaci október pán starosta a členky z Klubu dôchodcov Jednoty z Liptovskej Kokavy. Nebolo tomu ináč ani tento rok a v piatok 11.10.2019 p. Emília Barteková, p. Jolanka Uličná a p. Žofia Šuňavcová si zaspomínali na ,,Kokavu“ za prítomnosti pána starostu a žien, ktoré doniesli sladkosti. 


Lienka

Naše prijímateľky sociálnej služby si 09. októbra precvičovali jemnú motoriku výrobou lienky z papiera. Lienky budú darčekom  pre detičky z MŠ Lobelka, ktoré navštívia naše zariadenie pri príležitosti mesiaca  ,, Október – mesiac úcty k starším“.  Veľmi sa na nich tešíme!


Moderné liečby  NCMP  –  trombolýza

Dňa 04.10.2019 sa stretli naši prijímatelia sociálnej služby, aby si vypočuli nové informácie o modernej ličbe trombolýzy. Odbornú prednašku realizovala sestra v ZPS a DSS MLM p. Mlynarčíková. 


Jeseň

Vonku už cítiť jeseň a naši prijímatelia sledujú farby prírody, ktoré so sebou prináša toto obdobie. Farbičkami sme si aj my spoločne 03.10.2019 vymaľovali predlohy jesenných obrázkov  a tak privítali  ,, Jeseň v zariadení “.


Návraty K pokladom

Dňa 19.09.2019  našich seniorov prišlo  zabaviť Občianske združenie  Návraty K pokladom      s  kultúrnym programom zloženým s prednesom  poézie  básnika  Jána Smreka, spevom piesni na želanie  a humornými scénkami.


Výroba medailí pre statočné deti

Naši prijímatelia sociálnej služby si znova s chuťou spoločne sadli, aby vyrobili z papiera medaily za statočnosť pre hospitalizované deti v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš.


Deti z materskej školy Lobelka

Šikovné detičky z neďalekej škôlky si 12.09. 2019 pripomenuli „DOŽINKY“  a pri tejto príležitosti si pripravili cesto a upiekli chutný chlebík.  Ešte teplý a voňavý ho doniesli ochutnať seniorom a tak symbolicky  pripomenúť tento vzácny dar úrody.


Škola volá

2. septembra sme si zaspomínali na školské časy. Mnohí naši prijímatelia sociálnej služby majú vnúčatká a tak majú mnoho zážitkov a prežívajú s nimi starosti aj radosti. V našom zariadení sme si vyzdobili informačné tabule obrázkami vymaľované rukami seniorov a je sa na čo pozerať.


Naša jubilantka

Pani Dymka oslavuje narodeniny vo veľmi významný deň. 01.09.2019 oslávila svoje 75. narodeniny. Želáme jej veľa zdravíčka a šťastných rokov do budúcna.


Odborná zdravotná prednáška – Stomatologické problémy seniorov

Dňa 28.08.2019 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili odbornej zdravotnej prednášky priamo v zariadení. Sestrička p. Vierka Lužová im vysvetlila, aké je dôležité starať sa o ústnu dutinu a zuby počas celého života. Prednáška bola zaujímavá a náučná.


Pracovná terapia – Hortenzia

Mesiac  august je čas, kedy v záhradách kvitnú hortenzie.  Keďže sa snažíme o zachovanie a rozvoj jemnej motoriky u našich prijímateľov, spojili sme sily a každý podľa svojich schopností sa s chuťou pustil do práce s jednoduchým materiálom. Výsledkom boli krásne kvety, hortenzie, ktoré skrášlili interiér nášho zariadenia.


Preventívna aktivita

Prednáška bola zameraná na seniorov a ich bezpečnosť. Prednášajúci p. Ing. Śoltés PhD. vyzdvihol,  že opatrnosti nikdy nie je dosť, či sme v hypermarkete, doma, v byte či v autobuse a rovnako aj čas nehrá úlohu.  Zlodeji a klamári jednoducho využívajú príležitosť . Prijímatelia sociálnej služby sa zapojili a prednášku obohatili aj svojimi vlastnými skúsenosťami.


Výroba podložky z CD

Celý svet  produkuje množstvo odpadu a tak sme sa rozhodli recyklovať staré CD. Použili sme farby, lepidlo , vodné sklo, CD  a vyrobili sme si podložku pod  hrnček. Niektorým sa podložka tak zapáčila, že si vyrobili dve podložky. Veď predsa pijeme kávu aj čaj.


Výroba mozaikového obrazu


Inaugurácia prezidentky Slovenskej republiky

Celý týždeň sa naši prijímatelia pripravovali na sledovanie priameho prenosu z inaugurácie novozvolenej pani prezidentky Slovenska Zuzany Čaputovej na stanici RTVS. Počas svojho života zažili prezidentov a toto bola naozaj premiéra.


