Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Verejné obstarávanie

Podľa § 49a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania. S účinnosťou od 01. 02. 2014.
Profil verejného obstarávateľa

Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Sídlo:
Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
37980513
DIČ:
2022189884
Štatutárny zástupca:
Mgr. Zuzana Šlauková, riaditeľka
e-mail:
zuzana.slaukova@mikulas.sk
tel.:
+421 445 624 511
tel.:
+421 915 070 890
fax:
+421 445 624 510