Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Kapacita zariadenia

Kapacita zariadenia

Z celkového počtu 26 ubytovacích miestností je 6 jednoposteľových a 20 dvojposteľových s  toaletou. Štandardné vybavenie zahŕňa polohovaciu posteľ, nočný stolík, šatňovú skriňu, stôl, stoličku a rádio.

Všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené komunikačným systémom sestra – klient.
Postupne všetky miestnosti prechádzajú rekonštrukciou (maľovanie, výmena podlahy a pod.).