Edukácia diabetikov

Raz štvrťročne ponúkame našim seniorom odbornú zdravotnú prednášku.  Edukácia diabetikov bola veľmi zaujímavá téma  a prednášala ju naša sestrička Janka Gazdíková. V závere mali prijímatelia aj pripravené otázky, ktoré súvisia s diagnózou diabetes.


Hraj a nehnevaj sa

Krajská súťaž pod záštitou Žilinského samospravného kraja zariadení sociálnych služieb sa uskutočnila v Závažnej Porube organizovanou riaditeĺom CSS Annima Liptovský Mikuláš p. Mgr. Huťanom. Naše zariadenie reprezentovali prijímateĺky sociálnej služby a získali sme krásne 3. miesto. Do zariadenia sme sa vrátili spokojní s dobrou náladou a pocitom hrdosti za víťazstvo.


Narodeniny pani Vierky

Veľa zdravia do ďalších rokov sme zablahoželali v júni pani Vierke Bobulovej, ktorá s úsmevom oslávila svoje 80. narodeniny.


Voľby do Europarlamentu 2019

V sobotu 25. mája sme sa zišli a očakávali volebnú komisiu s prenosnou schránkou. Voľby prešli bez problémov a prijímatelia sociálnej služby, ktorí sa splnili svoju povinnosť  sa ďalej venovali svojim programom, pretože deń bol slnenčný.


Pitný režim – prednáška

Voda je dôležitá pre život a opakovanie je matka múdrosti. Odbornú prednášku o dôležitosti pitného režimu predniesla  p. Lužová pre našich prijímateĺov sociálnej služby. Téma zaujala mnohých a v závere sa aj diskutovalo.


Apríl – mesiac lesov

V apríli sme si spoločne pripomenuli význam lesa pre náš život. Mnohí prijímatelia sociálnej služby  sa s chuťou zapojili  do besedy a priblížili ostatným, ako vysádzali v hore mladé stromčeky. Pani Uličná nám zanôtila ľudovú pieseň z tohto pracovného prostredia. Beseda bola plodná, nápadov a názorov veľa. Nezabudli sme ani na chránené zvieratá a rastliny.


Úprava parku

V dňoch 04.-05.04.2019 študenti obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši nám ponúkli pomoc pri úprave parku s altánkom a fontánou, ktorá slúži na relax PSS. Študenti 2. a 3. ročníka spravili veľa práce, vyčistili park od lístia, ktoré naložili do 25 vriec. Prijímatelia sociálnej služby si to pochvaľujú a radi sa stretnú so študentami aj pri spoločenských hrách.


Bylinková záhradka

Aby sme si mohli spríjemniť spoločné posedenia pri čaji, pán Kuchárik sa rozhodol pestovať medovku a mätu piepornú. Ak sa im bude dariť, budeme pokračovať v pestovaní aj iných liečivých rastlín, ktoré použijeme na dochutenie jedla alebo si  pripravíme chutný voňavý čaj.


Veľkonočná výzdoba

V mesiaci apríl nás čakajú sviatky jari. Prijímatelia sociálnej služby sa rozhodli už prvý týždeň začať s výzdobou zariadenia. Hneď po raňajkách sme sa zišli a začali pracovať. Každý robil to, čo mu išlo najlepšie a hlavne podľa svojich schopností. Výsledkom boli krásne veselé barančeky.


Ochutnávka veľkonočnej hrudky starých mám

Pred príchodom Veĺkej  noci v období pôstu sme si spoločne posedeli, zaspomínali, zavinšovali a ochutnali tradičnú veĺkonočnú hrudku. Slovensko je malá krajina ale Veĺká noc v regionoch je tradične rôznorodá.


Deň narcisov

Deň  narcisov si naši prijímatelia sociálnej služby pripomenuli nezvyčajne. Narcisy si vyrobili z papiera a tak spojili pracovnú terapiu a zároveň  vyjadrili podporu onkologickým pacientom.


Výroba veľkonočných kraslíc

Aké by boli sviatky jari bez kraslíc?  Prijímateľky sociálnej služby sa s chuťou pustili do maľovania kraslíc tak, aby zvládli nenáročnú techniku – maľovanie štetcom. Kým kraslice vyschli a dostali pekný farebný vzhľad, pospomínali sme si na tradície, šibačky, oblievanie ale aj kúpanie v studenom potoku. Farebné vajíčka sme uložili do košíka, ktorý krášlil  interiér zariadenia.


Výroba darčekov pre deti

Detičky sa rozhodli navštíviť naše zariadenie s kultúrnym programom a  tak naši seniori nelenili apustili sa do výroby malých motýľov s lízankou. Takouto maličkosťou a vlastnou výrobou sa chcú poďakovať deťom za vystúpenie.


Deň tučniakov

Pri príležitosti „Dňa tučniakov“ sme si spoločne pozreli film o ťažkom živote malého tučniačika pod názvom Snežné vtáča. Tak, ako býva život, aj film bol miestami smutný a aj veselý. Po skončení filmu sa rozpútala diskusia a bolo vidieť, že záujem našich prijímateľov o zvieratá a aktívny život je na mieste.


Medzinárodný deň žien

Tak ako každý rok, aj tento si  naše prijimateĺky sociálnej služby spoločne posedeli pri ĺudovej hudbe a zaspomínali na oslavy MDŹ . O občerstvenie sa postarala pani riaditeĺka a sociálna pracovníčka, ktoré upiekli zákusky a tulipány kúpila hlavná sestra.


Kultúrny program detí z MŠ a ZŠ Demänovská LM

Príjemné spestrenie  daždivého májového dňa nám pripravili detičky zo ZŠ Demänová. V našom zariadení sa šírila hudba, tanec, piesne, riekanky, básničky a dobrá nálada. Deti obdarovali našich seniorov malým darčekom s čajom a nič neostali dlžní ani seniori, ktorí hrdo odovzdali zase darčeky vyrobené vlastnými rukami v tvare motýľa s lízankou.


Prezidentské voľby

V našom zariadení máme zodpovedných občanov, ktorí neváhali a išli voliť. Kandidátov bolo veľa a tak rozhodovanie bolo náročnejšie. Svoj hlas odovzdalo na hlasovacom lístku 20 prijímateĺov sociálnej služby, ktorým napriek vysokému veku záleží na tom, kto bude prezidentom Slovenskej republiky. V druhom sobotňajšom kole 30. marca sme sa zišli o 10.00 a netrpezlivo čakali volebnú komisiu. Všetci sme mali v rukách občianský preukaz a niektorí aj hlásovací lístok. Voľba bola už jednoduchšia, keďže boli iba dvaja kandidáti.


Seniori navštívili OA LM

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme navštívili študentov OA LM, ktorí nás vrelo privítali  koláčikom a kávou. Ukázali nám svoju modernú počítačovú triedu a tabuľu, pomôcky, ktoré naši seniori na školách nemali. Prezradili nám, ako si robia ťaháky. Stretnutie bolo veľmi príjemné, seniori počúvali o modernizácii školy a študenti zase nasávali, ako sa kedysi učilo.


Nákupy pre seniorov 2

V jarných mesiacoch študenti OA v Liptovskom Mikuláši nelenili a opakovane  spravili nákupy na želanie, čo potrebovali naši seniori. Na oplátku sme sa odvďačili malou sladkosťou, keďže sme boli smutní zo stretnutia, ktoré nebolo z dôvodu vyhlásenej karantény v ZPSaDSS mesta LM. 


My a študenti OA LM

V dobrej nálade, s dobrým zámerom navštívili našich PSS študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Prišli sa porozprávať o  vzniku Európskej únie  a jej pomoci  pre Slovensku republiku. Rozpráva  prebehla rýchlo, otázky padali z jednej aj druhej strany a navzájom sa dopĺňali. Študenti neprišli s prázdnymi rukami a doniesli výborné šišky, ktoré PSS s chuťou zjedli a spoločne si aj zanôtili. Dohodli sme sa, že takého návštevy, výpomoc a posedenia budeme realizovať pravidelne.


Vystúpenie detí z MŠ Žirafka

Príchod jari, vinšovačky babičkám, piesne a divadielko nám predviedli detí z MŚ  Źirafka. Radosť a spokojnosť bolo vidieť na obidvoch stranách. Detičky obdarili seniorov kvietkom a na oplátku dostali sladkosť a mandarinku.


Nákupy pre seniorov

V dobrej nálade, s dobrým zámerom navštívili našich PSS študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Prišli sa porozprávať o  vzniku Európskej únie  a jej pomoci  pre Slovensku republiku. Rozpráva  prebehla rýchlo, otázky padali z jednej aj druhej strany a navzájom sa dopĺňali. Študenti neprišli s prázdnymi rukami a doniesli výborné šišky, ktoré PSS s chuťou zjedli a spoločne si aj zanôtili. Dohodli sme sa, že takého návštevy, výpomoc a posedenia budeme realizovať pravidelne.


Fyziologické zmeny v starobe, zmeny pri určitých ochoreniach

Starnutie je prirodzený fyziologický proces zmien v organizme, ktorý je považovaný za všeobecný biologický jav začínajúci narodením človeka. Odbornú prednášku prijímateľom sociálnej služby predstavila vrchná sestra p. Mgr. Valková Margita.


Fašiangové posedenie

Pri príležitosti prebiehajúcich fašiangov sme si opäť dali napiecť šišky s džemom, uvarili sme si kávičku a čaj. Posedenie sme si spríjemnili počúvaním ľudoviek. Zaspomínali sme si na fašiangy z mladých čias ako chodili po dedinách bakusníci a bursovníci, čo im kto dal a niektorí aj čo to zarecitovali.