Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

STRIEBORNÝ VLAS o. z.

STRIEBORNÝ VLAS o.z. je nezisková organizácia. Našim cieľom je skvalitňovať služby a poradenstvo osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Poslaním združenia je podpora a rozvoj humanizmu prostredníctvom spoločensko–kultúrnych aktivít. Eliminovať bariéry a zlepšovať integráciu prijímateľov sociálnej služby do komunity a spoločnosti informačnou a publikačnou prezentáciou.

V stanovách združenia sa dozviete viac TU.

Kontaktný e-mail : striebornyvlas.oz@gmail.com

V roku 2019 nás môžete podporiť malou finančnou čiastkou na účet

Prima Banka SK2256000000008209769001

tým pomôžete nám a ešte viac svojim blízkym príbuzným.

V roku 2020 môžete poukázať 2 % z Vašich daní a tak podporiť aktivity pre svojich blízkych cestou občianskeho združenia STRIEBORNÝ VLAS.   

Použitie finančných prostriedkov bude pravidelne zverejňované v tejto sekcii občianskeho združenia.

            ĎAKUJEME

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili a odovzdali balíčky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili vankúše pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Veľká vďaka za finančný dar p. Ing. Čupkovi
Veľká vďaka za finančný dar p. Kaliskej