Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Objednávky

Objednávky sú umiestnené na stránke mesta Liptovský Mikuláš v časti elektronická verejná správa:

https://egov.mikulas.sk/default.aspx?NavigationState=781:0:

(v rolovacom menu „Organizácia“ zvoľte „Zariadenie pre seniorov a DSS“)