Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

GDPR

Na tomto mieste uverejňujeme informácie a dokumenty k ochrane osobných údajov – GDPR: