Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

Pripravujeme

Plán aktivít pre PSS na rok 2019

Január

 • Reminiscenčná terapia – skupinové rozhovory o prežitých Vianočných sviatkoch, spomienky na tradície a zvyky na Troch kráľov, spoločné prianie do Nového roka,
 • Pracovná terapia – úprava prostredia v spoločenských miestnostiach /uloženie stromčekov a vianočných ozdôb, aktualizácia informačných tabúľ/,
 • Sledovanie filmu ,, Snežné vtáča“ /DVD/,
 • Deň komplimentov – spoločné posedenie spojené s besedou a rozhovormi, vyjadrenie komplimentov osobe, ktorú si vážime, obdivujeme, je nám vzorom,
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore,
 • Komunitné stretnutie s PSS /rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roka symbolickým prípitkom/.

Február

 • Pracovná terapia – výroba srdiečok pri príležitosti svätého Valentína,
 • Fašiangy – kultúrny program, výroba masiek na tvár /vystrihovanie, maľovanie, lepenie/,
 • Pracovná terapia – vystrihovanie kvetov, lístkov na jarnú výzdobu,
 • Muzikoterapia – počúvanie a spievanie pesničiek na želanie,
 • Odborná zdrav. prednáška – Fyziologické zmeny v starobe, zmeny pri určitých ochoreniach,
 • Reminiscenčná terapia – Deň materského jazyka. Navodiť spomienky na rodný jazyk a nárečia, ktoré používali naši predkovia,
 • Komunitné stretnutie s PSS.

Marec

 • Pracovná terapia – aktualizácia informačnej tabule /MDŹ, mesiac knihy/,
 • MDŽ – kultúrny program MŠ Žirafka,
 • Deň spoločných aktivít so študentmi /spoločenské hry – dáma, šach, človeče nehnevaj sa, puzzle, pexeso, pomoc pri nákupoch pre PSS/,
 • Pracovná terapia – výroba ovečky na Veľkú noc,
 • Marec – mesiac knihy, čítanie básni s PSS,
 • Komunitné stretnutie s PSS.

Apríl

 • Mesiac lesov – spoločné posedenie spojené s besedou o význame lesa pre náš život,
 • Odborná zdrav. prednáška – Dôležitosť pitného režimu seniorov, dehydratácia a jej komplikácie,
 • Pracovná terapia – založenie bylinkovej záhradky, príprava kvetináčov,
 • Kulinoterapia – ochutnávka veĺkonočnej hrudky starých mám
 • Biblioterapia – čítanie veĺkonočných vinšov,
 • Pracovná terapia – výroba kraslíc a veĺkonočná výzdoba,
 • Komunitné stretnutie s PSS.

Máj

 • Reminiscenčná terapia – skupinové rozhovory o tradíciách pri stavaní mája na dedinách, spomienky na oslavy sviatku práce,
 • Deň tulipánov – spoločné posedenie spojené s besedou o tulipánoch,
 • Pracovná terapia – úprava okolia pri altánku a výsadba kvetín,
 • Aromaterapia – priaznivé účinky na telo aj dušu pre PSS pri skupinovom rozhovore,
 • Pracovná terapia – malovanie a výroba kvetín z papiera /tulipány, narcisy/,
 • Komunitné stretnutie.

Jún

 • Deň spoločných aktivít so študentmi / úprava parku, zber nečistôt, hrabanie, posedenie a rozhovory na čerstvom vzduchu s imobilnými PSS/,
 • Deň kvetov – spoločné posedenie spojené s besedou o tom, čo symbolizujú kvety,
 • Odborná zdrav. prednáška – Edukácia diabetikov,
 • Jánsky deň – opekanie klobásky,
 • Pracovná terapia – práca s kartónom, ihlou a stužkou, výroba podložky pod hrnček,
 • Komunitné stretnutie.

Júl

 • Deň vtipov – súťaž ,,Vtipnejší vyhráva“,
 • Poznávací výlet – BIO FARMA Východná,
 • Pamäťová olympiáda – otázky o Slovensku,
 • Pracovná terapia – maľovanie na kameń v altánku,
 • Komunitné stretnutie.

August

 • Pracovná terapia – starostlivosť o kvety pri altánku, úprava okolia,
 • Helioterapia – relaxácia na slnku pri fontáne,
 • Odborná zdrav. prednáška – Stomatologické problémy seniorov a ich dopad na zdravotný stav,
 • Spoločné grilovanie klobásky v prírode,
 • Biblioterapia – spoločné posedenie a čítanie ,, anekdoty slávnych“,
 • Komunitné stretnutie.

September

 • Pracovná terapia – výroba predmetov z prírodného materiálu,
 • Deň spoločných aktivít so študentmi / spoločenské hry – dáma, šach, človeče nehnevaj sa, puzzle, pexeso, pomoc pri nákupoch pre PSS /,
 • Deň čokolády – spoločné posedenie a rozprávanie pri teplej čokoláde,
 • Komunitné stretnutie.

Október

 • Deň jabĺk – spoločné posedenie a rozprávanie pri ochutnávke odrôd jabĺk,
 • Pracovná terapia – úprava spoločenských miestností, triedenie kníh/jesenná úprava okolia pri altánku,
 • Mesiac úcty k starším – kultúrne predstavenie,
 • Odborná zdrav. prednáška – Moderné liečby NCMP – trombolýza,
 • Kulinoterapia – pečenie jablčníka podĺa receptu starej mamy,
 • Komunitné stretnutie.

November

 • Reminiscenčná terapia – spoločné rozhovory a spomienky na našich blízkych,
 • Deń pozdravov – spoločné posedenie a rozprávanie zamerané na pozdravy medzi ľudmi,
 • Pracovná terapia – výroba predmetov na výzdobu informačných tabúľ ( Mikuláš, Vianoce),
 • Komunitné stretnutie.

December

 • Pracovná terapia – príprava a výroba vianočnej výzdoby,
 • Odborná zdrav. prednáška – Vertiginózny syndróm,
 • Reminiscenčná terapia – adventné posedenie, spomínanie a počúvanie vianočných piesní a kolied,
 • Kultúrny program – Vianoce,
 • Komunitné stretnutie.
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE