Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš