Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

STRIEBORNÝ VLAS o. z.

STRIEBORNÝ VLAS o.z. je nezisková organizácia. Našim cieľom je skvalitňovať služby osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Poslaním združenia je podpora a rozvoj humanizmu prostredníctvom spoločensko–kultúrnych aktivít. Eliminovať bariéry a zlepšovať integráciu prijímateľov sociálnej služby do komunity a spoločnosti informačnou a publikačnou prezentáciou.

V stanovách združenia sa dozviete viac TU.

Kontaktný e-mail : striebornyvlas.oz@gmail.com

V roku 2021 nás môžete podporiť malou finančnou čiastkou na účet

Prima Banka SK2256000000008209769001

tým pomôžete nám a ešte viac svojim blízkym príbuzným.

V tomto roku ďakujeme :

  • p. Mariánovi Vozárikovi
  • p. Soni Kandríkovej

V roku 2021 môžete poukázať 2 % z Vašich daní a tak podporiť aktivity pre svojich blízkych cestou občianskeho združenia STRIEBORNÝ VLAS.   

Použitie finančných prostriedkov bude pravidelne zverejňované v tejto sekcii občianskeho združenia.

            ĎAKUJEME

Nakúpili sme pre Vašich blízkych z príspevkov Vašich 2 % daní za rok 2019:

  • dve relaxačné kreslá s vibráciami v chrbtovej oblasti,
  • dva tablety na videohovory medzi klientami a príbuznými,
  • dva kamienkové chodníky na prekrvenie tela,
  • štyri kusy antidekubitné vankúše pre imobilných klientov,
  • materiál na voľnočasové aktivity (farebný papier, fixy, krepový papier, vlna, lepidlo a pod.)
  • sladkosti na občerstvenie pri spoločných posedeniach (Fašiangy, MDŽ a pod.)
  • spoločenské hry na voľnočasové aktivity

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili a odovzdali balíčky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili vankúše pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Veľká vďaka za finančný dar p. Ing. Čupkovi
Veľká vďaka za finančný dar p. Kaliskej