Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Časopisy

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš kvôli priblíženiu spôsobu života ľuďom mimo zariadenia a na spríjemnenie života ľuďom v zariadení začal vydávať občasník NOVINKY. Najprv občasník vychádzal iba v papierovej forme. Aby si ho ale mohol prečítať naozaj každý, každé číslo bude zverejnené i na tejto stránke.