Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

STRIEBORNÝ VLAS o. z.

STRIEBORNÝ VLAS o.z. je nezisková organizácia. Našim cieľom je skvalitňovať služby a poradenstvo osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Poslaním združenia je podpora a rozvoj humanizmu prostredníctvom spoločensko–kultúrnych aktivít. Eliminovať bariéry a zlepšovať integráciu prijímateľov sociálnej služby do komunity a spoločnosti informačnou a publikačnou prezentáciou.

V stanovách združenia sa dozviete viac TU.

Kontaktný e-mail : striebornyvlas.oz@gmail.com

V roku 2019 nás môžete podporiť malou finančnou čiastkou na účet

Prima Banka SK2256000000008209769001

tým pomôžete nám a ešte viac svojim blízkym príbuzným.

V roku 2020 môžete poukázať 2 % z Vašich daní a tak podporiť aktivity pre svojich blízkych cestou občianskeho združenia STRIEBORNÝ VLAS.   

Použitie finančných prostriedkov bude pravidelne zverejňované v tejto sekcii občianskeho združenia.

            ĎAKUJEME

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili a odovzdali balíčky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili vankúše pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Veľká vďaka za finančný dar p. Ing. Čupkovi
Veľká vďaka za finančný dar p. Kaliskej 

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE