Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Kontakty

 • Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb ZPSaDSSMLM
 • Adresa: Palúčanská 219, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Telefón: +421/44/562 45 09, 562 45 11
 • Fax: +421/44/562 45 10
 • IČO: 37980513
 • DIČ: 2022189884
 • Bankové spojenie: IBAN – SK10 5600 0000 0081 2261 2001, SWIFT- KOMASK2X
 • Registračné číslo: 21/2009/OSV
 • Zdravotný úsek
  • Hlavná sestra:
   • Mgr. Margita Valková
   • Tel.: 044/562 45 09
   • Mobil: 0910/995 510
   • E-mail: margita.valkova@mikulas.sk
   • Nepretržitý kontakt na sestry:
    • Tel.: +421/910 939 509
 • Ekonomicko-technický úsek