Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Strieborný vlas, o. z.

momentálne je v procese likvidácie

STRIEBORNÝ VLAS o.z. je nezisková organizácia. Našim cieľom je skvalitňovať služby osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby so zameraním na ľudské princípy s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

Poslaním združenia je podpora a rozvoj humanizmu prostredníctvom spoločensko–kultúrnych aktivít. Eliminovať bariéry a zlepšovať integráciu prijímateľov sociálnej služby do komunity a spoločnosti informačnou a publikačnou prezentáciou.

V stanovách združenia sa dozviete viac TU.

Kontaktný e-mail : striebornyvlas.oz@gmail.com

V roku 2021 nás môžete podporiť malou finančnou čiastkou na účet

Prima Banka SK2256000000008209769001

tým pomôžete nám a ešte viac svojim blízkym príbuzným.

V tomto roku ďakujeme :

  • p. Mariánovi Vozárikovi
  • p. Soni Kandríkovej

V roku 2021 môžete poukázať 2 % z Vašich daní a tak podporiť aktivity pre svojich blízkych cestou občianskeho združenia STRIEBORNÝ VLAS.   

Použitie finančných prostriedkov bude pravidelne zverejňované v tejto sekcii občianskeho združenia.

            ĎAKUJEME

Nakúpili sme pre Vašich blízkych z príspevkov Vašich 2 % daní za rok 2019:

  • dve relaxačné kreslá s vibráciami v chrbtovej oblasti,
  • dva tablety na videohovory medzi klientami a príbuznými,
  • dva kamienkové chodníky na prekrvenie tela,
  • štyri kusy antidekubitné vankúše pre imobilných klientov,
  • materiál na voľnočasové aktivity (farebný papier, fixy, krepový papier, vlna, lepidlo a pod.)
  • sladkosti na občerstvenie pri spoločných posedeniach (Fašiangy, MDŽ a pod.)
  • spoločenské hry na voľnočasové aktivity

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili a odovzdali balíčky pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Z darovaných finančných prostriedkov na účet o. z. sa zakúpili vankúše pre všetkých prijímateľov sociálnej služby.

Veľká vďaka za finančný dar p. Ing. Čupkovi
Veľká vďaka za finančný dar p. Kaliskej